Wyszukiwarka serwisowa

   Szukaj  w

Menu nawigacyjne

Wyszukaj hasło

 • ą
 • ć
 • ę
 • ł
 • ń
 • ó
 • ś
 • ż
 • ź
 • é
 • è
 • ê
 • ë
 • à
 • â
 • û
 • ù
 • ü
 • î
 • ï
 • ç
 • œ

Wyniki tłumaczenia: passé de mode
francusko-polski

accablé de travail (Ectaco-Poland Ltd.)
przeciążony pracą [a]
accusé de réception (Ectaco-Poland Ltd.)
poświadczenie odbioru [a]
adroit de ses mains (Ectaco-Poland Ltd.)
zręczny w rękach [a]
affaiblissant de la vue (Ectaco-Poland Ltd.)
osłabienie wzroku [a]
air: de plein air (Ectaco-Poland Ltd.)
powietrzny [a]
an: de nouvel an (Ectaco-Poland Ltd.)
noworoczny [a]
année: de l'année courante (Ectaco-Poland Ltd.)
tegoroczny [a]
assoiffé de richesse (Ectaco-Poland Ltd.)
żądny bogactw [a]
assoiffé de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
żądny krwi [a]
atteint de la rage (Ectaco-Poland Ltd.)
wścieklizna: dotknięty wścieklizną [a]
avertissement de l'âge (Ectaco-Poland Ltd.)
zapowiedź wieku [a]
avide de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. spragniony czegoś [a]
 2. żądny czegoś [a]
avide de gloire (Ectaco-Poland Ltd.)
żądny sławy [a]
avide de jouire (Ectaco-Poland Ltd.)
żądny używania [a]
avide de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
żądny krwi [a]
bagage: de bagages (Ectaco-Poland Ltd.)
bagażowy [a]
bal: de bal (Ectaco-Poland Ltd.)
balowy [a]
bambou: de bambou (Ectaco-Poland Ltd.)
bambusowy [a]
banlieue: de banlieue (Ectaco-Poland Ltd.)
podmiejski [a]
baryton: de baryton (Ectaco-Poland Ltd.)
barytonowy [a]
bas: de bas naissance (Ectaco-Poland Ltd.)
niskiego pochodzenia [a]
bazar: de bazar (Ectaco-Poland Ltd.)
jakość: złej jakości [a]
bébé: de bébé (Ectaco-Poland Ltd.)
dziecięcy [a]
belles-lettres: de belles-lettres (Ectaco-Poland Ltd.)
beletrystyczny [a]
betterave: de betterave (Ectaco-Poland Ltd.)
buraczkowy [a]
blond de lin (Ectaco-Poland Ltd.)
lniany (o kolorze) [a]
bœuf: de bœuf (Ectaco-Poland Ltd.)
wołowy [a]
bois: de bois (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. drewny [a]
 2. leśny [a]
 3. drewniany [a]
bouillant de colère (Ectaco-Poland Ltd.)
kipiący gniewem [a]
bourre: de première bourre (Ectaco-Poland Ltd.)
wyborny [a]
bride de bouton (Ectaco-Poland Ltd.)
pętelka do guzika [a]
brute: de brute (Ectaco-Poland Ltd.)
bydlacki [a]
buée: couvert de buée (Ectaco-Poland Ltd.)
para: pokryty parą [a]
capable de faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zdolny do zrobienia czegoś [a]
carrefour: de carrefour (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. prostacki [a]
 2. uliczny [a]
carton: de carton (Ectaco-Poland Ltd.)
tekturowy [a]
centre: de centre de la ville (Ectaco-Poland Ltd.)
śródmiejski [a]
cet: de cet endroit-lâ (Ectaco-Poland Ltd.)
tamtejszy [a]
chanvre: de chanvre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. konopiany [a]
 2. konopiasty [a]
chargé de famille (Ectaco-Poland Ltd.)
obarczony rodziną [a]
chiche de compliments (Ectaco-Poland Ltd.)
nieskory do prawienia komplimentów [a]
chiche de ses paroles (Ectaco-Poland Ltd.)
skąpy w słowach [a]
chiffon: de chiffons (Ectaco-Poland Ltd.)
szmaciany [a]
chiot: de chiot (Ectaco-Poland Ltd.)
szczenięcy [a]
choix: de choix (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wybrany [a]
 2. wyborowy [a]
 3. doborowy [a]
chopin: de chopin (Ectaco-Poland Ltd.)
szopenowski [a]
circonstance: de circonstance (Ectaco-Poland Ltd.)
okolicznościowy [a]
coiffeur: de coiffeur (Ectaco-Poland Ltd.)
fryzjerski [a]
coin: à fleur de coin (Ectaco-Poland Ltd.)
wytarty: nie wytarta (o monecie) [a]
combat: hors de combat (Ectaco-Poland Ltd.)
niezdolny do walki [a]
commande: de commande (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nastawczy [a]
 2. nieszczery [a]
 3. udawany [a]
 4. sterowniczy [a]
commerce: de commerce (Ectaco-Poland Ltd.)
handlowy [a]
compétition: de compétition (Ectaco-Poland Ltd.)
wyczynowy [a]
comptable de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
odpowiedzialny za coś [a]
concombre: de concombre (Ectaco-Poland Ltd.)
ogórkowy [a]
cône: en forme de cône (Ectaco-Poland Ltd.)
stożkowaty [a]
conséquence: de conséquence (Ectaco-Poland Ltd.)
ważny [a]
construction: de construction (Ectaco-Poland Ltd.)
budowlany [a]
content de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
zadowolony z siebie [a]
contrebande: de contrebande (Ectaco-Poland Ltd.)
nielegalny [a]
corail: de corail (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. koralowy [a]
 2. koral: z korali [a]
corde: de corde (Ectaco-Poland Ltd.)
sznurowy [a]
corne: de corne (Ectaco-Poland Ltd.)
rogowy [a]
coton: de coton (Ectaco-Poland Ltd.)
bawełniany [a]
couleur: de couleur (Ectaco-Poland Ltd.)
kolorowy [a]
couronné de (Ectaco-Poland Ltd.)
otoczony czymś [a]
cours: de cours (Ectaco-Poland Ltd.)
wykładowy [a]
course: de course (Ectaco-Poland Ltd.)
wyścigowy [a]
couvert de (Ectaco-Poland Ltd.)
pokryty czymś [a]
crimée: de crimée (Ectaco-Poland Ltd.)
krymski [a]
cuir: de cuir (Ectaco-Poland Ltd.)
skórzany [a]
cuivre: de cuivre (Ectaco-Poland Ltd.)
miedziany [a]
dégoûté de vivre (Ectaco-Poland Ltd.)
zdegustowany życiem [a]
demain: de demain (Ectaco-Poland Ltd.)
jutrzejszy [a]
dent: en dents de scie (Ectaco-Poland Ltd.)
zębaty [a]
dénué de sens (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bezsensowny [a]
 2. sens: pozbawiony sensu [a]
dépourvu de raison (Ectaco-Poland Ltd.)
rozum: pozbawiony rozumu [a]
dessous: de dessous (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. spodni [a]
 2. spod [prep]
diète: de la diète (Ectaco-Poland Ltd.)
sejmowy [a]
digne de croyance (Ectaco-Poland Ltd.)
wiara: zasługujący na wiarę [a]
digne de louange (Ectaco-Poland Ltd.)
godny pochwały [a]
dispute: hors de dispute (Ectaco-Poland Ltd.)
bezsprzeczny [a]
dix-huitième: de dix-huitième siècle (Ectaco-Poland Ltd.)
osiemnastowieczny [a]
enseignement: de l'enseignement secondaire universel (Ectaco-Poland Ltd.)
ogólnokształcący [a]
envergure: de grande envergure (Ectaco-Poland Ltd.)
skala: na wielką skalę [a]
éperdument amoureux de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
nieprzytomnie zakochany [a]
époque: de l'époque (Ectaco-Poland Ltd.)
ówczesny [a]
épreuve: à l'épreuve de (Ectaco-Poland Ltd.)
odporny na coś [a]
épreuve: à l'épreuve de l'eau (Ectaco-Poland Ltd.)
wodoodporny [a]
épris de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pochłonięty [a]
 2. zakochany [a]
espèce: de la même espèce (Ectaco-Poland Ltd.)
rodzaj: tego samego rodzaju [a]
espèce: le seul de son espèce (Ectaco-Poland Ltd.)
jedyny w swoim rodzaju [a]
étranger: de langue étrangère (Ectaco-Poland Ltd.)
obcojęzyczny [a]
exempt de préjugés (Ectaco-Poland Ltd.)
wolny od przesądów [a]
exempt de timbre (Ectaco-Poland Ltd.)
zwolniony od opłaty pocztowej [a]
exposition: de l'exposition (Ectaco-Poland Ltd.)
wystawowy [a]
extérieur: de l'extérieur (Ectaco-Poland Ltd.)
zewnątrz: z zewnątrz [a]
fabrique: de fabrique (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. fabryczny [a]
 2. firmowy [a]
façade: de façade (Ectaco-Poland Ltd.)
frontowy [a]
faim: de la faim (Ectaco-Poland Ltd.)
głodowy [a]
fantaisie: de fantaisie (Ectaco-Poland Ltd.)
fantazyjny [a]
faucon: de faucon (Ectaco-Poland Ltd.)
sokoli [a]
femme: de bonne femme (Ectaco-Poland Ltd.)
babski [a]
fête: de fête (Ectaco-Poland Ltd.)
imieninowy [a]
fête: de la fête de saint-jean (Ectaco-Poland Ltd.)
świętojański [a]
fiction: de fiction (Ectaco-Poland Ltd.)
fabularny [a]
figue: de figue (Ectaco-Poland Ltd.)
figowy [a]
fille: de vielle fille (Ectaco-Poland Ltd.)
staropanieński [a]
finition: de finition (Ectaco-Poland Ltd.)
wykończeniowy [bud.] [a]
flanc: à flanc de coteau (Ectaco-Poland Ltd.)
zbocze: na zboczu wzgórza [a]
fortune: de fortune (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zaimprowizowany [a]
 2. prowizoryczny [a]
 3. przypadek: przez przypadek [adv]
 4. przypadkiem [adv]
fût: de haut fût (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokopienny [a]
gala: de gala (Ectaco-Poland Ltd.)
galowy [a]
garçon: de vieux garçon (Ectaco-Poland Ltd.)
starokawalerski [a]
garde: de garde (Ectaco-Poland Ltd.)
strażniczy [a]
garni de feuilles (Ectaco-Poland Ltd.)
ulistniony [a]
génie: de génie (Ectaco-Poland Ltd.)
genialny [a]
glorieux de sa naissance (Ectaco-Poland Ltd.)
obnoszący się swoim urodzeniem [a]
glorieux de sa richesse (Ectaco-Poland Ltd.)
obnoszący się swoim bogactwem [a]
gorge-de-pigeon (Ectaco-Poland Ltd.)
meniący się kolor [a]
gourmand de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przepadający za czymś [a]
 2. łakomy na coś [a]
goût: dépourvu de goût (Ectaco-Poland Ltd.)
smak: pozbawiony smaku [a]
gouvernail: de gouvernail (Ectaco-Poland Ltd.)
sterowy [a]
graisse: de graisse (Ectaco-Poland Ltd.)
maślany [a]
grand: de grand classe (Ectaco-Poland Ltd.)
znakomity [a]
gris de souris (Ectaco-Poland Ltd.)
mysi [a]
gros de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przynoszący [a]
 2. zapowiadający [a]
guimauve: mou comme de la guimauve (Ectaco-Poland Ltd.)
miękki jak ciastko ślazowe [a]
hareng: de hareng (Ectaco-Poland Ltd.)
śledziowy [a]
hasard: de hasard (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. okazyjny [a]
 2. hazardowy [a]
hérissé de difficultés (Ectaco-Poland Ltd.)
najeżony trudnościami [a]
hêtre: de hêtre (Ectaco-Poland Ltd.)
bukowy [a]
heure: de bonne heure (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rano: z samego rana [a]
 2. wcześnie rano [adv]
hockey: de hockey (Ectaco-Poland Ltd.)
hokejowy [a]
huit: de huit ans (Ectaco-Poland Ltd.)
ośmioletni [a]
humeur: de bonne humeur (Ectaco-Poland Ltd.)
humor: w dobrym humorze [a]
idolâtre de soi-même (Ectaco-Poland Ltd.)
samoubóstwiający się [a]
imbu de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nasiąknięty czymś (w sensie psychicznym) [a]
 2. przesiąknięty czymś (w sensie psychicznym) [a]
imbu: être imbu de préjugés (Ectaco-Poland Ltd.)
przesąd: być pełnym przesądów [a]
imbu: être imbu de soi-même (Ectaco-Poland Ltd.)
zadufany: być zadufanym w sobie [a]
impatient de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oczekujący czegoś z niecierpliwością [a]
 2. żądny czegoś [a]
impatient de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zniecierpliwiony czymś [a]
impatient de revoir qn (Ectaco-Poland Ltd.)
stęskniony za kimś [a]
importance: de grande importance (Ectaco-Poland Ltd.)
waga: wielkiej wagi [a]
importance: de haute importance (Ectaco-Poland Ltd.)
waga: wielkiej wagi [a]
importance: de nulle importance (Ectaco-Poland Ltd.)
znaczenie: bez znaczenia [a]
importance: de peu d'importance (Ectaco-Poland Ltd.)
małej wagi [a]
impotent de la jambe gauche (Ectaco-Poland Ltd.)
ułomny na lewą nogę [a]
incapable de faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
niezdolny do zrobienia czegoś [a]
inquiet au sujet de (Ectaco-Poland Ltd.)
niespokojny z powodu [a]
inspiré de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wzorowany na czymś [a]
 2. inspirowany czymś [a]
instigation: à l'instigation de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. namowa: za namową [a]
 2. namówiony [a]
 3. podbechtany [a]
instigation: sur l'instigation de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. namowa: za namową [a]
 2. namówiony [a]
 3. podbechtany [a]
instigation: sur les instigations de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. namowa: za namową [a]
 2. namówiony [a]
 3. podbechtany [a]
institution: de son institution (Ectaco-Poland Ltd.)
zaprowadzony: przez niego zaprowadzony [a]
interdit capable de discernement (Ectaco-Poland Ltd.)
ubezwłasnowolniony mający poczytalność [a]
interdit de séjour (Ectaco-Poland Ltd.)
osoba objęta zakazem pobytu [a]
ivre de bonheur (Ectaco-Poland Ltd.)
pijany szczęściem [a]
ivre de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
żądny krwi [a]
jaloux de (Ectaco-Poland Ltd.)
pragnący czegoś [a]
jaloux de succès de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zazdroszający komuś powodzenia [a]
jardinier: de jardinier (Ectaco-Poland Ltd.)
ogrodniczy [a]
jour: de tous les jours (Ectaco-Poland Ltd.)
codzienny [a]
là: hors de là (Ectaco-Poland Ltd.)
pomijając to [a]
laine: de laine (Ectaco-Poland Ltd.)
wełniany [a]
lieu: de sept lieues (Ectaco-Poland Ltd.)
siedmiomilowy (o butach w bajkach) [a]
limitrophe de (Ectaco-Poland Ltd.)
graniczący z [a]
lin: de lin (Ectaco-Poland Ltd.)
lniany [a]
long: de longue durée (Ectaco-Poland Ltd.)
długotrwały [a]
loup: de loup (Ectaco-Poland Ltd.)
wilczy [a]
lourd de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pełny [a]
 2. przepełniony [a]
luxe: de luxe (Ectaco-Poland Ltd.)
luksusowy [a]
maçon: de maçon (Ectaco-Poland Ltd.)
masoński [a]
maculé de sueur (Ectaco-Poland Ltd.)
potowa plama [a]
mal de l'air (Ectaco-Poland Ltd.)
zły wygląd [a]
manqué de courage (Ectaco-Poland Ltd.)
nieśmiały [a]
manqué de harmonie (Ectaco-Poland Ltd.)
nieharmoniczny [a]
marchandise: de marchandises (Ectaco-Poland Ltd.)
towarowy [a]
marché: de marché (Ectaco-Poland Ltd.)
targowy [a]
marqué de petite vérole (Ectaco-Poland Ltd.)
dziobaty [a]
mauvais: de mauvaise réputation (Ectaco-Poland Ltd.)
reputacja: zła reputacja [a]
ménager de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
oszczędny w czymś [a]
mépris: de mépris (Ectaco-Poland Ltd.)
pogarda: z pogardą [a]
mieux: qch de mieux (Ectaco-Poland Ltd.)
lepszy: coś lepszego [a]
moins: le moins de (Ectaco-Poland Ltd.)
najmniejsza ilość czegoś [a]
mois: de chaque mois (Ectaco-Poland Ltd.)
comiesięczny [a]
moite de sueur (Ectaco-Poland Ltd.)
spotniały [a]
montagne: de la haute montagne (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokogórski [a]
mort de peur (Ectaco-Poland Ltd.)
paraliżowany strachem [a]
mouillé de larmes (Ectaco-Poland Ltd.)
zlany łzami [a]
mouillé de sueur (Ectaco-Poland Ltd.)
zlany potem [a]
mousse: couvert de mousse (Ectaco-Poland Ltd.)
omszały [a]
moyen: de taille moyenne (Ectaco-Poland Ltd.)
średniego wzrostu [a]
musc: de musc (Ectaco-Poland Ltd.)
brązowy [a]
myrte: de myrte (Ectaco-Poland Ltd.)
mirtowy [a]
natif de (Ectaco-Poland Ltd.)
rodem z [a]
nature: de cette nature (Ectaco-Poland Ltd.)
rodzaj: tego rodzaju [a]
nature: de nature (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rodzaj: tego rodzaju [a]
 2. zazwyczaj [adv]
nature: de toute nature (Ectaco-Poland Ltd.)
każdego rodzaju [a]
navigation: de navigation (Ectaco-Poland Ltd.)
nawigacyjny [a]
nécessité: de première nécessité (Ectaco-Poland Ltd.)
pierwszej potrzeby [a]
neige: de neige (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. śnieżnobiały [a]
 2. śniegowy [a]
net de tout impôt (Ectaco-Poland Ltd.)
wolny od wszelkiego podatku [a]
neuf: habillé de neuf (Ectaco-Poland Ltd.)
ubrany w nowe rzeczy [a]
noble: de sang noble (Ectaco-Poland Ltd.)
szlacheckiej krwi [a]
noce: de noce (Ectaco-Poland Ltd.)
