Wyszukiwarka serwisowa

   Szukaj  w

Menu nawigacyjne

Wyszukaj hasło

 • ą
 • ć
 • ę
 • ł
 • ń
 • ó
 • ś
 • ż
 • ź

Wyniki tłumaczenia: damn it
angielsko-polski

damn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przeklęty [a]
 2. cholerny [wulg.] [a]
 3. piekielny [a]
 4. przekleństwo [n]
 5. anatema [n]
 6. potępiać [v]
 7. przeklinać [v]
 8. krytykować [v]
as it were (Ectaco-Poland Ltd.)
stopień: do pewnego stopnia [adv]
face: on the face of it (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pozór: na pozór [adv]
 2. rzut: na pierwszy rzut oka [adv]
far from it (Ectaco-Poland Ltd.)
bynajmniej [adv]
up against it (Ectaco-Poland Ltd.)
tarapata: w ciężkich tarapatach [adv]
break: make a break for it (Ectaco-Poland Ltd.)
usiłować zbiec [id]
day: call it a day (Ectaco-Poland Ltd.)
praca: zakończyć pracę [id]
get it into one's head (Ectaco-Poland Ltd.)
wbić sobie do głowy [id]
make a go of it (Ectaco-Poland Ltd.)
sukces: zakończyć coś sukcesem [id]
pile it on (Ectaco-Poland Ltd.)
przesadzić [id]
bad: it is too bad! (Ectaco-Poland Ltd.)
wielka szkoda! [intrj]
be it so! (Ectaco-Poland Ltd.)
niech tak będzie! [intrj]
beat it! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szurajcie! [intrj]
 2. wynoście się! [intrj]
cheese it! (Ectaco-Poland Ltd.)
przestać: przestańcie! [intrj]
confound it! (Ectaco-Poland Ltd.)
niech to diabli wezmą! [intrj]
cut it out! (Ectaco-Poland Ltd.)
dość tego! [intrj]
cut it short! (Ectaco-Poland Ltd.)
streszczaj się! [intrj]
damn it! (Ectaco-Poland Ltd.)
cholera! [intrj]
draw it mild! (Ectaco-Poland Ltd.)
przesadzić: nie przesadzajcie! [intrj]
drop it! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dość tego! [intrj]
 2. rzuć to! [intrj]
easy: take it easy! (Ectaco-Poland Ltd.)
przejąć się: nie przejmuj się! [intrj]
hang it all! (Ectaco-Poland Ltd.)
licho: do licha! [intrj]
have: i have it! (Ectaco-Poland Ltd.)
wiedzieć: już wiem! [intrj]
matter: it does not matter! (Ectaco-Poland Ltd.)
szkodzić: nic nie szkodzi! [intrj]
mention: don't mention it! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. prosić: proszę bardzo! [intrj]
 2. szkodzić: nic nie szkodzi! [intrj]
 3. co: nie ma za co! [intrj]
rabbit it! (Ectaco-Poland Ltd.)
psiakrew! [intrj]
snappy: make it snappy! (Ectaco-Poland Ltd.)
żwawo! [intrj]
think nothing of it! (Ectaco-Poland Ltd.)
co: nie ma za co! [intrj]
time: it is high time (Ectaco-Poland Ltd.)
najwyższy czas [n, rodz. m]
such as it is (Ectaco-Poland Ltd.)
bo [part]
become: it becomes me to (Ectaco-Poland Ltd.)
przystoi mi, żebym [phr]
beggar: it beggars description (Ectaco-Poland Ltd.)
opisać: tego się nie da opisać [phr]
behove: it behoves you to say that (Ectaco-Poland Ltd.)
wypadać: wypada ci tak mówić [phr]
belong: it belongs to me to (Ectaco-Poland Ltd.)
rzecz: moją rzeczą jest [phr]
below: it would be below me (Ectaco-Poland Ltd.)
ubliżać: ubliżałoby mi to [phr]
beneath: it is beneath him (Ectaco-Poland Ltd.)
godność: to poniżej jego godności [phr]
better: i am all the better for it (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wychodzić: dobrze na tym wyszedłem [phr]
 2. wychodzić: wyszło mi to na zdrowie [phr]
better: i like her the better for it (Ectaco-Poland Ltd.)
lubić: tym więcej ją lubię [phr]
beyond: it is beyond me (Ectaco-Poland Ltd.)
przekraczać: to przekracza moje siły lub środki lub rozum [phr]
come: it came home to him (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przekonać: przekonał się [phr]
 2. zrozumieć: zrozumiał [phr]
cry: it is a far cry from (Ectaco-Poland Ltd.)
niebo a ziemia [phr]
depend upon it (Ectaco-Poland Ltd.)
pewien: możesz być pewien [phr]