ślubny [a]
noir comme de l'encre (Ectaco-Poland Ltd.)
czarny jak atrament [a]
noir de suie (Ectaco-Poland Ltd.)
czarny od sadzy [a]
noix: à la noix de coco (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kit: do kitu [a]
 2. bania: do bani [a]
nuit: de nuit (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nocny [a]
 2. noc: w nocy [adv]
 3. nocą [adv]
nylon: de nylon (Ectaco-Poland Ltd.)
nylonowy [a]
occupé de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zajęty czymś [a]
ordre: de l'ordre (Ectaco-Poland Ltd.)
porządkowy [a]
oublieux de (Ectaco-Poland Ltd.)
zapominający o [a]
ouest: à l'ouest de (Ectaco-Poland Ltd.)
zachód: na zachód od [a]
outré de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
oburzony na coś [a]
pacotille: de pacotille (Ectaco-Poland Ltd.)
tandetny [a]
page: de page (Ectaco-Poland Ltd.)
paziowski [a]
page: hors de page (Ectaco-Poland Ltd.)
niezależny [a]
paille: de paille (Ectaco-Poland Ltd.)
słomiany [a]
palme: de palme (Ectaco-Poland Ltd.)
palmowy [a]
panique: de panique (Ectaco-Poland Ltd.)
paniczny [a]
paon: de paon (Ectaco-Poland Ltd.)
pawi [a]
papa: de papa (Ectaco-Poland Ltd.)
przestarzały [a]
papier: de papier (Ectaco-Poland Ltd.)
papierowy [a]
parade: de parade (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. paradny [a]
 2. odświętny [a]
 3. galowy [a]
parage: de haut parage (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokiego rodu [a]
parent: de parents (Ectaco-Poland Ltd.)
rodzicielski [a]
paris: de paris (Ectaco-Poland Ltd.)
paryski [a]
parti: de parti (Ectaco-Poland Ltd.)
partyjny [a]
passage: de passage (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przejściowy [a]
 2. przejazdem [adv]
 3. przelotnie [adv]
passé de mode (Ectaco-Poland Ltd.)
wyszedły z mody [a]
passible de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. podlegający czemuś [a]
 2. podpadający pod coś [a]
pasteur: de pasteur (Ectaco-Poland Ltd.)
pasterski [a]
pédiatrie: de pédiatrie (Ectaco-Poland Ltd.)
pediatryczny [a]
peluche: de peluche (Ectaco-Poland Ltd.)
pluszowy [a]
pénétré de ses devoirs (Ectaco-Poland Ltd.)
przejęty swoimi obowiązkami [a]
père: de l'époque de nos pères (Ectaco-Poland Ltd.)
czas: z czasów naszych ojców [a]
personne: de personne (Ectaco-Poland Ltd.)
niczyj [a]
pétri de (Ectaco-Poland Ltd.)
ulepiony z [a]
peur: pris de peur (Ectaco-Poland Ltd.)
wystraszony [a]
picoté de petite vérole (Ectaco-Poland Ltd.)
dziobaty po ospie [a]
pièce: fait de pièces et de morceaux (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. niejednolity [a]
 2. składający się z różnych części [a]
pierre: de pierre (Ectaco-Poland Ltd.)
kamienny [a]
pieux: garder le pieux souvenir de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zachować pełną czci pamięć o kimś [a]
pin: de pin (Ectaco-Poland Ltd.)
sosnowy [a]
pirate: de pirate (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. korsarski [a]
 2. piracki [a]
plaine: de plaine (Ectaco-Poland Ltd.)
nizinny [a]
plaqué de l'argent (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. srebro: pokryty srebrem [a]
 2. przedmiot platerowany srebrem [n]
plein de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zapełniony czymś [a]
 2. zawierający dużo czegoś [a]
 3. przeniknięty czymś [a]
 4. pełno [adv]
plein de bonne volonté (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen dobrej woli [a]
plein de courage (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen odwagi [a]
plein de désir (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen życzenia [a]
plein de dignité (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen godności [a]
plein de fioritures (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen upiększeń [a]
plein de gentillesse (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen uprzejmości [a]
plein de grâce (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen wytworności [a]
plein de pitié (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen litości [a]
plein de sentiment (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen uczucia [a]
plein de sève (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen sił [a]
plein de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zadowolony z siebie [a]
 2. zadufany w sobie [a]
plein de sollicitude (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen uwagi [a]
plein de souffrance (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen cierpienia [a]
plein de tact (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen taktu [a]
plein de verve (Ectaco-Poland Ltd.)
pełen zapału [a]
plein de vie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pełen życia [a]
 2. tryskający życiem [a]
plein: de plein droit (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. moc: z mocy prawa [a]
 2. pełnoprawny [a]
plomb: de plomb (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ołowiany [a]
 2. ołów: z ołowiu [a]
poche: de poche (Ectaco-Poland Ltd.)
kieszonkowy [a]
poids: de poids moyen (Ectaco-Poland Ltd.)
waga: o wadze średniej [a]
poisson: de poisson (Ectaco-Poland Ltd.)
rybny [a]
pologne: de l'ancienne pologne (Ectaco-Poland Ltd.)
staropolski [a]
pologne: de toute la pologne (Ectaco-Poland Ltd.)
ogólnopolski [a]
pompier: de pompiers (Ectaco-Poland Ltd.)
strażacki [a]
porc: de porc (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wieprzowy [a]
 2. schabowy [a]
portée: à la portée de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zasięg: w zasięgu czegoś [a]
portée: à la portée de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zrozumiały dla kogoś [a]
 2. poziom: na poziomie kogoś [a]
portée: hors de portée (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. niedostępny [a]
 2. zasięg: poza zasięgiem [adv]
possédé de la passion du sport (Ectaco-Poland Ltd.)
owładnięty namiętnością do sportu [a]
poste: de poste (Ectaco-Poland Ltd.)
listowy [a]
poupée: de poupée (Ectaco-Poland Ltd.)
lalkowaty [a]
pourvu de charme (Ectaco-Poland Ltd.)
obdarzony wdziękiem [a]
précaution: de précaution (Ectaco-Poland Ltd.)
ostrożny [a]
précision: de précision (Ectaco-Poland Ltd.)
precyzyjny [a]
prédilection: de prédilection (Ectaco-Poland Ltd.)
ulubiony [a]
premier: de premier choix (Ectaco-Poland Ltd.)
wyborowy [a]
premier: de premier ordre (Ectaco-Poland Ltd.)
pierwszorzędny [a]
premier: de premier plan (Ectaco-Poland Ltd.)
pierwszego planu [a]
premier: de première (Ectaco-Poland Ltd.)
najlepszy [a]
premier: de première classe (Ectaco-Poland Ltd.)
pierwszej klasy [a]
présage: de mauvais présage (Ectaco-Poland Ltd.)
złowróżbny [a]
prêtre: de prêtre (Ectaco-Poland Ltd.)
kapłański [a]
primeur: de primeur (Ectaco-Poland Ltd.)
wczesny [a]
pris de boisson (Ectaco-Poland Ltd.)
podchmielony [a]
pris de fièvre (Ectaco-Poland Ltd.)
gorączka: z gorączką [a]
pris de la panique (Ectaco-Poland Ltd.)
ogarnięty paniką [a]
prix: de grand prix (Ectaco-Poland Ltd.)
drogi: bardzo drogi [a]
prix: de prix (Ectaco-Poland Ltd.)
drogi [a]
prix: hors de prix (Ectaco-Poland Ltd.)
bezcenny [a]
procédure: de procédure (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. procesowy [a]
 2. proceduralny [a]
procruste: de procruste (Ectaco-Poland Ltd.)
prokrustowy [a]
prodigalité: de prodigalité (Ectaco-Poland Ltd.)
rozrzutny [a]
productif de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
pociągający za sobą coś [a]
profession: de profession (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zawodowy [a]
 2. zawód: z zawodu [adv]
proie: de proie (Ectaco-Poland Ltd.)
drapieżny [a]
promesse: plein de promesses (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obiecujący [a]
 2. dobrze się zapowiadający [a]
proportion: hors de proportion (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nieporównywalny [a]
 2. niewspółmierny [a]
 3. nieporównywalnie [adv]
 4. niewspółmiernie [adv]
propos: hors de propos (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. niewczesny [a]
 2. niestosownie [adv]
 3. powód: bez powodu [adv]
propre: de sa propre main (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. własnoręczny [a]
 2. własnoręcznie [adv]
protection: de protection (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ochronny [a]
 2. zabezpieczający [a]
protéine: de protéine (Ectaco-Poland Ltd.)
proteinowy [a]
province: de province (Ectaco-Poland Ltd.)
prowincjonalny [a]
punition: de punition (Ectaco-Poland Ltd.)
karny [a]
pur: de race pure (Ectaco-Poland Ltd.)
czystej rasy [a]
puritain: de puritain (Ectaco-Poland Ltd.)
purytański [a]
pus: de pus (Ectaco-Poland Ltd.)
ropny [a]
putain de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. cholerny [a]
 2. kurewski [a]
qualité: de bonne qualité (Ectaco-Poland Ltd.)
jakość: dobrej jakości [a]
qualité: de haute qualité (Ectaco-Poland Ltd.)
jakość: wysokiej jakości [a]
qualité: de mauvaise qualité (Ectaco-Poland Ltd.)
jakość: złej jakości [a]
qualité: de première qualité (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pierwszego gatunku [a]
 2. jakość: pierwszej jakości [a]
qualité: de qualité (Ectaco-Poland Ltd.)
wartościowy [a]
qualité: de qualité inférieure (Ectaco-Poland Ltd.)
jakość: marnej jakości [a]
qualité: de qualité supérieure (Ectaco-Poland Ltd.)
pierwszorzędny [a]
qualité: de toute première qualité (Ectaco-Poland Ltd.)
jakość: najpierwszej jakości [a]
quart: de quart (Ectaco-Poland Ltd.)
wachtowy [a]
quinze: congé de quinze jours (Ectaco-Poland Ltd.)
dwutygodniowy urlop [a]
race: de race (Ectaco-Poland Ltd.)
rasowy [a]
radio: de radio (Ectaco-Poland Ltd.)
radiowy [a]
rang: de haut rang (Ectaco-Poland Ltd.)
wysoko postawiony [a]
rang: de même rang (Ectaco-Poland Ltd.)
równorzędny [a]
rang: de premier rang (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pierwszego stopnia [a]
 2. pierwszorzędny [a]
rapport: de rapport (Ectaco-Poland Ltd.)
dochodowy [a]
rebut: de rebut (Ectaco-Poland Ltd.)
wybrakowany [a]
rechange: de rechange (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wymiana: na wymianę [a]
 2. zapasowy [a]
reine: de reine (Ectaco-Poland Ltd.)
królowy [a]
relais: de relais (Ectaco-Poland Ltd.)
sztafetowy [a]
religion: de religion (Ectaco-Poland Ltd.)
religijny [a]
rencontre: de rencontre (Ectaco-Poland Ltd.)
przypadkowy [a]
réserve: de réserve (Ectaco-Poland Ltd.)
rezerwowy [a]
retour: de retour (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powrotny [a]
 2. zwrotny [a]
revanche: de revanche (Ectaco-Poland Ltd.)
rewanżowy [a]
rien: content de rien (Ectaco-Poland Ltd.)
zadowolony z byle czego [a]
rien: de rien (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. znaczenie: bez znaczenia [a]
 2. wartość: bez wartości [a]
rien: de rien du tout (Ectaco-Poland Ltd.)
znaczenie: bez znaczenia [a]
rigueur: de rigueur (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obowiązkowy [a]
 2. wymagany [a]
ruban: de ruban (Ectaco-Poland Ltd.)
taśmowy [a]
rue: de rue (Ectaco-Poland Ltd.)
uliczny [a]
sable: de sable (Ectaco-Poland Ltd.)
piaskowy [a]
sac: de sac (Ectaco-Poland Ltd.)
workowy [a]
saison: hors de saison (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. czas: nie na czasie [a]
 2. a propos: nie a propos [a]
sarrasin: de sarrasin (Ectaco-Poland Ltd.)
gryczany [a]
satellite: de satellite (Ectaco-Poland Ltd.)
satelitarny [a]
satin: de satin (Ectaco-Poland Ltd.)
atłasowy [a]
satisfait de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
zadowolony z siebie [a]
sauvetage: de sauvetage (Ectaco-Poland Ltd.)
ratunkowy [a]
second: de second intérêt (Ectaco-Poland Ltd.)
drugorzędny [a]
second: de seconde main (Ectaco-Poland Ltd.)
ręka: z drugiej ręki [a]
secours: de secours (Ectaco-Poland Ltd.)
zapasowy [a]
secrétariat: de secrétariat (Ectaco-Poland Ltd.)
sekretariacki [a]
seize: de seize ans (Ectaco-Poland Ltd.)
szesnastoletni [a]
seize: de seizième siècle (Ectaco-Poland Ltd.)
szesnastowieczny [a]
semblable: rien de semblable (Ectaco-Poland Ltd.)
nic podobnego [a]
série: de série (Ectaco-Poland Ltd.)
seryjny [a]
série: hors de série (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zamówienie: na indywidualne zamówienie [a]
 2. nieszablonowy [a]
 3. najlepszego gatunku [a]
serre: de serre (Ectaco-Poland Ltd.)
cieplarniany [a]
serrurier: de serrurier (Ectaco-Poland Ltd.)
ślusarski [a]
service: de service (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. służbowy [a]
 2. usługowy [a]
set: de set (Ectaco-Poland Ltd.)
setowy (o piłce) [a]
sibérie: de sibérie (Ectaco-Poland Ltd.)
syberyjski [a]
sisyphe: de sisyphe (Ectaco-Poland Ltd.)
syzyfowy [a]
six: de six ans (Ectaco-Poland Ltd.)
sześcioletni [a]
six: de six mois (Ectaco-Poland Ltd.)
sześciomiesięczny [a]
soi: hors de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
nieprzytomny z wściekłości [a]
soi: sûr de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
pewny siebie [a]
soie: de soie (Ectaco-Poland Ltd.)
jedwabny [a]
soigneux de sa santé (Ectaco-Poland Ltd.)
dbający o swoje zdrowie [a]
soirée: de soirée (Ectaco-Poland Ltd.)
wieczorowy [a]
soixante: de soixante ans (Ectaco-Poland Ltd.)
sześćdziesięcioletni [a]
sortie: de sortie (Ectaco-Poland Ltd.)
wylotowy [a]
soucieux de (Ectaco-Poland Ltd.)
troszczący się o [a]
source: de source (Ectaco-Poland Ltd.)
źródlany [a]
souris: de souris (Ectaco-Poland Ltd.)
mysi [a]
soutien: de soutien (Ectaco-Poland Ltd.)
oporowy [a]
stéatite: de stéatite (Ectaco-Poland Ltd.)
steatytowy [a]
stentor: de stentor (Ectaco-Poland Ltd.)
stentorowy (o głosie) [a]
style: de style (Ectaco-Poland Ltd.)
stylowy [a]
succession: de succession (Ectaco-Poland Ltd.)
sukcesyjny [a]
sûreté: de sûreté (Ectaco-Poland Ltd.)
bezpieczny [a]
sylvestre: de la saint-sylvestre (Ectaco-Poland Ltd.)
sylwestrowy (o zabawie) [a]
table: de table (Ectaco-Poland Ltd.)
stołowy [a]
taille: de grande taille (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokiego wzrostu [a]
taille: de haute taille (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokiego wzrostu [a]
taille: de petite taille (Ectaco-Poland Ltd.)
niskiego wzrostu [a]
taille: de taille (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. duży [a]
 2. ogromny [a]
talent: de talent (Ectaco-Poland Ltd.)
utalentowany [a]
tatras: de tatras (Ectaco-Poland Ltd.)
tatrzański [a]
taureau: de taureau (Ectaco-Poland Ltd.)
byczy [a]
tendon: de tendon (Ectaco-Poland Ltd.)
ścięgnowy [a]
ténia: de ténia (Ectaco-Poland Ltd.)
tasiemcowy [a]
tennis: de tennis (Ectaco-Poland Ltd.)
tenisowy [a]
terrain: de terrain (Ectaco-Poland Ltd.)
terenowy [a]
terre: de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
gruntowy [a]
textile: de textile (Ectaco-Poland Ltd.)
tekstylny [a]
théâtre: de théâtre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sceniczny [a]
 2. teatralny [a]
tigre: de tigre (Ectaco-Poland Ltd.)
tygrysi [a]
tir: de tir (Ectaco-Poland Ltd.)
strzelniczy [a]
titre: de titre (Ectaco-Poland Ltd.)
tytułowy [a]
toile de soie (Ectaco-Poland Ltd.)
gaza jedwabna [a]
toile: de toile (Ectaco-Poland Ltd.)
płócienny [a]
toilette: de toilette (Ectaco-Poland Ltd.)
toaletowy [a]
ton: de bon ton (Ectaco-Poland Ltd.)
gust: w dobrym guście [a]
toqué de (Ectaco-Poland Ltd.)
zbzikowany na punkcie czegoś [a]
toujours: de toujours (Ectaco-Poland Ltd.)
zawsze ten sam [a]
tour: de tour (Ectaco-Poland Ltd.)
tokarski [a]
tout: capable de tout (Ectaco-Poland Ltd.)
zdolny do wszystkiego [a]
trait: de trait (Ectaco-Poland Ltd.)
pociągowy [a]
transmission: de transmission (Ectaco-Poland Ltd.)
transmisyjny [a]
transport: de transport (Ectaco-Poland Ltd.)
transportowy [a]
traverse: de traverse (Ectaco-Poland Ltd.)
poprzeczny [a]
trèfle: de trèfle (Ectaco-Poland Ltd.)
treflowy [karc.] [a]
tribu: de tribu (Ectaco-Poland Ltd.)
szczepowy [a]
tribunal: de tribunal (Ectaco-Poland Ltd.)
trybunalski [a]
tricot: de tricot (Ectaco-Poland Ltd.)
trykotowy [a]
trois: composé de trois parties (Ectaco-Poland Ltd.)
trzyczęściowy [a]
trois: de trois mois (Ectaco-Poland Ltd.)
trzymiesięczny [a]
valeur: à valeur de substantif (Ectaco-Poland Ltd.)
rzeczownik: jako rzeczownik [a]
valeur: de grande valeur (Ectaco-Poland Ltd.)
wartość: o wielkich wartościach [a]
valeur: de valeur (Ectaco-Poland Ltd.)
wartościowy [a]
vase: de vase (Ectaco-Poland Ltd.)
naczyniowy [a]
vaurien: de vaurien (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. łajdacki [a]
 2. kiepski [a]
vautour: de vautour (Ectaco-Poland Ltd.)
lichwiarski [a]
veau: de veau (Ectaco-Poland Ltd.)
cielęcy [a]
vente: de bonne vente (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. popyt: mający popyt [a]
 2. pokupny [a]
vente: hors de vente (Ectaco-Poland Ltd.)
nabycie: nie do nabycia [a]
ventilateur: de ventilateur (Ectaco-Poland Ltd.)
wentylacyjny [a]
verre: de verre (Ectaco-Poland Ltd.)
szklany [a]
viande: de viande (Ectaco-Poland Ltd.)
mięsny [a]
village: de village (Ectaco-Poland Ltd.)
wiejski [a]
ville: de vielle ville (Ectaco-Poland Ltd.)
staromiejski [a]
vitesse: à grande vitesse de rotation (Ectaco-Poland Ltd.)
szybkoobrotowy [a]
vitrier: de vitrier (Ectaco-Poland Ltd.)
szklarski [a]
voisinage: de bon voisinage (Ectaco-Poland Ltd.)
dobrosąsiedzki [a]
voïvodie: de voïvodie (Ectaco-Poland Ltd.)
wojewódzki [a]
vol: de haut vol (Ectaco-Poland Ltd.)
dużej klasy [a]
voyou: de voyou (Ectaco-Poland Ltd.)
chuligański [a]
vrai de vrai (Ectaco-Poland Ltd.)
najprawdziwszy w świecie [a]
vrai: de l'or vrai (Ectaco-Poland Ltd.)
prawdziwe złoto [a]
zibeline: de zibeline (Ectaco-Poland Ltd.)
sobolowy [a]
zone: de seconde zone (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. drugorzędny [a]
 2. drugiej kategorii [a]
abord: de prime abord (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oko: na oko [adv]
 2. zaraz z początku [adv]
abri: à l'abri de l'indigens (Ectaco-Poland Ltd.)
zabezpieczony przed nędzą [adv]
accompagné de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. towarzystwo: w towarzystwie z [adv]
 2. połączenie: w połączeniu z [adv]
adresse: à l'adresse de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
adres: pod czyimś adresem [adv]
aide: à l'aide de (Ectaco-Poland Ltd.)
pomoc: za pomocą [adv]
aide: avec l'aide de tous (Ectaco-Poland Ltd.)
pomoc: za pomocą wszystkiego [adv]
âme: jusqu'au fond de l'âme (Ectaco-Poland Ltd.)
głąb: aż do głębi duszy [adv]
amour: pour l'amour de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
miłość: z miłośći do kogoś [adv]
apogée: à l'apogée de la gloire (Ectaco-Poland Ltd.)
szczyt: u szczytu sławy [adv]
assez: avoir assez de (Ectaco-Poland Ltd.)
dosyć: mieć czegoś dosyć [adv]
auspice: sous les auspices de (Ectaco-Poland Ltd.)
opieka: pod opieką kogoś [adv]
autorité: sous l'autorité de (Ectaco-Poland Ltd.)
autorytet: pod czymś autorytetem [adv]
avant: en avant de (Ectaco-Poland Ltd.)
przód: z przodu czegoś [adv]
aveu: de l'aveu de tous (Ectaco-Poland Ltd.)
zdanie: według zdania wszystkich [adv]
aveu: de l'aveu général (Ectaco-Poland Ltd.)
zeznanie: według głównego zeznania [adv]
aveu: de son aveu (Ectaco-Poland Ltd.)
zdanie: według jego zdania [adv]
bâton: à coups de bâton (Ectaco-Poland Ltd.)
przemocą [adv]
beaucoup: de beaucoup (Ectaco-Poland Ltd.)
wiele: o wiele [adv]
bien de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dużo [adv]
 2. wiele [adv]
bien: pour le bien de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
dobro: dla dobra kogoś [adv]
bon: pour de bon (Ectaco-Poland Ltd.)
dobro: na dobro [adv]
bord: au bord de bateau (Ectaco-Poland Ltd.)
pokład: na pokładzie okrętu [adv]
bord: au bord de la faillite (Ectaco-Poland Ltd.)
bankructwo: na skraju bankructwa [adv]
bord: au bord de la mer (Ectaco-Poland Ltd.)
brzeg: nad brzegiem morza [adv]
bord: au bord de la route (Ectaco-Poland Ltd.)
skraj: na skraju drogi [adv]
bouche: de bouche en bouche (Ectaco-Poland Ltd.)
usta: z ust do ust [adv]
bout: à tout bout de champ (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. okazja: przy każdej okazji [adv]
 2. chwila: w każdej chwili [adv]
 3. sposobność: przy każdej sposobności [adv]
bout: de bout en bout (Ectaco-Poland Ltd.)
koniec: z końca w koniec [adv]
brouillard: par temps de brouillard (Ectaco-Poland Ltd.)
mgła: w czasie mgły [adv]
but: dans le but de (Ectaco-Poland Ltd.)
cel: w celu [adv]
cachette: en cachette de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
tajemnica: w tajemnicy przed kimś [adv]
céans: de céans (Ectaco-Poland Ltd.)
stąd [adv]
chevet: livre de chevet (Ectaco-Poland Ltd.)
ulubiona książka [adv]
choix: au choix de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wybór: do wyboru [adv]
 2. życzenie: na życzenie [adv]
chose: de peu des choses (Ectaco-Poland Ltd.)
niewielkiej wagi [adv]
chose: peu de choses (Ectaco-Poland Ltd.)
mało [adv]
ci: de-ci, de-là (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. tu i tam [adv]
 2. tu i ówdzie [adv]
ciel: sous le ciel de paris (Ectaco-Poland Ltd.)
niebo: pod niebem paryża [adv]
cœur: au cœur de (Ectaco-Poland Ltd.)
środek: w środku czegoś [adv]
cœur: au cœur de l'été (Ectaco-Poland Ltd.)
środek: w samym środku lata [adv]
cœur: de bon cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
chętnie: bardzo chętnie [adv]
cœur: de tout cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
chętnie: bardzo chętnie [adv]
cœur: de tout le cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
serce: z całego serca [adv]
cœur: de tout son cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
serce: z całego swego serca [adv]
comble: de fond en comble (Ectaco-Poland Ltd.)
całkowicie [adv]
comme de raison (Ectaco-Poland Ltd.)
słusznie: jak słusznie [adv]
compte: à compte de (Ectaco-Poland Ltd.)
rachunek: na czyjś rachunek [adv]
compte: en fin de compte (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. koniec końców [adv]
 2. wreszcie [adv]
compter: à compter de (Ectaco-Poland Ltd.)
licząc od [adv]
compter: à compter de demain (Ectaco-Poland Ltd.)
jutro: od jutra [adv]
concours: avec le concours de (Ectaco-Poland Ltd.)
udział: z czyimś udziałem [adv]
concurrence: jusqu'à concurrence de (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokość: do wysokości [adv]
confiance: de confiance (Ectaco-Poland Ltd.)
pewnie [adv]
confins: aux confins de la terre (Ectaco-Poland Ltd.)
koniec: na końcu świata [adv]
connaissance: en connaissance de cause (Ectaco-Poland Ltd.)
znajomość: ze znajomością rzeczy [adv]
conscience: de conscience (Ectaco-Poland Ltd.)
sumiennie [adv]
conséquence: en conséquence de (Ectaco-Poland Ltd.)
zgodnie z [adv]
conserve: de conserve (Ectaco-Poland Ltd.)
towarzystwo: w towarzystwie [adv]
corbin: en bec-de-corbin (Ectaco-Poland Ltd.)
ostro zakrzywiony [adv]
côté: de ce côté-ci (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: z tej strony [adv]
côté: de ce côté-là (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: z tamtej strony [adv]
côté: de côté (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bokiem [adv]
 2. bok: na bok [adv]
 3. strona: na stronie [adv]
 4. bok: z boku [adv]
côté: de l'autre côté (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: z drugiej strony [adv]
côté: de mon côté (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: z mojej strony [adv]
côté: de tous côtés (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: ze wszystkich stron [adv]
côté: sur le côté gauche de ce tableau (Ectaco-Poland Ltd.)
obraz: po lewej stronie tego obrazu [adv]
coup: à coups de (Ectaco-Poland Ltd.)
uderzając czymś [adv]
cours: en cours de route (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. droga: przez drogę [adv]
 2. trakt: w trakcie drogi [adv]
course: en fin de course (Ectaco-Poland Ltd.)
schyłek: u schyłku [adv]
couvert: sous le couvert de (Ectaco-Poland Ltd.)
adres: pod czyimś adresem [adv]
dais: sous le dais de la nuit (Ectaco-Poland Ltd.)
zasłona: pod zasłoną nocy [adv]
davantage de (Ectaco-Poland Ltd.)
bardziej niż [adv]
de là (Ectaco-Poland Ltd.)
stamtąd [adv]
dedans: de dedans (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wnętrze: z wnętrza [adv]
 2. środek: od środka [adv]
défaut: à défaut de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zamiast [adv]
 2. brak: z braku [adv]
 3. brak: w braku [adv]
 4. miejsce: w miejscu [adv]
dehors: de dehors (Ectaco-Poland Ltd.)
zewnątrz: od zewnątrz [adv]
dehors: en dehors de cela (Ectaco-Poland Ltd.)
poza tym [adv]
demain: de demain en huit (Ectaco-Poland Ltd.)
jutro: od jutra za tydzień [adv]
demain: de demain en quinze (Ectaco-Poland Ltd.)
jutro: od jutra za dwa tygodnie [adv]
dessein: à dessein de (Ectaco-Poland Ltd.)
zamiar: z zamiarem [adv]
détriment: au détriment de (Ectaco-Poland Ltd.)
szkoda: ze szkodą dla [adv]
droit: de droit (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. prawo: na mocy prawa [adv]
 2. prawnie [adv]
 3. legalnie [adv]
échange: en échange de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wymiana: w drodze wymiany czegoś [adv]
 2. zamian: w zamian za coś [adv]
échelle: à l'échelle de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
miara: na miarę czegoś [adv]
égide: sous l'égide de (Ectaco-Poland Ltd.)
egida: pod egidą [adv]
empire: sous l'empire de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wpływ: pod wpływem czegoś [adv]
 2. panowanie: za panowania [adv]
ensuite de cela (Ectaco-Poland Ltd.)
potem: a potem [adv]
entrée: d'entrée de jeu (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. początek: od samego początku [adv]
 2. początek: od początku [adv]
environ: aux environs de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. okolica: w okolicach [adv]
 2. okres: w okresie bliskim [adv]
époque: à l'époque de (Ectaco-Poland Ltd.)
czas: w czasie czegoś [adv]
époque: de notre époque (Ectaco-Poland Ltd.)
czas: z naszych czasów [adv]
espèce: une espèce de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. co za (o osobie) [adv]
 2. rodzaju [adv]
esprit: dans un esprit de (Ectaco-Poland Ltd.)
duch: w duchu [adv]
état: dans cet état de choses (Ectaco-Poland Ltd.)
okoliczność: w tej okoliczności [adv]
état: de son état (Ectaco-Poland Ltd.)
zawód: z zawodu [adv]
état: en tout état de cause (Ectaco-Poland Ltd.)
raz: w każdym bądź razie [adv]
éternité: de toute éternité (Ectaco-Poland Ltd.)
wiek: od wieków [adv]
évidence: de toute évidence (Ectaco-Poland Ltd.)
pewność: z całą pewnością [adv]
exemple: à l'exemple de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
przykład: za czyimś przykładem [adv]
expiration: à l'expiration de l'année (Ectaco-Poland Ltd.)
koniec: przy końcu roku [adv]
face: de face (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przód: z przodu [adv]
 2. front: z frontu [adv]
fait: de fait (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. faktycznie [adv]
 2. istotnie [adv]
 3. rzeczywiście [adv]
 4. naprawdę [adv]
 5. oczywiście [adv]
faute de (Ectaco-Poland Ltd.)
brak: w braku [adv]
fleur: à la fleur de (Ectaco-Poland Ltd.)
kwiat: w kwiecie [adv]
fleur: dans la fleur de (Ectaco-Poland Ltd.)
kwiat: w kwiecie [adv]
force: à force de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dzięki dużej iłości [adv]
 2. wskutek dużej ilości [adv]
forme: en forme de (Ectaco-Poland Ltd.)
kształt: w kształcie [adv]
forme: sous la forme de (Ectaco-Poland Ltd.)
postać: pod postacią [adv]
front: de front (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przód: z przodu [adv]
 2. front: z frontu [adv]
 3. przód: od przodu [adv]
 4. front: od frontu [adv]
 5. wprost [adv]
 6. bezpośrednio [adv]
 7. szereg: w jednym szeregu [adv]
gaieté: de gaieté de cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
serce: z lekkim sercem [adv]
gauche: de droit et de gauche (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. strona: ze wszystkich stron [adv]
 2. prawo: z prawa i z lewa [adv]
genre: de ce genre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rodzaj: tego rodzaju [adv]
 2. rodzaj: w tym rodzaju [adv]
genre: de mauvais genre (Ectaco-Poland Ltd.)
gust: w złym guście [adv]
gens: beaucoup de gens (Ectaco-Poland Ltd.)
dużo ludzi [adv]
gens: peu de gens (Ectaco-Poland Ltd.)
ludzie: mało ludzi [adv]
gloire: à la gloire de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
cześć: na czyjąś cześć [adv]
go: tout de go (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. prosto z mostu [adv]
 2. wręcz [adv]
 3. wprost [adv]
 4. prosto: po prostu [adv]
goût: au goût de jour (Ectaco-Poland Ltd.)
moda: zgodnie z modą [adv]
goût: dans le goût de l'époque (Ectaco-Poland Ltd.)
epoka: w stylu epoki [adv]
goutte: jusqu'à la dernière goutte de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kropla: do ostatniej kropli krwi [adv]
 2. ostatek: do ostatka [adv]
grâce: de grâce (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. prosić: proszę [adv]
 2. prosić: proszę bardzo [adv]
 3. grzeczność: przez grzeczność [adv]
 4. uprzejmość: przez uprzejmość [adv]
grand: de grand matin (Ectaco-Poland Ltd.)
rano: z samego rana [adv]
gré: de bon gré (Ectaco-Poland Ltd.)
chętnie [adv]
gré: de gré à gré (Ectaco-Poland Ltd.)
zgoda: za obopólną zgodą [adv]
gré: de gré ou de force (Ectaco-Poland Ltd.)
wola: z wolą lub bez woli [adv]
guère: ne guère de (Ectaco-Poland Ltd.)
zupełnie [adv]
guerre: de bonne guerre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. lojalnie [adv]
 2. podstęp: bez podstępu [adv]
 3. hipokryzja: bez hipokryzji [adv]
guerre: en cas de guerre (Ectaco-Poland Ltd.)
wojna: na wypadek wojny [adv]
gueule: en un tour de gueule (Ectaco-Poland Ltd.)
zamach: za jednym zamachem [adv]
guingois: de guingois (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. krzywo [adv]
 2. ukośnie [adv]
 3. bakier: na bakier [adv]
 4. odwrót: na odwrót [adv]
 5. niepomyślnie [adv]
guingois: les choses vont de guingois (Ectaco-Poland Ltd.)
sprawy układają się niepomyślnie [adv]
guingois: son chapeau est de guingois (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bakier: on ma kapelusz na bakier [adv]
 2. bakier: ona ma kapelusz na bakier [adv]
guise: en guise de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. jako [adv]
 2. zamiast [adv]
 3. charakter: w charakterze [adv]
 4. kształt: na kształt [adv]
 5. miejsce: w miejscu [adv]
hache: fait à coups de hache (Ectaco-Poland Ltd.)
grubo ciosany [adv]
haine: en haine de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
nienawiść: z nienawiści do kogoś [adv]
haut: de haut (Ectaco-Poland Ltd.)
wysoko: z wysoka [adv]
haut: de haut en bas (Ectaco-Poland Ltd.)
góra: od góry do dołu [adv]
hauteur: de cette hauteur (Ectaco-Poland Ltd.)
danej wysokości [adv]
heure: de très bonne heure (Ectaco-Poland Ltd.)
rano: bardzo rano [adv]
heure: de trop bonne heure (Ectaco-Poland Ltd.)
wcześnie: za wcześnie [adv]
heure: sur le coup de dix heures (Ectaco-Poland Ltd.)
uderzenie: z uderzeniem dziesiątej [adv]
honneur: en l'honneur de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
cześć: na czyjąś cześć [adv]
imitation: à l'imitation de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przykład: za przykładem [adv]
 2. wzór: na wzór [adv]
indépendamment de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. niezależnie od czegoś [adv]
 2. oprócz czegoś [adv]
indication: sur l'indication de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
polecenie: na czyjeś polecenie [adv]
influence: sous l'influence de (Ectaco-Poland Ltd.)
wpływ: pod wpływem [adv]
instance: devant les instances de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
naleganie: wobec czyichś nalegań [adv]
instance: sur les instances de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
naleganie: wobec czyichś nalegań [adv]
intention: à l'intention de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. cześć: na cześć [adv]
 2. uczczenie: w celu uczczenia [adv]
 3. przeznaczenie: z przeznaczeniem dla [adv]
intention: dans l'intention de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zamiar: w zamiarze [adv]
 2. cel: w celu [adv]
intérêt: dans l'intérêt de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
interes: w czyimś interesie [adv]
intérieur: de l'intérieur (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wewnątrz: od wewnątrz [adv]
 2. środek: od środka [adv]
intimité: dans l'intimité de la conscience (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sumienie: w tajnikach sumienia [adv]
 2. sumienie: w głębi sumienia [adv]
invitation: à l'invitation de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zaproszenie: na czyjeś zaproszenie [adv]
invitation: sur l'invitation de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zaproszenie: na czyjeś zaproszenie [adv]
jet: à un jet de pierre (Ectaco-Poland Ltd.)
rzut: na odległość rzutu kamieniem [adv]
jouer: à vous de jouer (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kolej: na ciebie kolej [adv]
 2. kolej: na was kolej [adv]
jour: à la fin de nos jours (Ectaco-Poland Ltd.)
kres: u kresu dni naszego życia [adv]
jour: de jour (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dniem [adv]
 2. dzień: w dzień [adv]
 3. ciąg: w ciągu dnia [adv]
jour: de jour en jour (Ectaco-Poland Ltd.)
dzień: z dnia na dzień [adv]
jour: de nos jours (Ectaco-Poland Ltd.)
czas: z naszych obecnych czasów [adv]
jugement: au jour de jugement (Ectaco-Poland Ltd.)
ostateczny: w dzień sądu ostatecznego [adv]
juste à la surface de l'eau (Ectaco-Poland Ltd.)
akurat na powierzchni wody [adv]
juste: comme de juste (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. naturalnie [adv]
 2. oczywiście [adv]
 3. słusznie: jak słusznie [adv]
justesse: de justesse (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zaledwie [adv]
 2. ledwie ledwie [adv]
 3. włos: o włos [adv]
lendemain: au lendemain de (Ectaco-Poland Ltd.)
nazajutrz po [adv]
lien: de bons liens avec (Ectaco-Poland Ltd.)
stosunek: w dobrych stosunkach [adv]
lieu: au lieu de (Ectaco-Poland Ltd.)
zamiast [adv]
lit: sur son lit de mort (Ectaco-Poland Ltd.)
śmierć: przed śmiercią [adv]
loi: de par la loi (Ectaco-Poland Ltd.)
imię: w imieniu prawa [adv]
loin de (Ectaco-Poland Ltd.)
daleko od [adv]
loin: bien loin de (Ectaco-Poland Ltd.)
zamiast [adv]
loin: de loin (Ectaco-Poland Ltd.)
daleko: z daleka [adv]
loin: de loin en loin (Ectaco-Poland Ltd.)
gdzieniegdzie [adv]
loin: pas loin de (Ectaco-Poland Ltd.)
niedaleko od [adv]
lors de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. chwila: w chwili [adv]
 2. okres: w okresie [adv]
lumière: à la lumière de (Ectaco-Poland Ltd.)
światło: w świetle czegoś [adv]
lune: au clair de la lune (Ectaco-Poland Ltd.)
światło: przy świetle księżyca [adv]
lutte: de haute lutte (Ectaco-Poland Ltd.)
siłą autorytetu [adv]
main: de longue main (Ectaco-Poland Ltd.)
dawno: od dawna [adv]
main: de main en main (Ectaco-Poland Ltd.)
ręka: z rąk do rąk [adv]
mal: de mal en pis (Ectaco-Poland Ltd.)
coraz gorzej [adv]
mal: pas mal de tout (Ectaco-Poland Ltd.)
wszystek: nie mało wszystkiego [adv]
malheur: en cas de malheur (Ectaco-Poland Ltd.)
wypadek: w razie wypadku [adv]
manière: à la manière de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sposób: na sposób [adv]
 2. wzór: na wzór [adv]
 3. jak [adv]
manque: par manque de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. brak: z braku [adv]
 2. wina: z winy [adv]
marge: en marge de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
margines: na marginesie czegoś [adv]
matin: de bon matin (Ectaco-Poland Ltd.)
wcześnie rano [adv]
meilleur: de meilleure heure (Ectaco-Poland Ltd.)
wcześniej [adv]
même: de la même façon (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sposób: w ten sposób [adv]
 2. jakkolwiek bądź [adv]
même: de la même famille (Ectaco-Poland Ltd.)
rodzina: z tej samej rodziny [adv]
même: de même (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. tak samo [adv]
 2. tudzież [conj]
mémoire: à la mémoire de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pamięć: ku pamięci [adv]
 2. uczczenie: dla uczczenia pamięci czegoś [adv]
mémoire: de mémoire (Ectaco-Poland Ltd.)
pamięć: z pamięci [adv]
mépris: au mépris de (Ectaco-Poland Ltd.)
wzgląd: bez względu na [adv]
merveille: pas tant que de merveille (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bardzo: nie bardzo [adv]
 2. niedużo [adv]
mesure: à la mesure de (Ectaco-Poland Ltd.)
miara: na miarę [adv]
métier: de son métier (Ectaco-Poland Ltd.)
zawód: z zawodu [adv]
mieux: au mieux de (Ectaco-Poland Ltd.)
sposób: w najwłaściwszy sposób [adv]
mieux: de mieux en mieux (Ectaco-Poland Ltd.)
coraz lepiej [iron.] [adv]
milieu: au beau milieu de (Ectaco-Poland Ltd.)
środek: w samym środku czegoś [adv]
milieu: au milieu de (Ectaco-Poland Ltd.)
środek: w środku czegoś [adv]
milieu: au milieu de l'hiver (Ectaco-Poland Ltd.)
środek: w środku zimy [adv]
milieu: au milieu de la foule (Ectaco-Poland Ltd.)
tłum: w tłumie [adv]
milieu: au milieu de la route (Ectaco-Poland Ltd.)
połowa: w połowie drogi [adv]
milieu: au milieu de la rue (Ectaco-Poland Ltd.)
środek: w środku ulicy [adv]
mine de rien (Ectaco-Poland Ltd.)
jak gdyby nigdy nic [adv]
mine: de bonne mine (Ectaco-Poland Ltd.)
powierzchowność: o ujmującej powierzchowności [adv]
ministère: par le ministère de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
pośrednictwo: za czyimś pośrednictwem [adv]
mode: à la mode de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sposób: na sposób [adv]
 2. styl: w stylu [adv]
modèle: sur le modèle de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wzór: na wzór czegoś [adv]
moins de (Ectaco-Poland Ltd.)
mniej niż [adv]
moins: de moins en moins (Ectaco-Poland Ltd.)
coraz mniej [adv]
moins: rien de moins que (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ni mniej, ni więcej [adv]
 2. nic innego jak [conj]
moment: au moment de partir (Ectaco-Poland Ltd.)
chwila: w chwili odjazdu [adv]
moment: de moment en moment (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bezustannie [adv]
 2. odstęp: w równych odstępach [adv]
monde: avec beaucoup de monde (Ectaco-Poland Ltd.)
mnóstwo: przy mnóstwu ludzi [adv]
monde: de par le monde (Ectaco-Poland Ltd.)
świat: poprzez cały świat [adv]
morceau: pour un morceau de pain (Ectaco-Poland Ltd.)
darmo: za pół darmo [adv]
mot: en peu de mots (Ectaco-Poland Ltd.)
słowo: w niewielu słowach [adv]
mouvement: de son propre mouvement (Ectaco-Poland Ltd.)
inicjatywa: z własnej inicjatywy [adv]
moyen: au moyen de (Ectaco-Poland Ltd.)
pomoc: za pomocą [adv]
moyen: par le moyen de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pośrednictwo: za pośrednictwem czegoś [adv]
 2. dzięki czemuś [adv]
neuf: rien de neuf (Ectaco-Poland Ltd.)
nic nowego [adv]
nez: à vue de nez (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oko: na oko [adv]
 2. przybliżenie: w przybliżeniu [adv]
nib de nib (Ectaco-Poland Ltd.)
absolutnie nic [adv]
niveau: au niveau de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
poziom: na poziomie kogoś [adv]
noir: de noir (Ectaco-Poland Ltd.)
czarno [adv]
nouveau: de nouveau (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nowo: od nowa [adv]
 2. nowo: na nowo [adv]
 3. ponownie [adv]
œil: aux yeux de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oko: w czyichś oczach [adv]
 2. oko: na czyichś oczach [adv]
œil: aux yeux de tous (Ectaco-Poland Ltd.)
oko: na oczach wszystkich [adv]
œil: de ses propres yeux (Ectaco-Poland Ltd.)
oko: na własne oczy [adv]
œil: sous les yeux de (Ectaco-Poland Ltd.)
oko: w czyichś oczach [adv]
officieux: de source officieuse (Ectaco-Poland Ltd.)
źródło: z poufnych źródeł [adv]
ombre: à l'ombre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. osłona: pod osłoną czegoś [adv]
 2. cień: w cieniu czegoś [adv]
ombre: pas l'ombre de (Ectaco-Poland Ltd.)