far be it from me (Ectaco-Poland Ltd.)
być: jestem daleki od tego [phr]
get: he got away with it (Ectaco-Poland Ltd.)
upiec: upiekło mu się [phr]
gizzard: it sticks in my gizzard (Ectaco-Poland Ltd.)
pogodzić się: nie mogę się z tym pogodzić [phr]
good: it is all to the good (Ectaco-Poland Ltd.)
składać się: to się dobrze składa [phr]
good: it is good to (Ectaco-Poland Ltd.)
przyjemnie jest [phr]
gorge: it makes my gorge rise (Ectaco-Poland Ltd.)
mdlić: mdli mnie na widok [phr]
have: i let him have it (Ectaco-Poland Ltd.)
dać: dałem mu to co mu się należało [phr]
help: it can't be helped (Ectaco-Poland Ltd.)
rada: nie ma na to rady [phr]
let it go at that (Ectaco-Poland Ltd.)
poprzestać: poprzestańmy na tym [phr]
let me see it (Ectaco-Poland Ltd.)
pokazać: pokaż mi to [phr]
matter: what does it matter? (Ectaco-Poland Ltd.)
różnica: co to za różnica [phr]
natural: it is natural (Ectaco-Poland Ltd.)
rzecz naturalna [phr]
necessary: it is necessary (Ectaco-Poland Ltd.)
trzeba [phr]
possible: it is possible to (Ectaco-Poland Ltd.)
można [phr]
purpose: it is beside the purpose (Ectaco-Poland Ltd.)
cel: to się mija z celem [phr]
question: it is out of the question (Ectaco-Poland Ltd.)
wykluczone: to wykluczone [phr]
rain: it rains (Ectaco-Poland Ltd.)
padać: pada [phr]
say: it goes without saying (Ectaco-Poland Ltd.)
oczywisty: to jest oczywiste [phr]
seem: it seems to me that (Ectaco-Poland Ltd.)
wydać się: wydaje mi się, że [phr]
thick: it is a bit thick (Ectaco-Poland Ltd.)
wiele: tego już za wiele [phr]
unusual: it is unusual (Ectaco-Poland Ltd.)
zdarzać się: to się rzadko zdarza [phr]
way: do it another way (Ectaco-Poland Ltd.)
zrobić: zrób to inaczej [phr]
what of it (Ectaco-Poland Ltd.)
to: no i co z tego [phr]
whoop it up (Ectaco-Poland Ltd.)
bawić się: świetnie się bawić [phr]
it (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. on [pron]
 2. ona [pron]
 3. ono [pron]
 4. to [pron]
 5. ów [pron]
it: in it (Ectaco-Poland Ltd.)
to: w tym [pron]
come it strong (Ectaco-Poland Ltd.)
przesadzić [v]
easy: take it easy (Ectaco-Poland Ltd.)
przemęczać się: nie przemęczać się [v]
feel up to it (Ectaco-Poland Ltd.)
czuć się na siłach [v]
feel: get the feel of it (Ectaco-Poland Ltd.)
przyzwyczaić się do czegoś [v]
get it (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. brać za swoje [v]
 2. dostać za swoje [v]
get it in the neck (Ectaco-Poland Ltd.)
dostać po karku [v]
get used to it (Ectaco-Poland Ltd.)
przyzwyczaić się do tego [v]
give it to smb. (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obsztorcować kogoś [pot.] [v]
 2. zbić kogoś [pot.] [v]
go through with it (Ectaco-Poland Ltd.)
dobrnąć do końca czegoś [v]
have it on smb. (Ectaco-Poland Ltd.)
przewaga: mieć przewagę nad kimś [v]
hit it off (Ectaco-Poland Ltd.)
stosunek: być w dobrych stosunkach [v]
hit it off with smb. (Ectaco-Poland Ltd.)
zgodzić się z kimś [v]
lord it over smb. (Ectaco-Poland Ltd.)
wola: narzucać swą wolę [v]
lump it (Ectaco-Poland Ltd.)
wybór: nie mieć wyboru [v]
make it up (Ectaco-Poland Ltd.)
pogodzić się (z kimś) [v]
put smb. through it (Ectaco-Poland Ltd.)
kość: dać komuś w kość [v]
rough it (Ectaco-Poland Ltd.)
życie: prowadzić spartański tryb życia [v]
think better of it (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. namyślać się [v]
 2. zdanie: zmieniać zdanie [v]
time: have a hard time of it (Ectaco-Poland Ltd.)
nabiedować się [v]

Leksykony

Leksykony
Literatura powszechna
Geografia
Edukacja obywatelska
Miłość i seks
Literatura polska
Język polski
Biologia
Fizyka
Historia
Informatyka
Unia Europejska
Wielka księga imion
Ortografia w wyrażeniach
Synonimy i antonimy
Gwara uczniowska