ślad: ani śladu [adv]
ombre: sous l'ombre de (Ectaco-Poland Ltd.)
pozór: pod pozorem czegoś [adv]
orient: à l'orient de (Ectaco-Poland Ltd.)
wschód: na wschód od [adv]
outre: en outre de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
poza czymś [adv]
par: de par (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. imię: w imieniu [adv]
 2. strona: ze strony [prep]
 3. imię: w imieniu [prep]
part: de ma part (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: z mojej strony [adv]
part: de part en part (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wskroś: na wskroś [adv]
 2. wylot: na wylot [adv]
partir: à partir de cette heure (Ectaco-Poland Ltd.)
począwszy od tego czasu [adv]
partir: sur le point de partir (Ectaco-Poland Ltd.)
odjezdne [adv]
pas: de ce pas (Ectaco-Poland Ltd.)
niezwłocznie [adv]
pensée: dans la pensée de (Ectaco-Poland Ltd.)
zamiar: w zamiarze [adv]
père: de père en fils (Ectaco-Poland Ltd.)
ojciec: z ojca na syna [adv]
père: en bon père de famille (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ojciec: jak przykładny ojciec [adv]
 2. mądrze [adv]
perte: à perte de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sięgnąć: jak okiem sięgnąć [adv]
 2. sięgnąć: jak daleko okiem sięgnąć [adv]
peu de (Ectaco-Poland Ltd.)
mało czegoś [adv]
peu: de peu (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. trochę: o trochę [adv]
 2. trochę [adv]
peu: un peu de (Ectaco-Poland Ltd.)
trochę [adv]
peur: de peur (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. strach: ze strachu [adv]
 2. bojaźń: z bojaźni [adv]
peur: de peur d'un plus grand mal (Ectaco-Poland Ltd.)
obawa: z obawy przed większym złem [adv]
pièce: de toutes pièces (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. całość: w całości [adv]
 2. całkowicie [adv]
 3. kompletnie [adv]
 4. jota: co do joty [adv]
pied: au pied de la lettre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dosłownie [adv]
 2. literalnie [adv]
pied: de la tête aux pieds (Ectaco-Poland Ltd.)
stopa: od stóp do głów [adv]
pied: de pied en cap (Ectaco-Poland Ltd.)
stopa: od stóp do głów [adv]
pied: de pied ferme (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. stojąc mocno [adv]
 2. zdecydowanie [adv]
 3. stanowczo [adv]
pied: de plein pied (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wprost [adv]
 2. prosto: po prostu [adv]
 3. bezpośrednio [id]
pied: de son pied léger (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. lekko [adv]
 2. swobodnie [adv]
pied: sur le pied de guerre (Ectaco-Poland Ltd.)
stopa: na stopie wojennej [adv]
pipe: par tête de pipe (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. osoba: od osoby [adv]
 2. łeb: od łebka [adv]
place: de place en place (Ectaco-Poland Ltd.)
tu i tam [adv]
plan: sur le plan de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. płaszczyzna: na płaszczyźnie [adv]
 2. wzgląd: pod względem [adv]
 3. punkt: z punktu widzenia [adv]
plein: à pleines de mains (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obficie [adv]
 2. szczodrze [adv]
 3. pełnymi garściami [adv]
plupart: la plupart de temps (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. większość czasu [adv]
 2. najczęściej [adv]
 3. przeważnie [adv]
plus de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przeszło [adv]
 2. więcej niż [adv]
 3. najmniej: co najmniej [adv]
 4. więcej [adv]
 5. mieć: nie ma już [prep]
 6. ponad [prep]
 7. ani [prep]
plus: de plus (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. plus [adv]
 2. więcej [adv]
 3. ponadto [adv]
 4. prócz tego [adv]
 5. poza tym [adv]
 6. więcej: co więcej [adv]
plus: de plus en plus (Ectaco-Poland Ltd.)
coraz bardziej [adv]
plus: de plus près (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bliżej [adv]
 2. odległość: z bliższej odległości [adv]
plus: en plus de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. poza [adv]
 2. oprócz [adv]
plus: rien de plus (Ectaco-Poland Ltd.)
nic więcej [adv]
poil: au quart de poil (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dokładnie: bardzo dokładnie [adv]
 2. doskonale [adv]
point: à tel point de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
punkt: z tego punktu widzenia [adv]
point: au point de (Ectaco-Poland Ltd.)
stopień: do tego stopnia [adv]
point: au point de vue de (Ectaco-Poland Ltd.)
punkt: z punktu widzenia [adv]
point: au point de vue scientifique (Ectaco-Poland Ltd.)
punkt: z naukowego punktu widzenia [adv]
point: de point en point (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. punkt po punkcie [adv]
 2. dokładnie [adv]
 3. skrupulatnie [adv]
point: du point de vue de (Ectaco-Poland Ltd.)
punkt: z punktu widzenia [adv]
point: sous le point de vue de (Ectaco-Poland Ltd.)
punkt: z punktu widzenia [adv]
police: sous la surveillance de la police (Ectaco-Poland Ltd.)
nadzór: pod nadzorem policji [adv]
porte: de porte en porte (Ectaco-Poland Ltd.)
drzwi: od drzwi do drzwi [adv]
portée: à portée de la main (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zasięg: w zasięgu ręki [adv]
 2. ręka: pod ręką [adv]
portée: à portée de la vue (Ectaco-Poland Ltd.)
zasięg: w zasięgu wzroku [adv]
portée: à portée de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zasięg: w zasięgu czegoś [adv]
 2. odległość: na odległość czegoś [adv]
portée: à portée de voix (Ectaco-Poland Ltd.)
zasięg: w zasięgu głosu [adv]
portée: hors de la portée (Ectaco-Poland Ltd.)
zasięg: poza zasięgiem [adv]
position: en position de (Ectaco-Poland Ltd.)
postawa: w postawie [adv]
préférence: de préférence (Ectaco-Poland Ltd.)
najchętniej [adv]
préjudice: au préjudice de (Ectaco-Poland Ltd.)
szkoda: na szkodę [adv]
préjudice: au préjudice de sa parole (Ectaco-Poland Ltd.)
słowo: wbrew danemu słowu [adv]
préjudice: sans préjudice de (Ectaco-Poland Ltd.)
szkoda: bez szkody dla [adv]
premier: de première main (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. usta: z pierwszych ust [adv]
 2. ręka: z pierwszej ręki [adv]
près: à peu de chose près (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. niemal [adv]
 2. prawie [adv]
 3. nieomal [adv]
 4. włos: o mały włos [adv]
 5. przybliżenie: w przybliżeniu [adv]
près: de près (Ectaco-Poland Ltd.)
blisko: z bliska [adv]
prétexte: sous prétexte de maladie (Ectaco-Poland Ltd.)
pretekst: pod pretekstem choroby [adv]
prévision: en prévision de (Ectaco-Poland Ltd.)
przewidywanie: w przewidywaniu [adv]
prime: de prime face (Ectaco-Poland Ltd.)
rzut: na pierwszy rzut oka [adv]
prime: de prime saut (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nagle [adv]
 2. raz: od razu [adv]
principe: au principe de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. początek: w początkach [adv]
 2. początek: na początku [adv]
principe: de principe (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zasada: z zasady [adv]
 2. zasada: dla zasady [adv]
procès: sans autre forme de procès (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sąd: bez sądu [adv]
 2. przeprowadzenie: bez przeprowadzenia sprawy sądowej [adv]
proche: de proche en proche (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powoli [adv]
 2. krok za krokiem [adv]
profil: de profil (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bok: z boku [adv]
 2. profil: z profilu [adv]
profil: de profil et de face (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bok: z boku i z przodu [adv]
 2. profil: z profilu i en face [adv]
propos: de propos délibéré (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rozmyślnie [adv]
 2. premedytacja: z premedytacją [adv]
propos: de propos en propos (Ectaco-Poland Ltd.)
temat: z tematu na temat [adv]
quand: de quand (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kiedy: od kiedy [adv]
 2. odkąd [adv]
 3. dawno: od jak dawna [adv]
 4. kiedy: od kiedyż to [adv]
 5. odkąd to [adv]
question: en dehors de la question (Ectaco-Poland Ltd.)
temat: poza tematem [adv]
question: hors de question (Ectaco-Poland Ltd.)
temat: poza tematem [adv]
quête: en quête de (Ectaco-Poland Ltd.)
poszukiwanie: w poszukiwaniu [adv]
quoi: faute de quoi (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. co: bez czego [adv]
 2. przeciwny: w przeciwnym razie [adv]
 3. inaczej [adv]
raison: à raison de (Ectaco-Poland Ltd.)
stosunek: w stosunku do [adv]
raison: en raison de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wskutek [adv]
 2. powód: z powodu [adv]
 3. racja: z racji [adv]
 4. wzgląd: ze względu [adv]
raison: plus que de raison (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. miara: ponad miarę [adv]
 2. zbytnio [adv]
rang: par rang de taille (Ectaco-Poland Ltd.)
wzrost: według wzrostu [adv]
rapport: sous le rapport de (Ectaco-Poland Ltd.)
wzgląd: pod względem [adv]
réciprocité: à charge de réciprocité (Ectaco-Poland Ltd.)
wzajemność: pod warunkiem wzajemności [adv]
règle: de règle (Ectaco-Poland Ltd.)
zasada: z zasady [adv]
règle: de règle générale (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zasada: w zasadzie [adv]
 2. generalnie [adv]
remplacement: en remplacement de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
miejsce: na miejsce czegoś [adv]
renseignement: à titre de renseignement (Ectaco-Poland Ltd.)
informacja: dla informacji [adv]
reste: de reste (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ponadto [adv]
 2. nadmiar: w nadmiarze [adv]
retour: à mon retour de (Ectaco-Poland Ltd.)
powrót: po moim powrocie z [adv]
retour: en retour de (Ectaco-Poland Ltd.)
zamian: w zamian za [adv]
rez-de-chaussée: au rez-de-chaussée (Ectaco-Poland Ltd.)
parter: na parterze [adv]
rien de rien (Ectaco-Poland Ltd.)
absolutnie nic [adv]
rien: en moins de rien (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. okamgnienie: w okamgnieniu [adv]
 2. chwila: w jednej chwili [adv]
rien: en moins rien de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. momentalnie [adv]
 2. błyskawicznie [adv]
rien: en un rien de temps (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. okamgnienie: w okamgnieniu [adv]
 2. chwila: w jednej chwili [adv]
 3. momentalnie [adv]
 4. błyskawicznie [adv]
roi: de par le roi (Ectaco-Poland Ltd.)
imię: w imieniu króla [adv]
rôle: à tour de rôle (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kolejno [adv]
 2. kolej: po kolei [adv]
rupture: en rupture de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wbrew czemuś [adv]
rythme: au rythme de (Ectaco-Poland Ltd.)
rytm: w rytmie [adv]
sein: au sein de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wewnątrz [adv]
 2. rama: w ramach [adv]
sein: au sein de la mère (Ectaco-Poland Ltd.)
łono: w łonie matki [adv]
sens: dans le sens de la largeur (Ectaco-Poland Ltd.)
poprzez: w poprzez [adv]
sens: dans le sens de la longueur (Ectaco-Poland Ltd.)
wzdłuż [adv]
seuil: au seuil de la vie (Ectaco-Poland Ltd.)
życie: u progu życia [adv]
seul: à seule fin de (Ectaco-Poland Ltd.)
jedynie w celu [adv]
seul: dans la seule intention de (Ectaco-Poland Ltd.)
jedynie w celu [adv]
signe: en signe de (Ectaco-Poland Ltd.)
znak: na znak [adv]
signe: sous le signe de (Ectaco-Poland Ltd.)
znak: pod znakiem [adv]
sillage: dans le sillage de (Ectaco-Poland Ltd.)
śladami [adv]
sitôt: pas de sitôt (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szybko: nie tak szybko [adv]
 2. raz: nie od razu [adv]
soi: de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sam przez się [adv]
 2. sam z siebie [adv]
son: au son de (Ectaco-Poland Ltd.)
dźwięk: przy dźwiękach [adv]
sorte: de la bonne sorte (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sposób: w odpowiedni sposób [adv]
 2. należeć: jak należy [adv]
sorte: de la sorte (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sposób: w ten sposób [adv]
 2. tym sposobem [adv]
sortir: au sortir de l'hiver (Ectaco-Poland Ltd.)
koniec: z końcem zimy [adv]
source: de bonne source (Ectaco-Poland Ltd.)
źródło: z dobrego źródła [adv]
spectacle: au spectacle de (Ectaco-Poland Ltd.)
widok: na widok [adv]
stade: au stade de (Ectaco-Poland Ltd.)
stadium: w stadium [adv]
style: dans le style de (Ectaco-Poland Ltd.)
styl: w stylu [adv]
style: de grand style (Ectaco-Poland Ltd.)
styl: w wielkim stylu [adv]
succession: par succession de temps (Ectaco-Poland Ltd.)
bieg: z biegiem czasu [adv]
suffisamment: avoir suffisamment de (Ectaco-Poland Ltd.)
dosyć: mieć czegoś dosyć [adv]
suite: de suite (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przerwa: bez przerwy [adv]
 2. nieprzerwanie [adv]
 3. natychmiast [adv]
 4. zaraz [adv]
suite: et ainsi de suite (Ectaco-Poland Ltd.)
dalej: i tak dalej [adv]
suite: par suite de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
skutkiem czegoś [adv]
suite: tout de suite (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. natychmiast [adv]
 2. raz: od razu [adv]
 3. zaraz [adv]
sujet: hors de sujet (Ectaco-Poland Ltd.)
temat: nie na temat [adv]
sujet: sur le sujet de (Ectaco-Poland Ltd.)
temat: na temat [adv]
taille: à la taille de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odpowiedni do [adv]
 2. miara: na miarę [adv]
tant de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. tyle [adv]
 2. tylu [num]
tellement de (Ectaco-Poland Ltd.)
tyle [adv]
temps: dans peu de temps (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wkrótce [adv]
 2. niebawem [adv]
temps: de mon temps (Ectaco-Poland Ltd.)
czas: za moich czasów [adv]
temps: de temps à autre (Ectaco-Poland Ltd.)
czas: od czasu do czasu [adv]
temps: de temps en temps (Ectaco-Poland Ltd.)
czas: od czasu do czasu [adv]
temps: de tout temps (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wiek: od wieków [adv]
 2. zawsze [adv]
temps: du temps de ma jeunesse (Ectaco-Poland Ltd.)
młodość: w czasach mojej młodości [adv]
temps: en peu de temps (Ectaco-Poland Ltd.)
szybko [adv]
tenue: en tenue de soirée (Ectaco-Poland Ltd.)
strój: w stroju wieczorowym [adv]
terme: aux termes de (Ectaco-Poland Ltd.)
brzmienie: według brzmienia [adv]
tir: en position de tir (Ectaco-Poland Ltd.)
strzał: w pozycji do strzału [adv]
tortue: à pas de tortue (Ectaco-Poland Ltd.)
żółwim krokiem [adv]
tour: à tour de bras (Ectaco-Poland Ltd.)
siła: z całej siły [adv]
tour: en un tour de main (Ectaco-Poland Ltd.)
chwila: w jednej chwili [adv]
tout de même (Ectaco-Poland Ltd.)
mimo wszystko [adv]
tout: de toutes façons (Ectaco-Poland Ltd.)
raz: w każdym razie [adv]
tout: de toutes ses forces (Ectaco-Poland Ltd.)
siła: ze wszystkich sił [adv]
travers: de travers (Ectaco-Poland Ltd.)
ukośnie [adv]
travers: tout de travers (Ectaco-Poland Ltd.)
wszystko na opak [adv]
traviole: de traviole (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. opak: na opak [adv]
 2. ukośnie [adv]
trêve de (Ectaco-Poland Ltd.)
dosyć czegoś [adv]
trop: de trop (Ectaco-Poland Ltd.)
wiele: za wiele [lud.] [adv]
trop: ne ... que trop de (Ectaco-Poland Ltd.)
dużo: aż za dużo [adv]
vau-de-route (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. popłoch: w popłochu [adv]
 2. bezład: w bezładzie [adv]
veille: pendant les heures de veille (Ectaco-Poland Ltd.)
bezsenny: w godzinach bezsennych [adv]
vertige: avec un sentiment de vertige (Ectaco-Poland Ltd.)
odczuwając zawrót głowy [adv]
vertu: en vertu de bonnes principes (Ectaco-Poland Ltd.)
intencja: z dobrych intencji [adv]
vertu: en vertu de la loi (Ectaco-Poland Ltd.)
prawo: na mocy prawa [adv]
vie: de la vie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nigdy w życiu [adv]
 2. żyć: jak żyję [adv]
visu: de visu (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zobaczywszy [adv]
 2. zobaczenie: po zobaczeniu [adv]
vitesse: en perte de vitesse (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. coraz wolniej [adv]
 2. tracąc popularność [adv]
vivant: du vivant de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. życie: za życia [adv]
 2. czas: za czasów [adv]
voie: en voie de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. trakt: w trakcie [adv]
 2. droga: w drodze [adv]
voie: en voie de guérison (Ectaco-Poland Ltd.)
rekonwalensacja: w procesie rekonwalensacji [adv]
voie: par voie de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
drogą lądową [adv]
voix: de vive voix (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ustnie [adv]
 2. osobiście [adv]
 3. bezpośrednio [adv]
vrai: pour de vrai (Ectaco-Poland Ltd.)
dobry: na dobre [adv]
vu: sur le vu de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przejrzenie: po przejrzeniu [adv]
 2. podstawa: na podstawie [adv]
vue: à la vue de tous (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oko: na oczach wszystkich [adv]
 2. publicznie [adv]
vue: connaître de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
znać z widzenia [adv]
vue: en vue de faire (Ectaco-Poland Ltd.)
zrobienie: w celu zrobienia [adv]
vue: hors de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
zasięg: poza zasięgiem wzroku [adv]
zélé: avec trop de zélé (Ectaco-Poland Ltd.)
zapalczywie [adv]
venir de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dopiero przedtem [aux]
 2. dopiero co [aux]
 3. przyjechać z [v]
afin de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. aby [conj]
 2. ażeby [conj]
 3. żeby [conj]
avant de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zanim [conj]
 2. przed tym jak [conj]
charge: à charge de (Ectaco-Poland Ltd.)
warunek: pod warunkiem, że [conj]
condition: à condition de (Ectaco-Poland Ltd.)
warunek: pod warunkiem, że [conj]
crainte: de crainte que (Ectaco-Poland Ltd.)
obawa: z obawy, że [conj]
façon: de façon que (Ectaco-Poland Ltd.)
sposób: w taki sposób, że [conj]
manière: de manière que (Ectaco-Poland Ltd.)
sposób: w ten sposób, żeby [conj]
même: de même que (Ectaco-Poland Ltd.)
tak jak [conj]
moment: au moment de (Ectaco-Poland Ltd.)
chwila: w chwili, gdy [conj]
moyen: au moyen de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
posługując się czymś [conj]
peur: de peur que (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obawa: z obawy, żeby nie [conj]
 2. obawa: w obawie, żeby nie [conj]
plus: ce que ... de plus (Ectaco-Poland Ltd.)
co ... najbardziej [conj]
quoi: de quoi (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. trzeba: to, co trzeba [conj]
 2. tyle: na tyle [conj]
 3. aby [conj]
 4. byle [conj]
 5. co: o czym [pron]
sorte: de sorte que (Ectaco-Poland Ltd.)
tak że [conj]
tant de ... que (Ectaco-Poland Ltd.)
tyle ... że [conj]
âge: prendre de l'âge (Ectaco-Poland Ltd.)
starzeć się [id]
arête en travers de la gorge (Ectaco-Poland Ltd.)
ość w gardle [id]
assurance: prendre de l'assurance (Ectaco-Poland Ltd.)
nabierać pewności [id]
autant de têtes, autant d'avis (Ectaco-Poland Ltd.)
głowa: ile głów, tyle zdań [id]
bain: prendre un bain de soleil (Ectaco-Poland Ltd.)
kąpiel: wziąć kąpiele słoneczne [id]
beaucoup de bruit pour rien (Ectaco-Poland Ltd.)
hałas: wiele hałasu o nic [id]
bec: se prendre de bec avec qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wdać się z kimś w spór [id]
bleu: être bleu de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zakończony: być zakończonym czymś [id]
bobards de la presse (Ectaco-Poland Ltd.)
kaczki dziennikarskie [id]
bottes: à propos de bottes (Ectaco-Poland Ltd.)
powód: bez powodu [id]
bric: de bric et de broc (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. element: z różnych elementów [id]
 2. popaść: jak popadnie [id]
but: de but en blanc (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bezpośrednio [id]
 2. wręcz [id]
cale: être à fond de cale (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dno: być na dnie [id]
 2. nędza: być w ostatniej nędzy [id]
cape: roman de cape et d'épée (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. romans płaszcza i szpady [id]
 2. powieść płaszcza i szpady [id]
carpe: faire des yeux de carpe (Ectaco-Poland Ltd.)
robić słodkie oczy [id]
carpe: faire un saut de carpe (Ectaco-Poland Ltd.)
szczupak: dać szczupaka [id]
cassement de tête (Ectaco-Poland Ltd.)
urwanie głowy [id]
champ: être à bout de champ (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wiedzieć: nie wiedzieć, co począć [id]
 2. wyczerpać wszystkie środki [id]
chanoine: teint de chanoine (Ectaco-Poland Ltd.)
kwitnąca cera [id]
chanvre: cravate de chanvre (Ectaco-Poland Ltd.)
stryczek [id]
château: vie de château (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. luksusowa egzystencja [id]
 2. szampańskie życie [id]
chère: amateur de bonne chère (Ectaco-Poland Ltd.)
amator dobrej kuchni [id]
cheval de labour (Ectaco-Poland Ltd.)
wół roboczy [id]
chien: mener une vie de chien (Ectaco-Poland Ltd.)
prowadzić psie życie [id]
chien: temps de chien (Ectaco-Poland Ltd.)
psia pogoda [id]
chose: de deux choses l'une (Ectaco-Poland Ltd.)
jedno z dwojga [id]
clocher: rivalités de clocher (Ectaco-Poland Ltd.)
sąsiedzki zatarg [id]
cochon: tête de cochon (Ectaco-Poland Ltd.)
uparciuch [id]
cœur: manquer de cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
odwaga: nie mieć odwagi [id]
compter les clous de la porte (Ectaco-Poland Ltd.)
czekać [id]
conseiller de grâces (Ectaco-Poland Ltd.)
lustro [id]
coup de chapeau (Ectaco-Poland Ltd.)
uszanowanie [id]
coup de foudre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. cios [id]
 2. miłość z pierwszego wejrzenia [id]
coup de main (Ectaco-Poland Ltd.)
pomoc [id]
coup de tête (Ectaco-Poland Ltd.)
szalony pomysł [id]
coup: lancer un coup de pied (Ectaco-Poland Ltd.)
kopniak: dać kopniaka [id]
coureur de places (Ectaco-Poland Ltd.)
karierowicz [id]
coûter les yeux de la tête (Ectaco-Poland Ltd.)
kosztować majątek [id]
culotte de peau (Ectaco-Poland Ltd.)
stary wojak [id]
deça: rester deça de la vérité (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. omijać prawdę [id]
 2. prawda: nie mówić całej prawdy [id]
dénicheur de merles (Ectaco-Poland Ltd.)
spryciarz [id]
eau: de la plus belle eau (Ectaco-Poland Ltd.)
czystej wody [id]
encre: écrire de bon encre (Ectaco-Poland Ltd.)
napisać bez ceremonii [id]
enivrer: s'enivrer de son vin (Ectaco-Poland Ltd.)
zarozumiały: być zarozumiałym [id]
estomac: avoir de l'estomac (Ectaco-Poland Ltd.)
tupet: mieć tupet [id]
été de la saint-martin (Ectaco-Poland Ltd.)
babie lato [id]
femme: prendre une femme de force (Ectaco-Poland Ltd.)
siła: wziąć kobietę siłą [id]
front: prendre une chose de front (Ectaco-Poland Ltd.)
stawić czemuś czoła [id]
grâce: faire grâce à qn de la vie (Ectaco-Poland Ltd.)
darować komuś życie [id]
huile: mettre de l'huile sur le feu (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rozpalić ogień [id]
 2. postawić oliwy na ogień [id]
idée: dans les idées de platon (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obłok: w obłokach [id]
 2. zaświat: w zaświatach [id]
jeter de l'huile sur le feu (Ectaco-Poland Ltd.)
dolewać oliwy do ognia [id]
jeter de la poudre aux yeux (Ectaco-Poland Ltd.)
mydlić oczy [id]
lait de poule (Ectaco-Poland Ltd.)
gogel-mogel [id]
langue de bois (Ectaco-Poland Ltd.)
język szablonowy [id]
langue de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. klin ziemi [id]
 2. kosa [id]
larme: larmes de crocodile (Ectaco-Poland Ltd.)
krokodyli łzy [id]
lavage de tête (Ectaco-Poland Ltd.)
bura [id]
léchage de bottes (Ectaco-Poland Ltd.)
podlizywanie się [id]
liberté de mœurs (Ectaco-Poland Ltd.)
swoboda obyczajów [id]
lige: homme lige de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
człowiek oddany komuś [id]
linotte: tête de linotte (Ectaco-Poland Ltd.)
pusta głowa [id]
litière: faire litière de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. uwaga: nie zwracać na coś uwagi [id]
 2. szafować czymś [id]
loup: avoir une faim de loup (Ectaco-Poland Ltd.)
wilk: być głodnym jak wilk [id]
lune: tomber de la lune (Ectaco-Poland Ltd.)
spaść z księżyca [id]
maison: être de la maison (Ectaco-Poland Ltd.)
przyjaciel: być przyjacielem domu [id]
massue: coup de massue (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. uderzenie obuchem [id]
 2. nagły cios [id]
mode: passer de mode (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z mody [id]
monsieur de paris (Ectaco-Poland Ltd.)
kat [id]
morphée: les pavots de morphée (Ectaco-Poland Ltd.)
sen [poet.] [id]
mort: coudoyer la mort de près (Ectaco-Poland Ltd.)
zajrzeć śmierci w oczy [id]
mou: rentrer dans le mou de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
łeb: dać komuś w łeb [id]
musique: changer de musique (Ectaco-Poland Ltd.)
zmienić temat [id]
musique: faire de la musique (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. narobić szumu [id]
 2. użalać się [id]
nager dans les eaux de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: być po czyjejś stronie [id]
nerf: paquet de nerfs (Ectaco-Poland Ltd.)
kłębek nerwów (o osobie) [id]
œil: tourner de l'œil (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zemdleć [id]
 2. zamknąć oczy (umrzeć) [id]
ombre: avoir peur de son ombre (Ectaco-Poland Ltd.)
bać się własnego cienia [id]
ombre: être l'ombre de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
cień: być czyimś cieniem [id]
ours: pavé de l'ours (Ectaco-Poland Ltd.)
niedźwiedzia przysługa [id]
paille: hacher de la paille (Ectaco-Poland Ltd.)
ciąć słomę [id]
parler de tout et de rien (Ectaco-Poland Ltd.)
mówić o co i o nic [id]
parole de dieu (Ectaco-Poland Ltd.)
słowo boże [id]
part de lion (Ectaco-Poland Ltd.)
lwia część [id]
patachon: vie de patachon (Ectaco-Poland Ltd.)
hulaszcze życie [id]
patte: pattes de mouche (Ectaco-Poland Ltd.)
maczek [id]
pattes de mouche (Ectaco-Poland Ltd.)
drobne nieczytelne pismo [id]
payer de sa personne (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szczędzić: nie szczędzić wysiłków [id]
 2. narażać się [id]
payer: se payer la tête de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
kpić sobie z kogoś [id]
pays de rêve (Ectaco-Poland Ltd.)
kraina marzeń [id]
peau de vache (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bydlę [id]
 2. bydlak [id]
perturbation de l'âme (Ectaco-Poland Ltd.)
wzburzenie umysłu [id]
pétiller de faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
palić się do zrobienia czegoś [id]
peu: homme de peu (Ectaco-Poland Ltd.)
człowiek niskiego stanu [id]
pierre de scandale (Ectaco-Poland Ltd.)
kamień obrazy [id]
pierre: cœur de pierre (Ectaco-Poland Ltd.)
serce z kamienia [id]
pierre: visage de pierre (Ectaco-Poland Ltd.)
kamienna twarz [id]
pisser de la copie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pisać dużo i byle jak [id]
 2. pismaczyć [id]
place: occuper la place de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zastępować kogoś [id]
plante de serre (Ectaco-Poland Ltd.)
cieplarniany kwiatek [id]
planton: rester de planton (Ectaco-Poland Ltd.)
czekać długo [id]
pleurer des larmes de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
płakać krwawymi łzami [id]
plomb: ciel de plomb (Ectaco-Poland Ltd.)
ołowiane niebo [id]
plomb: sommeil de plomb (Ectaco-Poland Ltd.)
kamienny sen [id]
pluie de baisers (Ectaco-Poland Ltd.)
grad pocałunków [id]
plume: avoir des plumes de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wygrać od kogoś pieniądze [id]
plume: guerre de plume (Ectaco-Poland Ltd.)
polemika literacka [id]
poids: au poids de l'or (Ectaco-Poland Ltd.)
złoto: na wagę złota [id]
poids: c'est un homme de poids (Ectaco-Poland Ltd.)
autorytet: to jest człowiek z autorytetem [id]
poignard: coup de poignard (Ectaco-Poland Ltd.)
uderzenie obuchem [id]
poigne: avoir de la poigne (Ectaco-Poland Ltd.)
pięść: mieć twardą pięść [id]
pointe: être en pointe de vin (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. mucha: być pod muchą [id]
 2. czub: mieć w czubie [id]
 3. podochocony: być podochoconym [id]
pois: avaleur de pois gris (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. żarłok [id]
 2. pasibrzuch [id]
pomme de discorde (Ectaco-Poland Ltd.)
jabłko niezgody [id]
porte: forcer la porte de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wedrzeć się do kogoś [id]
 2. wtargnąć się do kogoś [id]
porte: portes de l'enfer (Ectaco-Poland Ltd.)
bramy piekieł [id]
porteur de bonnes nouvelles (Ectaco-Poland Ltd.)
zwiastun dobrych wieści [id]
position: être en position de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. stan: być w stanie [id]
 2. móc [id]
 3. możność: mieć możność [id]
possibilité: avoir la possibilité de (Ectaco-Poland Ltd.)
możność: mieć możność [id]
poste: aller un train de poste (Ectaco-Poland Ltd.)
iść bardzo szybko [id]
potence: gibier de potence (Ectaco-Poland Ltd.)
szubienicznik [id]
pouce: donner le coup de pouce (Ectaco-Poland Ltd.)
oszukiwać na wadze [id]
poule: chair de poule (Ectaco-Poland Ltd.)
gęsia skórka [id]
poursuite de l'idéal (Ectaco-Poland Ltd.)
poszukiwanie ideału [id]
poursuite de la vérité (Ectaco-Poland Ltd.)
poszukiwanie prawdy [id]
poussée de gel (Ectaco-Poland Ltd.)
atak mrozu [id]
poussée de génie (Ectaco-Poland Ltd.)
przebłysk geniuszu [id]
poussée de l'instinct (Ectaco-Poland Ltd.)
popęd instynktu [id]
poussée de maladie (Ectaco-Poland Ltd.)
nawrót choroby [id]
près: connaître qn de près (Ectaco-Poland Ltd.)
znać kogoś bardzo dobrze [id]
presser de questions (Ectaco-Poland Ltd.)
zasypywać pytaniami [id]
prêter de l'importance à qch (Ectaco-Poland Ltd.)
przypisywać czemuś znaczenie [id]
prêtresse de vénus (Ectaco-Poland Ltd.)
kurtyzana [id]
prince de galles (Ectaco-Poland Ltd.)
książę walii [id]
princes de la terre (Ectaco-Poland Ltd.)
wielcy tego świata [id]
prise de bec (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kłótnia [id]
 2. zwada [id]
prise de possession (Ectaco-Poland Ltd.)
objęcie w posiadanie [id]
procès: faire le procès de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
krytykować kogoś [id]
productions de l'esprit (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wytwory umysłu [id]
 2. płody ducha [id]
profession de foi (Ectaco-Poland Ltd.)
program polityczny [id]
profusion de couleurs (Ectaco-Poland Ltd.)
orgia kolorów [id]
profusion de paroles (Ectaco-Poland Ltd.)
nadmiar słów [id]
promesse de gascon (Ectaco-Poland Ltd.)
obiecanki cacanki [id]
prophète de malheur (Ectaco-Poland Ltd.)
zwiastun nieszczęścia [id]
provoquer la colère de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wywołać czyjąś złość [id]
provoquer la rage de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wywołać czyjąś wściekłość [id]
proximité de parenté (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bliskość pokrewieństwa [id]
 2. pokrewieństwo: bliski stopień pokrewieństwa [id]
prudence est mère de sûreté (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. strzeżonego pan bóg strzeże [id]
 2. ostrożność nie zawadzi [id]
prunelle: jouer de la prunelle (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. strzelać oczami [id]
 2. robić słodkie oczy [id]
punaise de sacristie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dewotka [id]
 2. bigotka [id]
punition de dieu (Ectaco-Poland Ltd.)
kara boża [id]
purée de pois (Ectaco-Poland Ltd.)
mgła: bardzo gęsta mgła [id]
putain: enfant de putain (Ectaco-Poland Ltd.)
sukinsyn [id]
quille: recevoir de quille (Ectaco-Poland Ltd.)
przyjąć bardzo źle [id]
rabaisser l'orgueil de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
upokorzyć kogoś [id]
rabaisser le caquet de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zamknąć komuś buzię [id]
 2. uciszyć kogoś [id]
rabattre le caquet de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zamknąć komuś buzię [id]
 2. uciszyć kogoś [id]
raboter l'argent de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oskubać kogoś z pieniędzy [id]
 2. oskubywać kogoś z pieniędzy [id]
rage: écumer de rage (Ectaco-Poland Ltd.)
pienić się ze złości [id]
rage: étouffer de rage (Ectaco-Poland Ltd.)
dusić się ze złości [id]
raide: faire de la corde raide (Ectaco-Poland Ltd.)
robić karkołomne sztuki [id]
raisin: raisins de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. jaja mątwy [id]
 2. jaja ośmiornicy [id]
rançon de la gloire (Ectaco-Poland Ltd.)
cena sławy [id]
rassasier: être rassasié de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
ucho: mieć po uszy kogoś [id]
rat de bibliothèque (Ectaco-Poland Ltd.)
mól książkowy [id]
ravaler au rang de (Ectaco-Poland Ltd.)
zepchnąć do rangi [id]
rayonnant de joie (Ectaco-Poland Ltd.)
promieniejący radością [id]
rayonnant de santé (Ectaco-Poland Ltd.)
promieniejący zdrowiem [id]
rayonnement de sa personnalité (Ectaco-Poland Ltd.)
oddziaływanie jego osobowości [id]
rayonner de joie (Ectaco-Poland Ltd.)
promienieć radością [id]
raz de marée (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przewrót [id]
 2. wstrząs [id]
réanimer l'espoir de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wskrzesić czyjąś nadzieję [id]
rebut de la société (Ectaco-Poland Ltd.)
wyrzutek społeczeństwa [id]
rechange: solution de rechange (Ectaco-Poland Ltd.)
rozwiązanie tymczasowe [id]
recherche de la vérité (Ectaco-Poland Ltd.)
poszukiwanie prawdy [id]
reconquérir l'amitié de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
odzyskać czyjąś przyjaźń [id]
recouvrement de la nationalité (Ectaco-Poland Ltd.)
odzyskanie obywatelstwa [id]
recouvrement de la santé (Ectaco-Poland Ltd.)
odzyskiwanie zdrowia [id]
regain de jeunesse (Ectaco-Poland Ltd.)
druga młodość [id]
regarder du coin de l'œil (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. patrzeć kątem oka [id]
 2. pragnąć czegoś skrycie [id]
regarder qn de travers (Ectaco-Poland Ltd.)
patrzeć na kogoś krzywym okiem [id]
règlement de comptes (Ectaco-Poland Ltd.)
wymierzenie sprawiedliwości [id]
regorger de santé (Ectaco-Poland Ltd.)
tryskać zdrowiem [id]
reine de beauté (Ectaco-Poland Ltd.)
królowa urody [id]
relâchement de la discipline (Ectaco-Poland Ltd.)
rozluźnienie dyscypliny [id]
relent: relents de crime (Ectaco-Poland Ltd.)
ślady zbrodni [id]
relèvement du niveau de vie (Ectaco-Poland Ltd.)
podniesienie stopy życia [id]
relever les espérances de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
podtrzymać czyjąś nadzieję [id]
religion: point de religion (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. święty obowiązek [id]
 2. powinność [id]
remède de bonne femme (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. babskie lekarstwo [id]
 2. środek domowy [id]
remise de peine (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. darowanie części kary [id]
 2. zmniejszenie kary [id]
remonter le courage de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
podnieść kogoś na duchu [id]
remonter les forces de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
podnieść kogoś na duchu [id]
remplir de joie (Ectaco-Poland Ltd.)
napełnić radością [id]
remuer de vieux souvenirs (Ectaco-Poland Ltd.)
przywołać stare wspomnienia [id]
rêne: rênes de l'état (Ectaco-Poland Ltd.)
ster państwa [id]
renouveau de mode (Ectaco-Poland Ltd.)
powrót mody [id]
renouveau de réputation (Ectaco-Poland Ltd.)
powrót sławy [id]
rénovation de l'homme (Ectaco-Poland Ltd.)
odrodzenie człowieka [id]
renversement de la situation (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odwrócenie sytuacji [id]
 2. zwrot w sytuacji [id]
renverser l'esprit de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
pomieszać komuś w głowie [id]
repaître ses yeux de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
nasycić oczy czymś [id]
répandre la joie autour de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
rozsiewać wokół siebie radość [id]
repli: replis de l'âme (Ectaco-Poland Ltd.)
zakamarki duszy [id]
repos: champ de repos (Ectaco-Poland Ltd.)
miejsce wiecznego spoczynku [id]
réseau de fils de fer (Ectaco-Poland Ltd.)
zasieki [id]
réservoir de mots (Ectaco-Poland Ltd.)
zbiór słów [id]
ressort de la volonté (Ectaco-Poland Ltd.)
siła woli [id]
ressource: homme de ressources (Ectaco-Poland Ltd.)
człowiek zaradny [id]
reste: restes de fortune (Ectaco-Poland Ltd.)
ostatki fortuny [id]
rétablissement de l'ordre (Ectaco-Poland Ltd.)
przywrócenie porządku [id]
rétorquer les arguments de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pobić kogoś jego własną bronią [id]
 2. zbijać czyjeś argumenty [id]
retour de flamme (Ectaco-Poland Ltd.)
przypływ [id]
retour: cheval de retour (Ectaco-Poland Ltd.)
recydywista [id]
retour: payer qn de retour (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odpłacić komuś tym samym [id]
 2. odwzajemniać się czymś [id]
retour: retours de la fortune (Ectaco-Poland Ltd.)
zmienne koleje losu [id]
réveil de la nature (Ectaco-Poland Ltd.)
przebudzenie się przyrody [id]
revenir de ses illusions (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. stracić złudzenia [id]
 2. wyleczyć się ze złudzeń [id]
revenir de son étonnement (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ochłonąć ze zdumienia [id]
 2. otrząsnąć się z zaskoczenia [id]
revenir sur le compte de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zmienić o kimś zdanie [id]
revers de la médaille (Ectaco-Poland Ltd.)
odwrotna strona medalu [id]
révolte: esprit de révolte (Ectaco-Poland Ltd.)
duch buntu [id]
revue de fin d'année (Ectaco-Poland Ltd.)
szopka noworoczna [id]
revue: être de la revue (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zawieść się w nadziejach [id]
 2. doznać zawodu [id]
riche: gosse de riche (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bananowy młodzian [id]
 2. panica z bogatego domu [id]
rien: homme de rien (Ectaco-Poland Ltd.)
bezwartościowy człowiek [id]
rire au nez de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
śmiać się komuś w nos [id]
rite: rites de la politesse (Ectaco-Poland Ltd.)
formy grzecznościowe [id]
rivière de diamants (Ectaco-Poland Ltd.)
kolia diamentowa [id]
rivière de larmes (Ectaco-Poland Ltd.)
morze łez [id]
rivière de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
morze krwi [id]
roche: eau de roche (Ectaco-Poland Ltd.)
woda źródlana [id]
rocher: cœur de rocher (Ectaco-Poland Ltd.)
serce z kamienia [id]
roi: morceau de roi (Ectaco-Poland Ltd.)
najlepszy kąsek [id]
rôle: jouer le rôle de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
grać czyjąś rolę [id]
rond: faire des ronds de jambe (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zginać się w kolanach [id]
 2. ugrzeczniony: być przesadnie ugrzecznionym [id]
roue de la fortune (Ectaco-Poland Ltd.)
koło fortuny [id]
rouge: être rouge de colère (Ectaco-Poland Ltd.)
czerwony: być czerwonym ze złości [id]
rouler de tristes pensées (Ectaco-Poland Ltd.)
roztrząsać smutne myśli [id]
royaume de dieu (Ectaco-Poland Ltd.)
królestwo boże [id]
ruine de la santé (Ectaco-Poland Ltd.)
utrata zdrowia [id]
ruiner la réputation de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
poderwać czyjąś reputację [id]
rupture de contrat (Ectaco-Poland Ltd.)
zerwanie umowy [id]
ruse: ruses de guerre (Ectaco-Poland Ltd.)
wybiegi strategiczne [id]
sagesse: dents de sagesse (Ectaco-Poland Ltd.)
zęby mądrości [id]
sagesse: voix de sagesse (Ectaco-Poland Ltd.)
głos rozsądku [id]
saillie de colère (Ectaco-Poland Ltd.)
wybuch złości [id]
sain de corps (Ectaco-Poland Ltd.)
zdrowy na ciele [id]
salir la réputation de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
popsuć komuś reputację [id]
salut de l'âme (Ectaco-Poland Ltd.)
zbawienie duszy [id]
sang: de chair et de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
krew: z krwi i kości [id]
santé de l'esprit (Ectaco-Poland Ltd.)
zdrowie psychiczne [id]
saturé: être saturé de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
przesycony: być czymś przesyconym [id]
sauter de joie (Ectaco-Poland Ltd.)
skakać z radości [id]
science: puits de science (Ectaco-Poland Ltd.)
chodząca encyklopedia [id]
secret de polichinelle (Ectaco-Poland Ltd.)
tajemnica poliszynela [id]
séduction de la jeunesse (Ectaco-Poland Ltd.)
urok młodości [id]
sein de dieu (Ectaco-Poland Ltd.)
raj [id]
sein de la nature (Ectaco-Poland Ltd.)
łono przyrody [id]
sel de la terre (Ectaco-Poland Ltd.)
sól ziemi [id]
semaine: être de semaine (Ectaco-Poland Ltd.)
dyżur: mieć dyżur w danym tygodniu [id]
sens de l'histoire (Ectaco-Poland Ltd.)
bieg historii [id]
sens de l'humour (Ectaco-Poland Ltd.)
poczucie humoru [id]
sens de l'orientation (Ectaco-Poland Ltd.)
poczucie orientacji [id]
sens de la couleur (Ectaco-Poland Ltd.)
poczucie koloru [id]
sens de la réalité (Ectaco-Poland Ltd.)
poczucie rzeczywistości [id]
sentiment de triomphe (Ectaco-Poland Ltd.)
poczucie triumfu [id]
servir la cause de la paix (Ectaco-Poland Ltd.)
służyć sprawie pokoju [id]
sève de la jeunesse (Ectaco-Poland Ltd.)
energia młodości [id]
sevrer de plaisirs (Ectaco-Poland Ltd.)
przyjemność: pozbawiać przyjemności [id]
silence de mort (Ectaco-Poland Ltd.)
grobowa cisza [id]
sirop de grenouille (Ectaco-Poland Ltd.)
woda deszczowa [id]
soif de connaissance (Ectaco-Poland Ltd.)
żądza poznania [id]
soif de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
żądza krwi [id]
soldat de fortune (Ectaco-Poland Ltd.)
żołnierz sukcesu [id]
sommeil: tirer de sommeil (Ectaco-Poland Ltd.)
wyrwać ze snu [id]
sommet de la perfection (Ectaco-Poland Ltd.)
szczyt doskonałości [id]
sommet: au sommet de sa gloire (Ectaco-Poland Ltd.)
szczyt: na szczycie swojej sławy [id]
sort: être maître de son sort (Ectaco-Poland Ltd.)
pan: być panem swojego losu [id]
sortir de l'enfance (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z lat dziecinnych [id]
sortir de la vie (Ectaco-Poland Ltd.)
porzucić ten świat [id]
sortir de maladie (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z choroby [id]
sortir de ses gonds (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z siebie [id]
sortir de son caractère (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z siebie [id]
sortir de son rôle (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z roli [id]
source de richesse (Ectaco-Poland Ltd.)
źródło bogactwa [id]
spécialiste de gaffes (Ectaco-Poland Ltd.)
mistrz w popełnieniu gaf [id]
statue de la liberté (Ectaco-Poland Ltd.)
posąg wolności [id]
style de vie (Ectaco-Poland Ltd.)
styl życia [id]
succès de vogue (Ectaco-Poland Ltd.)
sukces przelotny [id]
sueur de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
krwawe poty [id]
suif: boule de suif (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. grubas [id]
 2. baryła [id]
suivre l'exemple de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. naśladować kogoś [id]
 2. przykład: brać z kogoś przykład [id]
suivre les traces de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
pójść w czyjeś ślady [id]
suppôt de satan (Ectaco-Poland Ltd.)
wysłannik szatana [id]
suprématie de la loi (Ectaco-Poland Ltd.)
wyższość prawa [id]
tabac: coup de tabac (Ectaco-Poland Ltd.)
gwałtowna burza [id]
taper dans l'œil de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wpaść komuś w oko [id]
taper de l'œil (Ectaco-Poland Ltd.)
spać [id]
témoignage de son amour (Ectaco-Poland Ltd.)
dowód jego miłości [id]
temple de l'art (Ectaco-Poland Ltd.)
świątynia sztuki [id]
temps: prendre le temps de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zabierać komuś czas [id]
tenaille: tenailles de la peur (Ectaco-Poland Ltd.)
szpony strachu [id]
tête de mort (Ectaco-Poland Ltd.)
ser holenderski [id]
théâtre de verdure (Ectaco-Poland Ltd.)
teatr na wolnym powietrzu [id]
tiédeur de l'amour maternel (Ectaco-Poland Ltd.)
słodycz macierzyńskiej miłości [id]
tirer de l'argent de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wyciągnąć od kogoś pieniądze [id]
tissu de mensonges (Ectaco-Poland Ltd.)
stek kłamstw [id]
toit: sous le toit de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
dom: w czyimś domu [id]
tomber de fatigue (Ectaco-Poland Ltd.)
upadać ze zmęczenia [id]
tomber de sommeil (Ectaco-Poland Ltd.)
upadać z niewyspania [id]
tombeur de femmes (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. uwodziciel [id]
 2. don juan [id]
torchon: coup de torchon (Ectaco-Poland Ltd.)
kłótnia [id]
torrent: torrents de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
strumienie krwi [id]
torture: tortures de l'âme (Ectaco-Poland Ltd.)
męka duchowa [id]
travail de romain (Ectaco-Poland Ltd.)
żmudna robota [id]
trou: avoir un trou de mémoire (Ectaco-Poland Ltd.)
luka: mieć lukę w pamięci [id]
turc: tête de turc (Ectaco-Poland Ltd.)
kozioł ofiarny [id]
user de faux-fuyant (Ectaco-Poland Ltd.)
wykręcić się sianem [id]
user de faux-fuyants (Ectaco-Poland Ltd.)
wykręcić się sianem [id]
user de représailles (Ectaco-Poland Ltd.)
odpłacić tym samym [id]
vallée de larmes (Ectaco-Poland Ltd.)
padół płaczu [id]
velours: chemin de velours (Ectaco-Poland Ltd.)
droga usłana różami [id]
vendeur de fumées (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. samochwalca [id]
 2. pyszałek [id]
vent: avoir vent de (Ectaco-Poland Ltd.)
dowiedzieć się [id]
verser de l'huile sur le feu (Ectaco-Poland Ltd.)
dolewać oliwy do ognia [id]
vie: mener une vie de château (Ectaco-Poland Ltd.)
żyć po pańsku [id]
vie: passer de vie à trépas (Ectaco-Poland Ltd.)
umrzeć [id]
visage: changer de visage (Ectaco-Poland Ltd.)
zmieniać wyraz twarzy [id]
visage: trouver visage de bios (Ectaco-Poland Ltd.)
pocałować klamkę [id]
voile: lever le voile de (Ectaco-Poland Ltd.)
ujawnić coś [id]
voir avec les yeux de la foi (Ectaco-Poland Ltd.)
patrzeć oczami wiary [id]
voir de haut (Ectaco-Poland Ltd.)
spojrzenie: mieć szerokie spojrzenie [id]
voix: achat de voix (Ectaco-Poland Ltd.)
kupno głosów [id]
volée: de haute volée (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. elitarny [id]
 2. wysokiego lotu [id]
voler de ses propres ailes (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. samodzielny: być samodzielnym [id]
 2. działać o własnych siłach [id]
amour: pour l'amour de dieu! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. miłość: na miłość boską! [intrj]
 2. bóg: o boże! [intrj]
blague: pas de blague! (Ectaco-Poland Ltd.)
głupstwo: bez głupstw! [intrj]
braise: nib de braise! (Ectaco-Poland Ltd.)
forsa: nie ma forsy! [intrj]
ça: pas de ça! (Ectaco-Poland Ltd.)
nic z tego! [intrj]
chance: manque de chance! (Ectaco-Poland Ltd.)
pech! [intrj]
chance: pas de chance! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. udać się: nie udało się! [intrj]
 2. pech! [intrj]
commentaire: pas de commentaire! (Ectaco-Poland Ltd.)
słowo: ani słowa więcej! [intrj]
coquin de sort! (Ectaco-Poland Ltd.)
podły los! [intrj]
dans combien de temps? (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. czas: za ile czasu? [intrj]
 2. kiedy? [intrj]
dieu: nom de dieu! (Ectaco-Poland Ltd.)
bóg: na boga! [intrj]
gare de là! (Ectaco-Poland Ltd.)
precz stąd! [intrj]
jamais de la vie! (Ectaco-Poland Ltd.)
nigdy w życiu! [intrj]
joie: et voilà les joies de la voiture! (Ectaco-Poland Ltd.)
rozkosz: i oto rozkosze posiadania samochodu! [intrj]
moyen: plus de moyens de partir aujourd'hui! (Ectaco-Poland Ltd.)
sposób: nie ma żadnego sposobu, żeby dzisiaj wyjechać! [intrj]
mystère: pas tant de mystère! (Ectaco-Poland Ltd.)
tajemnica: po co te wszystkie tajemnice! [intrj]
nargue de! (Ectaco-Poland Ltd.)
precz z! [intrj]
neuf: quoi de neuf? (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nowy: co nowego? [intrj]
 2. słychać: co słychać? [intrj]
nom de nom! (Ectaco-Poland Ltd.)
kroćset: do kroćset! [intrj]
nouveau: quoi de nouveau? (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nowy: co nowego? [intrj]
 2. słychać: co słychać? [intrj]
nouveau: rien de nouveau! (Ectaco-Poland Ltd.)
nic nowego! [intrj]
nouveauté: c'est nouveauté de vous voir! (Ectaco-Poland Ltd.)
nowy: to coś nowego, że pana widzimy! [intrj]
nouvelle: point de nouvelles! (Ectaco-Poland Ltd.)
słowo: ani słowa! [intrj]
œuvre: voilà de vos œuvres! (Ectaco-Poland Ltd.)
dzieło: oto twoje dzieło! [intrj]
oignon: occupe-toi de tes oignons! (Ectaco-Poland Ltd.)
nos: nie wtrącaj nosa do cudzego prosa! [intrj]
ôter: ôte-toi de là! (Ectaco-Poland Ltd.)
odsuń się! [intrj]
papier: rayez cela de vos papiers! (Ectaco-Poland Ltd.)
wybij to sobie z głowy! [intrj]
pauvre de moi! (Ectaco-Poland Ltd.)
nieszczęśliwy: o ja nieszczęśliwy! [intrj]
peinture: un vrai pot de peinture! (Ectaco-Poland Ltd.)
wypacykowany: ale wypacykowana! [intrj]
pistolet: un drôle de pistolet! (Ectaco-Poland Ltd.)
dziwak: co za dziwak! [intrj]
poix: c'est de la poix! (Ectaco-Poland Ltd.)
smoła: to lepkie jak smoła! [intrj]
pot: manque de pot! (Ectaco-Poland Ltd.)
pech: co za pech! [intrj]
problème: il n'y a pas de problème! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. problem: co za problem! [intrj]
 2. problem: to żaden problem! [intrj]
propagande: c'est de la propagande! (Ectaco-Poland Ltd.)
propaganda: to czysta propaganda! [intrj]
putain de monde! (Ectaco-Poland Ltd.)
cholerny świat! [intrj]
quoi: il n'y a pas de quoi! (Ectaco-Poland Ltd.)
co: nie ma za co! [intrj]
rare: ça n'aurait rien de rare! (Ectaco-Poland Ltd.)
nadzwyczajny: w tym nie byłoby nic nadzwyczajnego! [intrj]
reculer: pas moyen de reculer! (Ectaco-Poland Ltd.)
odwrót: nie ma odwrotu! [intrj]
refrain: change de refrain! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zmień tę płytę! [intrj]
 2. mów o czym innym! [intrj]
réplique: pas de réplique! (Ectaco-Poland Ltd.)
dyskusja: bez dyskusji! [intrj]
rêve: bonne nuit, faites de beaux rêves! (Ectaco-Poland Ltd.)
dobranoc, przyjemnych snów! [intrj]
rigolade: c'est de la rigolade! (Ectaco-Poland Ltd.)
lipa: to lipa! [intrj]
sacré nom de dieu! (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. psiakrew! [intrj]
 2. psiakość! [intrj]
sentiment: pas de sentiment! (Ectaco-Poland Ltd.)
sentyment: bez sentymentów! [intrj]
acerbité de langage (Ectaco-Poland Ltd.)
uszczypliwość [n, rodz. f]
acte de succession (Ectaco-Poland Ltd.)
testament [n, rodz. m]
affres de l'humiliation (Ectaco-Poland Ltd.)
tortury [n, rodz. f]
affres de l'incertitude (Ectaco-Poland Ltd.)
udręki [n, rodz. f]
agent de liaison (Ectaco-Poland Ltd.)
łącznik [n, rodz. m]
agent de police (Ectaco-Poland Ltd.)
policjant [n, rodz. m]
aide de camp (Ectaco-Poland Ltd.)
adiutant [n, rodz. m]
aliment enrichi de vitamines (Ectaco-Poland Ltd.)
odżywka [n, rodz. f]
ancien: traditions de l'ancienne pologne (Ectaco-Poland Ltd.)
staropolszczyzna (obyczaje) [n, rodz. f]
appareil de chauffage (Ectaco-Poland Ltd.)
grzejnik [n, rodz. m]
appareil de levage (Ectaco-Poland Ltd.)
podnośnik [n, rodz. m]
arbre de noël (Ectaco-Poland Ltd.)
choinka [n, rodz. m]
argent de poche (Ectaco-Poland Ltd.)
kieszonkowe [n, rodz. m]
arrosage traditionnel de lundi à pâques (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. śmigus [n]
 2. śmigus-dyngus [n]
auditeur d'une émission de radio (Ectaco-Poland Ltd.)
radiosłuchacz [n, rodz. m]
auteur de l'univers (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. stwórca [n]
 2. bóg [n]
aviculture de volailles (Ectaco-Poland Ltd.)
drobiarstwo [n, rodz. f]
avis de décès (Ectaco-Poland Ltd.)
nekrolog [n, rodz. m]
bailleur de fond (Ectaco-Poland Ltd.)
finansista [n, rodz. m]
bain: salle de bains (Ectaco-Poland Ltd.)
umywalnia [n, rodz. f]
banc de travail (Ectaco-Poland Ltd.)
warsztat [n, rodz. m]
bâton de mesure (Ectaco-Poland Ltd.)
batuta [n, rodz. m]
batteur de pavé (Ectaco-Poland Ltd.)
brukotłuk [n, rodz. m]
bec-de-lièvre (Ectaco-Poland Ltd.)
zajęcza warga [chir.] [n, rodz. m]
belle-de-jour (Ectaco-Poland Ltd.)
powój [bot.] [n, rodz. f]
besoin de boire (Ectaco-Poland Ltd.)
pragnienie [n, rodz. m]
billet de banque (Ectaco-Poland Ltd.)
banknot [n, rodz. m]
blanc de baleine (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. spermacet [n]
 2. olbrot [n]
bois de cerf (Ectaco-Poland Ltd.)
rosochy [n, rodz. m]
bois de chêne (Ectaco-Poland Ltd.)
dębina [n, rodz. m]
bois de construction (Ectaco-Poland Ltd.)
budulec [n, rodz. m]
boîte de bonbons (Ectaco-Poland Ltd.)
bombonierka [n, rodz. f]
bonnet de prêtre (Ectaco-Poland Ltd.)
trzmielina [n, rodz. m]
bottes de caoutchouc (Ectaco-Poland Ltd.)
kalosze [n, rodz. f]
boucle de cheveux (Ectaco-Poland Ltd.)
lok [n, rodz. f]
boule de billard (Ectaco-Poland Ltd.)
bila [n, rodz. f]
boule-de-neige (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kalina koralowa [n]
 2. buldeneż [n]
bourrage de crâne (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. naciąganie [n]
 2. nabieranie [n]
bourre de coton (Ectaco-Poland Ltd.)
wata [n, rodz. f]
bourre de soie (Ectaco-Poland Ltd.)
pela [n, rodz. f]
bout de chandelle (Ectaco-Poland Ltd.)
ogarek [n, rodz. m]
bout de chou (Ectaco-Poland Ltd.)
malec [n, rodz. m]
bout de cigarette (Ectaco-Poland Ltd.)
niedopałek [n, rodz. m]
boutique de fleuriste (Ectaco-Poland Ltd.)
kwiaciarnia [n, rodz. f]
boyau de chat (Ectaco-Poland Ltd.)
katgut [n, rodz. m]
bras de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
cieśnina [n, rodz. m]
briseur de grève (Ectaco-Poland Ltd.)
łamistrajk [n, rodz. m]
bruant de neige (Ectaco-Poland Ltd.)
śnieguła [n, rodz. m]
brûlé: odeur de brûlé (Ectaco-Poland Ltd.)
swąd [n, rodz. m]
bureau de service (Ectaco-Poland Ltd.)
urząd [n, rodz. m]
cabine de manœuvre (Ectaco-Poland Ltd.)
nastawnia [n, rodz. f]
cabinet de lecture (Ectaco-Poland Ltd.)
czytelnia [n, rodz. m]
cabinet de travail (Ectaco-Poland Ltd.)
pracownia [n, rodz. m]
câble de remorque (Ectaco-Poland Ltd.)
hol [n, rodz. m]
cale de halage (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. slip [n]
 2. wyciąg [n]
caleçon de bain (Ectaco-Poland Ltd.)
kąpielówki [n, rodz. m]
cantique de noël (Ectaco-Poland Ltd.)
kolęda [n, rodz. m]
capitaine de cavalerie (Ectaco-Poland Ltd.)
rotmistrz [n, rodz. m]
capsule de pavot (Ectaco-Poland Ltd.)
makówka [n, rodz. f]
carnet de notes (Ectaco-Poland Ltd.)
cenzurka [n, rodz. m]
carrière de sable (Ectaco-Poland Ltd.)
piaskownia [n, rodz. f]
carte de visite (Ectaco-Poland Ltd.)
wizytówka [n, rodz. f]
casseur de pierres (Ectaco-Poland Ltd.)
kamieniarz [n, rodz. m]
cédule de citation (Ectaco-Poland Ltd.)
pozew [n, rodz. f]
ceinture de feu (Ectaco-Poland Ltd.)
półpasiec [n, rodz. f]
centre de la ville (Ectaco-Poland Ltd.)
śródmieście [n, rodz. m]
cerises à l'eau-de-vie (Ectaco-Poland Ltd.)
wiśniówka [n, rodz. f]
chalet de nécessité (Ectaco-Poland Ltd.)
szalet [n, rodz. m]
chambre de sûreté (Ectaco-Poland Ltd.)
więzienie [n, rodz. f]
chamois: peau de chamois (Ectaco-Poland Ltd.)
ircha [n, rodz. f]
champ de tir (Ectaco-Poland Ltd.)
strzelnica [n, rodz. m]
chanson: recueil de chansons (Ectaco-Poland Ltd.)
śpiewnik [n, rodz. m]
chanvre de manille (Ectaco-Poland Ltd.)
manila [n, rodz. m]
charge: capacité de charge (Ectaco-Poland Ltd.)
nośność [n, rodz. f]
charité: sœur de charité (Ectaco-Poland Ltd.)
szarytka [n, rodz. f]
chat de gouttière (Ectaco-Poland Ltd.)
mieszaniec [n, rodz. m]
chat de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
żarłacz [n, rodz. m]
chausson de bal (Ectaco-Poland Ltd.)
baletka [n, rodz. m]
chausson de danse (Ectaco-Poland Ltd.)
baletka [n, rodz. m]
chef de service (Ectaco-Poland Ltd.)
referent [n, rodz. m]
chemin de fer (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kolejka [n]
 2. kolej [n]
chenal de coulée (Ectaco-Poland Ltd.)
wlew [n, rodz. m]
cheval de bataille (Ectaco-Poland Ltd.)
konik [n, rodz. m]
cheval de selle (Ectaco-Poland Ltd.)
wierzchowiec [n, rodz. m]
chiffon de papier (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. świstek [n]
 2. szpargał [n]
chou de bruxelles (Ectaco-Poland Ltd.)
brukselka [n, rodz. m]
ciel de lit (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. baldachim [n]
 2. kotara [n]
cireur de bottes (Ectaco-Poland Ltd.)
czyścibut [n, rodz. m]
citoyen: qualité de citoyen (Ectaco-Poland Ltd.)
obywatelstwo [n, rodz. f]
clé de voûte (Ectaco-Poland Ltd.)
zwornik [n, rodz. f]
clef de voûte (Ectaco-Poland Ltd.)
zwornik [n, rodz. f]
cochon de lait (Ectaco-Poland Ltd.)
prosię [n, rodz. m]
coin de feu (Ectaco-Poland Ltd.)
kominek [n, rodz. m]
colle de poisson (Ectaco-Poland Ltd.)
karuk [n, rodz. f]
collier de chien (Ectaco-Poland Ltd.)
obroża [n, rodz. f]
colporteur de nouvelles (Ectaco-Poland Ltd.)
nowinkarz [n, rodz. m]
combinaison de femme (Ectaco-Poland Ltd.)
kombinacja [n, rodz. f]
complément de nom (Ectaco-Poland Ltd.)
przydawka [n, rodz. m]
concours de peuple (Ectaco-Poland Ltd.)
zbiegowisko [n, rodz. m]
conditionnement de l'air (Ectaco-Poland Ltd.)
klimatyzacja [n, rodz. m]
conducteur de tramway (Ectaco-Poland Ltd.)
motorniczy [n, rodz. m]
conducteur: mauvais conducteur de l'électricité (Ectaco-Poland Ltd.)
zły przewodnik elektryczności [n, rodz. m]
conduit de mine (Ectaco-Poland Ltd.)
ganek [n, rodz. m]
contrôle de soi-même (Ectaco-Poland Ltd.)
samokontrola [n, rodz. m]
coq de bruyère (Ectaco-Poland Ltd.)
głuszec [n, rodz. m]
coque de cheveux (Ectaco-Poland Ltd.)
kok [n, rodz. f]
corps de garde (Ectaco-Poland Ltd.)
odwach [n, rodz. m]
cou-de-pied (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. grzbiet stopy i okolica kostek [n]
 2. podbicie [n]
couchage: sac de couchage (Ectaco-Poland Ltd.)
śpiwór [n, rodz. m]
coude: coup de coude (Ectaco-Poland Ltd.)
szturchaniec [n, rodz. m]
coup de bec (Ectaco-Poland Ltd.)
przycinek [n, rodz. m]
coup de ciseaux (Ectaco-Poland Ltd.)
nacięcie [n, rodz. m]
coup de dent (Ectaco-Poland Ltd.)
ugryzienie [n, rodz. m]
coup de malheur (Ectaco-Poland Ltd.)
nieszczęście [n, rodz. m]
courant de l'air (Ectaco-Poland Ltd.)
przewiew [n, rodz. m]
couronne de fleurs (Ectaco-Poland Ltd.)
wianek [n, rodz. f]
cours: chargé de cours (Ectaco-Poland Ltd.)
wykładowca na uczelni [n, rodz. m]
couturière: atelier de couturière (Ectaco-Poland Ltd.)
szwalnia [n, rodz. m]
cravate de drapeau (Ectaco-Poland Ltd.)
wstążka [n, rodz. f]
cresson de fontaine (Ectaco-Poland Ltd.)
rzeżucha [n, rodz. m]
cul-de-sac (Ectaco-Poland Ltd.)
ślepa uliczka [n, rodz. m]
cuvette de w.-c. (Ectaco-Poland Ltd.)
sedes [n, rodz. f]
dais de feuillage (Ectaco-Poland Ltd.)
altana [n, rodz. m]
dais de verdure (Ectaco-Poland Ltd.)
altana [n, rodz. m]
danse de saint-guy (Ectaco-Poland Ltd.)
pląsawica [n, rodz. f]
danseur de corde (Ectaco-Poland Ltd.)
liniskoczek [n, rodz. m]
danseuse de ballet (Ectaco-Poland Ltd.)
baletnica [n, rodz. f]
(Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kostka do gry [n]
 2. sześcian piedestału [n]
 3. kamień do gry w domino [n]
 4. szklaneczka [n]
 5. kostka [n]
 6. podstawa piedestału [n]
 7. cokół piedestalu [n]
 8. naparstek [n]
 9. żelazne okucie [n]
dé à coudre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. naparstek [n]
 2. szklaneczka [n]
débit de boissons (Ectaco-Poland Ltd.)
wyszynk [n, rodz. m]
décorateur de théâtre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. scenograf [n]
 2. dekorator [n]
démon de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
uosobienie [n, rodz. m]
dénier de saint-pierre (Ectaco-Poland Ltd.)
świętopietrze [n, rodz. m]
dent-de-chien (Ectaco-Poland Ltd.)
nożyce rzeźbiarske [n, rodz. f]
dent-de-lion (Ectaco-Poland Ltd.)
mniszek lekarski [bot.] [n, rodz. f]
dent-de-loup (Ectaco-Poland Ltd.)
zaczep [techn.] [n, rodz. f]
départ: ligne de départ (Ectaco-Poland Ltd.)
start [n, rodz. f]
départ: point de départ (Ectaco-Poland Ltd.)
start [n, rodz. m]
départ: poteau de départ (Ectaco-Poland Ltd.)
start [n, rodz. m]
dépression de terrain (Ectaco-Poland Ltd.)
depresja [geogr.] [n, rodz. f]
dérivation: ligne de dérivation (Ectaco-Poland Ltd.)
odgałęziacz [n, rodz. f]
descente de justice (Ectaco-Poland Ltd.)
śledztwo [n, rodz. f]
descente de police (Ectaco-Poland Ltd.)
obława [n, rodz. f]
dessous-de-bras (Ectaco-Poland Ltd.)
potnik [n, rodz. m]
dessus-de-lit (Ectaco-Poland Ltd.)
kapa na łóżko [n, rodz. m]
dette de reconnaisance (Ectaco-Poland Ltd.)
dług wdzięczności [n, rodz. f]
diable de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. żabnica [n]
 2. nawęd [n]
diseur de riens (Ectaco-Poland Ltd.)
nudziarz [n, rodz. m]
dispensaire de la securité sociale (Ectaco-Poland Ltd.)
ubezpieczalnia [n, rodz. m]
donneur de sang (Ectaco-Poland Ltd.)
krwiodawca [n, rodz. m]
dragueur de mines (Ectaco-Poland Ltd.)
trałowiec [n, rodz. m]
eau-de-vie (Ectaco-Poland Ltd.)
wódka [n, rodz. f]
eau: indicateur de niveau d'eau (Ectaco-Poland Ltd.)
wodowskaz [n, rodz. m]
eau: ligne de partage des eaux (Ectaco-Poland Ltd.)
wododział [n, rodz. f]
échappé de charenton (Ectaco-Poland Ltd.)
szaleniec [n, rodz. m]
echelle de coupée (Ectaco-Poland Ltd.)
trap [n, rodz. m]
écrevisse de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
omar [n, rodz. f]
écume de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
sepialit [n, rodz. f]
écumeur de littérature (Ectaco-Poland Ltd.)
plagiator [n, rodz. m]
écumeur de marmites (Ectaco-Poland Ltd.)
darmozjad [n, rodz. m]
écumeur de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
korsarz [n, rodz. m]
écuyer de bouche (Ectaco-Poland Ltd.)
stolnik [n, rodz. m]
écuyer de cuisine (Ectaco-Poland Ltd.)
kuchmistrz [n, rodz. m]
élément de pile (Ectaco-Poland Ltd.)
ogniwo [n, rodz. m]
encens de jacob (Ectaco-Poland Ltd.)
rozmaryn [n, rodz. m]
enfant de chœur (Ectaco-Poland Ltd.)
ministrant [n, rodz. m]
engin de levage (Ectaco-Poland Ltd.)
podnośnik [n, rodz. m]
enregistreur de poids (Ectaco-Poland Ltd.)
ciężarowskaz [n, rodz. m]
entraîneur de (Ectaco-Poland Ltd.)
przywódca [n, rodz. m]
envie de dormir (Ectaco-Poland Ltd.)
senność [n, rodz. f]
épée de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
miecznik [n, rodz. f]
épingle de nourrice (Ectaco-Poland Ltd.)
agrafka [n, rodz. f]
épingle de sûreté (Ectaco-Poland Ltd.)
agrafka [n, rodz. f]
escarre de décubitus (Ectaco-Poland Ltd.)
odleżyna [n, rodz. m]
esprit de corps (Ectaco-Poland Ltd.)
solidarność [n, rodz. m]
esprit de parti (Ectaco-Poland Ltd.)
partyjność [n, rodz. m]
esprit de sacrifice (Ectaco-Poland Ltd.)
ofiarność [n, rodz. m]
esprit-de-bois (Ectaco-Poland Ltd.)
alkohol metylowy [n, rodz. m]
esprit-de-sel (Ectaco-Poland Ltd.)
kwas solny [n, rodz. m]
esprit-de-vin (Ectaco-Poland Ltd.)
alkohol etylowy [n, rodz. m]
état de lieux (Ectaco-Poland Ltd.)
oględziny [n, rodz. m]
étoile de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
rozgwiazda [n, rodz. f]
étrier: coup de l'étrier (Ectaco-Poland Ltd.)
strzemienne [n, rodz. m]
évacuation de l'air (Ectaco-Poland Ltd.)
odpowietrzanie [n, rodz. f]
excédent de poids (Ectaco-Poland Ltd.)
nadwaga [n, rodz. m]
fagot de sape (Ectaco-Poland Ltd.)
faszyna [n, rodz. m]
faim: grève de la faim (Ectaco-Poland Ltd.)
głodówka [n, rodz. m]
faisan de montagne (Ectaco-Poland Ltd.)
głuszec [n, rodz. m]
famille: nom de famille (Ectaco-Poland Ltd.)
nazwisko [n, rodz. m]
femme de chambre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pokojowa [n]
 2. pokojówka [n]
femme de charge (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. klucznica [n]
 2. szafarka [n]
femme de ménage (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. posługaczka [n]
 2. sprzątaczka [n]
 3. gosposia [n]
feu de camp (Ectaco-Poland Ltd.)
ognisko [n, rodz. m]
feu: coup de feu (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wystrzał [n]
 2. postrzał [n]
feuille de chou (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szmata [n]
 2. piśmidło [n]
figue de barbarie (Ectaco-Poland Ltd.)
opuncja [n, rodz. f]
fil-de-fériste (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. akrobata [n]
 2. skoczek [n]
fille de vie (Ectaco-Poland Ltd.)
dziewka [n, rodz. f]
film de cow-boy (Ectaco-Poland Ltd.)
western [n, rodz. m]
fleur de la société (Ectaco-Poland Ltd.)
elita towarzyska [n, rodz. f]
foie-de-bœuf (Ectaco-Poland Ltd.)
ozorek pospolity [bot.] [n, rodz. m]
foire: champ de foire (Ectaco-Poland Ltd.)
targowisko [n, rodz. m]
fourneau de cuisine (Ectaco-Poland Ltd.)
kuchnia [n, rodz. m]
fraise de culture (Ectaco-Poland Ltd.)
truskawka [n, rodz. f]
fumée de carbone (Ectaco-Poland Ltd.)
czad [n, rodz. m]
gâcheur de papier (Ectaco-Poland Ltd.)
pismak [n, rodz. m]
galop de charge (Ectaco-Poland Ltd.)
cwał [n, rodz. m]
gamin de paris (Ectaco-Poland Ltd.)
gawrosz [n, rodz. m]
garçon de boutique (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sprzedawca [n]
 2. subiekt [n]
garçon de bureau (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. woźny [n]
 2. goniec [n]
garçon de café (Ectaco-Poland Ltd.)
kelner [n, rodz. m]
garçon de ferme (Ectaco-Poland Ltd.)
parobek [n, rodz. m]
garçon de magasin (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sprzedawca [n]
 2. subiekt [n]
garçon de restaurant (Ectaco-Poland Ltd.)
kelner [n, rodz. m]
gardien de but (Ectaco-Poland Ltd.)
bramkarz [n, rodz. m]
gardien de phare (Ectaco-Poland Ltd.)
latarnik [n, rodz. m]
gare de passagers (Ectaco-Poland Ltd.)
dworzec [n, rodz. f]
garrot de l'arçon (Ectaco-Poland Ltd.)
łęk [n, rodz. m]
gelée de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
promieniak [n, rodz. f]
gens de lettres (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. literaci [n]
 2. pisarze [n]
gens de maison (Ectaco-Poland Ltd.)
służba [n, rodz. m]
gens de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
marynarze [n, rodz. m]
gens de robe (Ectaco-Poland Ltd.)
prawnicy [n, rodz. m]
gens de service (Ectaco-Poland Ltd.)
służba [n, rodz. m]
gestapo: agent de gestapo (Ectaco-Poland Ltd.)
gestapowiec [n, rodz. m]
girofle: clou de la girofle (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. goździk [n]
 2. gwoździk [n]
gonfalonier de justice (Ectaco-Poland Ltd.)
burmistrz [n, rodz. m]
gonfanonier de justice (Ectaco-Poland Ltd.)
burmistrz [n, rodz. m]
goudron de bois (Ectaco-Poland Ltd.)
dziegieć [n, rodz. m]
goût de renfermé (Ectaco-Poland Ltd.)
zaduch [n, rodz. m]
grâce: coup de grâce (Ectaco-Poland Ltd.)
cios dobijący rannego [n, rodz. m]
grain de beauté (Ectaco-Poland Ltd.)
pieprzyk [n, rodz. m]
graisse de porc (Ectaco-Poland Ltd.)
słonina [n, rodz. f]
grammaire: manuel de grammaire (Ectaco-Poland Ltd.)
gramatyka [n, rodz. f]
gratteur de papier (Ectaco-Poland Ltd.)
pismak [n, rodz. m]
graveur de médailles (Ectaco-Poland Ltd.)
medalier [n, rodz. m]
graveur de poinçons (Ectaco-Poland Ltd.)
stemplarz [n, rodz. m]
gros de naples (Ectaco-Poland Ltd.)
grodenapl [n, rodz. m]
gros de tours (Ectaco-Poland Ltd.)
grodetur [n, rodz. m]
groupe de tête (Ectaco-Poland Ltd.)
czołówka [n, rodz. m]
guet: mot de guet (Ectaco-Poland Ltd.)
hasło [n, rodz. m]
gueule-de-lion (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. lwia paszcza [bot.] [n]
 2. wyżlin wielki [bot.] [n]
gueule-de-loup (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. lwia paszcza [bot.] [n]
 2. wyżlin wielki [bot.] [n]
 3. wrąb półokrągły [n]
 4. rura od kominka [n]
guidon de renvoi (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odnośnik [n]
 2. odsyłacz [n]
habitué de paroisse (Ectaco-Poland Ltd.)
wikary [n, rodz. m]
haricots de soissons (Ectaco-Poland Ltd.)
jasiek [n, rodz. m]
haut-de-chausse (Ectaco-Poland Ltd.)
krótkie spodnie do kolan [n, rodz. m]
haut-de-forme (Ectaco-Poland Ltd.)
cylinder [n, rodz. m]
hérisson de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. jeżowiec [n]
 2. rybojeż [n]
héron de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
włócznik [icht.] [n, rodz. m]
hirondelle de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
ptaszor [n, rodz. f]
homme de guerre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. żołnierz [n]
 2. wojak [n]
homme de lettres (Ectaco-Poland Ltd.)
literat [n, rodz. m]
homme de loi (Ectaco-Poland Ltd.)
prawnik [n, rodz. m]
homme de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
marynarz [n, rodz. m]
homme de paille (Ectaco-Poland Ltd.)
figurant [n, rodz. m]
homme de science (Ectaco-Poland Ltd.)
naukowiec [n, rodz. m]
homme de troupe (Ectaco-Poland Ltd.)
szeregowiec [n, rodz. m]
hongrois: spécialiste de philologie hongroise (Ectaco-Poland Ltd.)
hungarysta [n, rodz. m]
hôtel de ville (Ectaco-Poland Ltd.)
ratusz [n, rodz. m]
hôtesse de l'air (Ectaco-Poland Ltd.)
stewardessa [n, rodz. f]
houlette de l'évêque (Ectaco-Poland Ltd.)
pastorał [n, rodz. f]
huile de poisson (Ectaco-Poland Ltd.)
tran [n, rodz. m]
hydrate de carbone (Ectaco-Poland Ltd.)
węglowodan [n, rodz. m]
inadmissibilité de la preuve (Ectaco-Poland Ltd.)
niedopuszczalność dowodu [n, rodz. f]
indicateur de niveau (Ectaco-Poland Ltd.)
poziomowskaz [n, rodz. m]
indicateur de vitesse (Ectaco-Poland Ltd.)
prędkościomierz [n, rodz. m]
insouciance de la mort (Ectaco-Poland Ltd.)
zobojętnienie na śmierć [n, rodz. f]
installation de congélation (Ectaco-Poland Ltd.)
chłodnia [n, rodz. f]
interposition de personne (Ectaco-Poland Ltd.)
oszustwo [n, rodz. f]
intervalle de seconde (Ectaco-Poland Ltd.)
sekunda [n, rodz. m]
intervalle de tierce (Ectaco-Poland Ltd.)
tercja [n, rodz. m]
jambe de bois (Ectaco-Poland Ltd.)
szczudło [n, rodz. f]
jauge de profondeur (Ectaco-Poland Ltd.)
głębokościomierz [n, rodz. f]
jeu de physionomie (Ectaco-Poland Ltd.)
mimika [n, rodz. f]
joie de vivre (Ectaco-Poland Ltd.)
rozkosz [n, rodz. f]
joueur de cartes (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. gracz [n]
 2. karciarz [n]
joueur de flûte (Ectaco-Poland Ltd.)
flecista [n, rodz. m]
joueuse de guitare (Ectaco-Poland Ltd.)
gitarzystka [n, rodz. f]
jus de chapeau (Ectaco-Poland Ltd.)
lura [n, rodz. m]
jus de chaussettes (Ectaco-Poland Ltd.)
lura [n, rodz. m]
jus de chique (Ectaco-Poland Ltd.)
lura [n, rodz. m]
justice: maison de justice (Ectaco-Poland Ltd.)
sąd [n, rodz. f]
laboratoire de langue (Ectaco-Poland Ltd.)
lingwafon [n, rodz. m]
lanceur de javelot (Ectaco-Poland Ltd.)
oszczepnik [n, rodz. m]
laps de temps (Ectaco-Poland Ltd.)
przeciąg [n, rodz. m]
laveuse de linge (Ectaco-Poland Ltd.)
praczka [n, rodz. f]
lettre de change (Ectaco-Poland Ltd.)
weksel [n, rodz. f]
lettre de crédit (Ectaco-Poland Ltd.)
akredytywa [n, rodz. f]
licorne de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
narwal [n, rodz. f]
ligne de flottaison (Ectaco-Poland Ltd.)
wodnica [n, rodz. f]
lit de plume (Ectaco-Poland Ltd.)
piernat [n, rodz. m]
longe de veau (Ectaco-Poland Ltd.)
nerkówka [n, rodz. f]
luge: sport de la luge (Ectaco-Poland Ltd.)
saneczkarstwo [n, rodz. m]
lutte de vitesse (Ectaco-Poland Ltd.)
wyścig [n, rodz. f]
magasin de fleuriste (Ectaco-Poland Ltd.)
kwiaciarnia [n, rodz. m]
main de papier (Ectaco-Poland Ltd.)
libra [n, rodz. f]
maire de village (Ectaco-Poland Ltd.)
sołtys [n, rodz. m]
maison de campagne (Ectaco-Poland Ltd.)
dacza [n, rodz. f]
maison de décédé (Ectaco-Poland Ltd.)
kostnica [n, rodz. f]
maison de four (Ectaco-Poland Ltd.)
piekarnia [n, rodz. f]
maison de gardien (Ectaco-Poland Ltd.)
policja [n, rodz. f]
maison de repos (Ectaco-Poland Ltd.)
sanatorium [n, rodz. f]
maison de retraite (Ectaco-Poland Ltd.)
schronisko [n, rodz. f]
maison de santé (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sanatorium [n]
 2. klinika [n]
maître de chapelle (Ectaco-Poland Ltd.)
kapelmistrz [n, rodz. m]
maître de manœuvre (Ectaco-Poland Ltd.)
kombinator [n, rodz. m]
maîtresse de maison (Ectaco-Poland Ltd.)
gospodyni domu [n, rodz. f]
maîtrise de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
opanowanie [n, rodz. f]
mal de tristesse (Ectaco-Poland Ltd.)
depresja [n, rodz. m]
maladie de carré (Ectaco-Poland Ltd.)
nosówka [n, rodz. f]
mandat de comparution (Ectaco-Poland Ltd.)
pozew [n, rodz. m]
manière de penser (Ectaco-Poland Ltd.)
zapatrywanie [n, rodz. f]
manière de voir (Ectaco-Poland Ltd.)
pogląd [n, rodz. f]
manque de cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
stchórzyć [n, rodz. m]
manque de discrétion (Ectaco-Poland Ltd.)
bezwzględność [n, rodz. m]
manque de poids (Ectaco-Poland Ltd.)
niedowaga [n, rodz. m]
manque de pot (Ectaco-Poland Ltd.)
pech [n, rodz. m]
manque de soin (Ectaco-Poland Ltd.)
niestarannie [n, rodz. m]
marchand de couleurs (Ectaco-Poland Ltd.)
drogista [n, rodz. m]
marchand de journaux (Ectaco-Poland Ltd.)
kioskarz [n, rodz. m]
marchand de quatre-saisons (Ectaco-Poland Ltd.)
zieleniarz [n, rodz. m]
matériaux de construction (Ectaco-Poland Ltd.)
budulec [n, rodz. m]
meneur de jeu (Ectaco-Poland Ltd.)
wodzirej [n, rodz. m]
menuiserie: atelier de menuiserie (Ectaco-Poland Ltd.)
stolarnia [n, rodz. m]
messe de minuit (Ectaco-Poland Ltd.)
pasterka [n, rodz. f]
métal de cloche (Ectaco-Poland Ltd.)
spiż [n, rodz. m]
meurt-de-faim (Ectaco-Poland Ltd.)
głodomór [n, rodz. m]
mois: de mois (Ectaco-Poland Ltd.)
płaca miesięczna [n, rodz. m]
monnaie de billon (Ectaco-Poland Ltd.)
bilon [n, rodz. f]
monnaie de papier (Ectaco-Poland Ltd.)
banknot [n, rodz. f]
monnaie: pièce de monnaie (Ectaco-Poland Ltd.)
moneta [n, rodz. f]
mont-de-piété (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. bank miłosierdzia [hist.] [n]
 2. lombard [n]
mors de grenouille (Ectaco-Poland Ltd.)
żabiściek [n, rodz. m]
mort: de mort (Ectaco-Poland Ltd.)
kara śmierci [n, rodz. f]
mot de ralliement (Ectaco-Poland Ltd.)
odzew [n, rodz. m]
mouchoir de tête (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szalik [n]
 2. szal [n]
navire de charge (Ectaco-Poland Ltd.)
towarowiec [n, rodz. m]
nécrose de décubitus (Ectaco-Poland Ltd.)
odleżyna [n, rodz. f]
neige: boule de neige (Ectaco-Poland Ltd.)
śnieżka [n, rodz. f]
neige: pelote de neige (Ectaco-Poland Ltd.)
śnieżka [n, rodz. f]
neige: tempête de neige (Ectaco-Poland Ltd.)
śnieżyca [n, rodz. f]
nerf de bœuf (Ectaco-Poland Ltd.)
bykowiec [n, rodz. m]
nid-de-poule (Ectaco-Poland Ltd.)
dziura w jezdni [n, rodz. m]
niveau de pointage (Ectaco-Poland Ltd.)
kwadrant [n, rodz. m]
noir de carbone (Ectaco-Poland Ltd.)
sadza [n, rodz. m]
noir de fumée (Ectaco-Poland Ltd.)
sadza [n, rodz. m]
noix de galle (Ectaco-Poland Ltd.)
galas [n, rodz. f]
noix: liqueur faite avec le brou de noix (Ectaco-Poland Ltd.)
orzechówka [n, rodz. m]
objecteur de conscience (Ectaco-Poland Ltd.)
przeciwnik [n, rodz. m]
œil-de-bœuf (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rumian żółty [n]
 2. wole oko [archit.] [n]
 3. złocień właściwy [n]
œil-de-chat (Ectaco-Poland Ltd.)
kocie oczko [miner.] [n, rodz. m]
œil-de-perdrix (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nagniotek [n]
 2. odcisk między palcami stopy [n]
œil-de-pie (Ectaco-Poland Ltd.)
oczko w żaglu [mar.] [n, rodz. m]
œuf: œufs de poisson (Ectaco-Poland Ltd.)
ikra [n, rodz. m]
oratoire de jésus (Ectaco-Poland Ltd.)
oratorium [n, rodz. m]
oreille de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
uchowiec [n, rodz. f]
orgue de barbarie (Ectaco-Poland Ltd.)
katarynka [n, rodz. m]
orgue de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
organecznik [n, rodz. m]
oxyde de carbone (Ectaco-Poland Ltd.)
czad [n, rodz. m]
page de garde (Ectaco-Poland Ltd.)
wyklejka [n, rodz. f]
pan de bois (Ectaco-Poland Ltd.)
ryglówka [n, rodz. m]
paon de jour (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rusałka [n]
 2. pawik [n]
papier de brouillon (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. brulion [n]
 2. brudnopis [n]
papier de soie (Ectaco-Poland Ltd.)
bibułka [n, rodz. m]
parc de bétail (Ectaco-Poland Ltd.)
obora [n, rodz. m]
part: de la part de (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: ze strony [n, rodz. f]
partie de campagne (Ectaco-Poland Ltd.)
wycieczka [n, rodz. f]
partie de chasse (Ectaco-Poland Ltd.)
polowanie [n, rodz. f]
passe: mot de passe (Ectaco-Poland Ltd.)
hasło [n, rodz. m]
passeur de contrebande (Ectaco-Poland Ltd.)
przemytnik [n, rodz. m]
pâté de sable (Ectaco-Poland Ltd.)
babka [n, rodz. m]
pâte de verre (Ectaco-Poland Ltd.)
szkliwo [n, rodz. f]
patrouille de reconnaissance (Ectaco-Poland Ltd.)
zwiad [n, rodz. f]
patte: pattes de lapin (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. faworyty [n]
 2. bokobrody [n]
patte: pattes de lièvre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. faworyty [n]
 2. bokobrody [n]
pavillon de banlieue (Ectaco-Poland Ltd.)
willa [n, rodz. m]
pavillon de l'oreille (Ectaco-Poland Ltd.)
małżowina uszna [n, rodz. m]
peau de balle (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nic [n]
 2. guzik [n]
peau de mouton (Ectaco-Poland Ltd.)
kożuch [n, rodz. f]
peau de zébie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nic [n]
 2. guzik [n]
pêcheur de baleine (Ectaco-Poland Ltd.)
wielorybnik [n, rodz. m]
peignoir de chambre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. podomka [n]
 2. szlafrok [n]
peintre de batailles (Ectaco-Poland Ltd.)
batalista [n, rodz. m]
peintre de décors (Ectaco-Poland Ltd.)
dekorator [n, rodz. m]
peintre de marines (Ectaco-Poland Ltd.)
marynista [n, rodz. m]
peintre de portraits (Ectaco-Poland Ltd.)
portrecista [n, rodz. m]
peloton de tête (Ectaco-Poland Ltd.)
czołówka [n, rodz. m]
pension de famille (Ectaco-Poland Ltd.)
pensjonat [n, rodz. f]
pension de retraite (Ectaco-Poland Ltd.)
emeryta [n, rodz. f]
perceur de coffre-fort (Ectaco-Poland Ltd.)
kasiarz [n, rodz. m]
période de déclin (Ectaco-Poland Ltd.)
zmierzch [n, rodz. f]
perte de mémoire (Ectaco-Poland Ltd.)
amnezja [n, rodz. f]
perte de sommeil (Ectaco-Poland Ltd.)
bezsenność [n, rodz. f]
pét-de-nonne (Ectaco-Poland Ltd.)
ptyś [n, rodz. f]
philosophie de l'histoire (Ectaco-Poland Ltd.)
historiozofia [n, rodz. f]
pièce de forme (Ectaco-Poland Ltd.)
kształtka [n, rodz. f]
pièce de jonction (Ectaco-Poland Ltd.)
złączka [n, rodz. f]
pièce de musée (Ectaco-Poland Ltd.)
eksponat [n, rodz. f]
pièce de patisserie (Ectaco-Poland Ltd.)
ciastko [n, rodz. f]
pièce de préfabriquée (Ectaco-Poland Ltd.)
prefabrykat [n, rodz. f]
pièce de terrain (Ectaco-Poland Ltd.)
działka [n, rodz. f]
pied-de-biche (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. łom [n]
 2. zębak [n]
pied-de-chat (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szarota [bot.] [n]
 2. ukwap dwupienny [bot.] [n]
pied-de-cheval (Ectaco-Poland Ltd.)
duża ostryga [n, rodz. m]
pied-de-chèvre (Ectaco-Poland Ltd.)
łom górniczy [n, rodz. m]
pied-de-griffon (Ectaco-Poland Ltd.)
ciemiernik [bot.] [n, rodz. m]
pied-de-lion (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przywrotnik [n]
 2. szarotka alpejska [n]
pied-de-poule (Ectaco-Poland Ltd.)
materiał w pepitę [n, rodz. m]
pied-de-veau (Ectaco-Poland Ltd.)
obrazki plamiste [n, rodz. m]
pied: coup de pied (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kopniak [n]
 2. kopnięcie [n]
pilon de bocard (Ectaco-Poland Ltd.)
stępor [n, rodz. m]
piqueur de vin (Ectaco-Poland Ltd.)
degustator [n, rodz. m]
piste de patinage (Ectaco-Poland Ltd.)
lodowisko [n, rodz. f]
plafond de double-fond (Ectaco-Poland Ltd.)
tanktop [n, rodz. m]
planche de charbon (Ectaco-Poland Ltd.)
postrop [n, rodz. f]
plaque de serrage (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. łapka [n]
 2. żabka [n]
plat de rôti (Ectaco-Poland Ltd.)
pieczyste [n, rodz. m]
pointe de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. cypel [n]
 2. przylądek [n]
pomme de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ziemniak [n]
 2. kartofel [n]
pompe de graissage (Ectaco-Poland Ltd.)
smarownica (maszyna) [n, rodz. f]
pont de graissage (Ectaco-Poland Ltd.)
podnośnik [n, rodz. m]
pont de liaison (Ectaco-Poland Ltd.)
pomost [n, rodz. m]
porc: filet de porc (Ectaco-Poland Ltd.)
schab [n, rodz. f]
port de voix (Ectaco-Poland Ltd.)
portamento [n, rodz. m]
porte de derrière (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. furtka [n]
 2. wyjście [n]
porte de sortie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. furtka [n]
 2. wyjście [n]
porteur de journaux (Ectaco-Poland Ltd.)
gazeciarz [n, rodz. m]
poseur de carrelages (Ectaco-Poland Ltd.)
posadzkarz [n, rodz. m]
poseur de parquets (Ectaco-Poland Ltd.)
parkieciarz [n, rodz. m]
poseur de rails (Ectaco-Poland Ltd.)
torarz [n, rodz. m]
poseur de voie (Ectaco-Poland Ltd.)
torarz [n, rodz. m]
poste de commande (Ectaco-Poland Ltd.)
nastawnia [n, rodz. m]
poste de commandement (Ectaco-Poland Ltd.)
nastawnia [n, rodz. m]
poste de garde (Ectaco-Poland Ltd.)
wartownia [n, rodz. m]
pot de chambre (Ectaco-Poland Ltd.)
nocnik [n, rodz. m]
pot de fer (Ectaco-Poland Ltd.)
żeleźniak [n, rodz. m]
pot-de-vin (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. napiwek [n]
 2. łapówka [n]
pou-de-soie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. gruby jedwab prążkowany [n]
 2. ryps jedwabny [n]
poudre de perlimpinpin (Ectaco-Poland Ltd.)
panaceum [n, rodz. f]
pout-de-soie (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. gruby jedwab prążkowany [n]
 2. ryps jedwabny [n]
prêt: maison de prêt (Ectaco-Poland Ltd.)
lombard [n, rodz. f]
prise de corps (Ectaco-Poland Ltd.)
zaaresztowanie [n, rodz. f]
prise de courant (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kontakt [n]
 2. gniazdko wtyczkowe [n]
 3. gniazdo wtyczkowe [n]
prise de fer (Ectaco-Poland Ltd.)
złożenie [sport.] [n, rodz. f]
prise de navire (Ectaco-Poland Ltd.)
pryz [n, rodz. f]
prise de son (Ectaco-Poland Ltd.)
udźwiękowienie [n, rodz. f]
prise de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. fotografowanie [n]
 2. filmowanie [n]
prisonnier de guerre (Ectaco-Poland Ltd.)
jeniec [n, rodz. m]
produit de queue (Ectaco-Poland Ltd.)
niedogon [n, rodz. m]
produit de remplacement (Ectaco-Poland Ltd.)
surogat [n, rodz. m]
produit: produits de beauté (Ectaco-Poland Ltd.)
kosmetyki [n, rodz. m]
promptitude de l'esprit (Ectaco-Poland Ltd.)
bystrość umysłu [n, rodz. f]
protection: couverture de protection (Ectaco-Poland Ltd.)
osłona [n, rodz. f]
prune: eau-de-vie des prunes (Ectaco-Poland Ltd.)
śliwowica [n, rodz. f]
puce de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
zmieraczek [n, rodz. f]
qualité de membre (Ectaco-Poland Ltd.)
członkostwo [n, rodz. f]
quart de finale (Ectaco-Poland Ltd.)
ćwierćfinał [n, rodz. m]
raboteur de parquet (Ectaco-Poland Ltd.)
cykliniarz [n, rodz. m]
raccord de graissage (Ectaco-Poland Ltd.)
smarowniczka [n, rodz. m]
raccordement: voie de raccordement (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. łącznica [n]
 2. bocznica [n]
raisin de caisse (Ectaco-Poland Ltd.)
rodzynki [n, rodz. m]
râle de genêts (Ectaco-Poland Ltd.)
derkacz [n, rodz. m]
rampe de chargement (Ectaco-Poland Ltd.)
ładownia [n, rodz. f]
rampe de lancement (Ectaco-Poland Ltd.)
wyrzutnia [n, rodz. f]
rat de blé (Ectaco-Poland Ltd.)
chomik [n, rodz. m]
rayon de fleurs (Ectaco-Poland Ltd.)
rabatka [n, rodz. m]
rayon de miel (Ectaco-Poland Ltd.)
plastry [n, rodz. m]
récepteur de radio (Ectaco-Poland Ltd.)
radioodbiornik [n, rodz. m]
recherche de renseignements (Ectaco-Poland Ltd.)
dochodzenie [n, rodz. f]
rectification: atelier de rectification (Ectaco-Poland Ltd.)
szlifiernia [n, rodz. f]
recuit de malléabilisation (Ectaco-Poland Ltd.)
uplastycznianie [n, rodz. m]
réformation: voie de réformation (Ectaco-Poland Ltd.)
odwołanie [n, rodz. f]
regard de surveillance (Ectaco-Poland Ltd.)
wziernik [n, rodz. m]
releveur de compteurs (Ectaco-Poland Ltd.)
inkasent [n, rodz. m]
repaire de vipères (Ectaco-Poland Ltd.)
żmijowisko [n, rodz. m]
repas de cérémonie (Ectaco-Poland Ltd.)
bankiet [n, rodz. m]
repas de funérailles (Ectaco-Poland Ltd.)
stypa [n, rodz. m]
repas de l'après-midi (Ectaco-Poland Ltd.)
podwieczorek [n, rodz. m]
repère de niveau (Ectaco-Poland Ltd.)
reper [n, rodz. m]
repris de justice (Ectaco-Poland Ltd.)
recydywista [n, rodz. m]
rez-de-chaussée (Ectaco-Poland Ltd.)
parter [n, rodz. m]
rideau de fer (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. krata [n]
 2. żaluzja [n]
 3. żelazna kurtyna [n]
riflard de maçon (Ectaco-Poland Ltd.)
szpachla [n, rodz. m]
robe de chambre (Ectaco-Poland Ltd.)
szlafrok [n, rodz. f]
rond de fourneau (Ectaco-Poland Ltd.)
fajerka [n, rodz. m]
rond-de-cuir (Ectaco-Poland Ltd.)
urzędas [n, rodz. m]
sacrifice de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
samozaparcie [n, rodz. m]
saison de l'arrachage des pommes de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
wykopki [n, rodz. f]
salle de bain (Ectaco-Poland Ltd.)
łazienka [n, rodz. f]
salle de café (Ectaco-Poland Ltd.)
kawiarnia [n, rodz. f]
salle de classe (Ectaco-Poland Ltd.)
klasa [n, rodz. f]
salle de lecture (Ectaco-Poland Ltd.)
czytelnia [n, rodz. f]
salle de montage (Ectaco-Poland Ltd.)
montownia [n, rodz. f]
salle de police (Ectaco-Poland Ltd.)
areszt [n, rodz. f]
salle de spectacle (Ectaco-Poland Ltd.)
widownia [n, rodz. f]
salon de thé (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. cukiernia [n]
 2. herbaciarnia [n]
satisfaction de soi-même (Ectaco-Poland Ltd.)
samozadowolenie [n, rodz. f]
saucisse de strasbourg (Ectaco-Poland Ltd.)
serdelek [n, rodz. f]
saut-de-lit (Ectaco-Poland Ltd.)
szlafroczek [n, rodz. m]
saut-de-loup (Ectaco-Poland Ltd.)
szeroki rów [n, rodz. m]
saut-de-mouton (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. skrzyżowanie w różnych poziomach [n]
 2. przejście górą [n]
sciage: bois de sciage (Ectaco-Poland Ltd.)
tarcica [n, rodz. f]
scieur de bois (Ectaco-Poland Ltd.)
drwal [n, rodz. m]
scieur de long (Ectaco-Poland Ltd.)
tracz [n, rodz. m]
scieur de pierre (Ectaco-Poland Ltd.)
kamieniarz [n, rodz. m]
scorpion de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
skorpena [n, rodz. m]
sentiment de la sécurité (Ectaco-Poland Ltd.)
poczucie bezpieczeństwa [n, rodz. f]
serrement de cœur (Ectaco-Poland Ltd.)
niepokój [n, rodz. m]
service de surveillance (Ectaco-Poland Ltd.)
nadzór [n, rodz. m]
serviette de table (Ectaco-Poland Ltd.)
serwetka [n, rodz. f]
set de table (Ectaco-Poland Ltd.)
serwetki [n, rodz. m]
six: fille de six ans (Ectaco-Poland Ltd.)
sześciolatka [n, rodz. m]
ski: piste de ski (Ectaco-Poland Ltd.)
nartostrada [n, rodz. f]
soldat de garde (Ectaco-Poland Ltd.)
wartownik [n, rodz. m]
soleil: coup de soleil (Ectaco-Poland Ltd.)
porażenie słoneczne [n, rodz. m]
songe: livre de songes (Ectaco-Poland Ltd.)
sennik [n, rodz. m]
soulignage de l'importance de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
podkreślenie znaczenia [n, rodz. m]
station de pompage (Ectaco-Poland Ltd.)
pompownia [n, rodz. f]
station de radiodiffusion (Ectaco-Poland Ltd.)
radiostacja [n, rodz. f]
surjet: point de surjet (Ectaco-Poland Ltd.)
okrętka [n, rodz. m]
sylvestre: nuit de la saint-sylvestre (Ectaco-Poland Ltd.)
sylwester [n, rodz. m]
système de législation (Ectaco-Poland Ltd.)
prawodawstwo [n, rodz. m]
table de toilette (Ectaco-Poland Ltd.)
toaletka [n, rodz. f]
tache de rousseur (Ectaco-Poland Ltd.)
pieg [n, rodz. f]
tadorne de belon (Ectaco-Poland Ltd.)
ohar [n, rodz. m]
tailleur de pierres (Ectaco-Poland Ltd.)
kamieniarz [n, rodz. m]
tambour de basque (Ectaco-Poland Ltd.)
tamburyn [n, rodz. m]
tampon de choc (Ectaco-Poland Ltd.)
bufor [n, rodz. m]
tapis de table (Ectaco-Poland Ltd.)
bieżnik [n, rodz. m]
taxi: chauffeur de taxi (Ectaco-Poland Ltd.)
taksówkarz [n, rodz. m]
tennis de table (Ectaco-Poland Ltd.)
ping-pong [n, rodz. m]
tennis: chaussures de tennis (Ectaco-Poland Ltd.)
tenisówki [n, rodz. f]
tennis: joueur de tennis (Ectaco-Poland Ltd.)
tenisista [n, rodz. m]
terrain de sport (Ectaco-Poland Ltd.)
boisko [n, rodz. m]
terre de sienne (Ectaco-Poland Ltd.)
sjena [n, rodz. f]
terre: prise de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. uziemienie [elektr.] [n]
 2. uziom [elektr.] [n]
tête de pavot (Ectaco-Poland Ltd.)
makówka [n, rodz. f]
tête-de-moineau (Ectaco-Poland Ltd.)
orzech [n, rodz. m]
titre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. miano [n]
 2. nazwa [n]
titre de donation (Ectaco-Poland Ltd.)
darowizna [prawn.] [n, rodz. m]
titre de valeur (Ectaco-Poland Ltd.)
papier wartościowy [n, rodz. m]
titre: titres de valeur (Ectaco-Poland Ltd.)
papiery wartościowe [n, rodz. f]
toile de fond (Ectaco-Poland Ltd.)
tło [n, rodz. f]
tonnerre: coup de tonnerre (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. grzmot [n]
 2. grom z jasnego nieba [n]
toucheur de bestiaux (Ectaco-Poland Ltd.)
poganiacz [n, rodz. m]
tour de cou (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kołnierz [n]
 2. krawat [n]
tour de force (Ectaco-Poland Ltd.)
wyczyn [n, rodz. m]
tour de guet (Ectaco-Poland Ltd.)
strażnica [n, rodz. f]
tour de main (Ectaco-Poland Ltd.)
zręczność [n, rodz. m]
trait de génie (Ectaco-Poland Ltd.)
genialność [n, rodz. m]
trait de lumière (Ectaco-Poland Ltd.)
błysk [n, rodz. m]
trame de tissu (Ectaco-Poland Ltd.)
zrąb [n, rodz. f]
travail: travaux de construction (Ectaco-Poland Ltd.)
prace badawcze [n, rodz. m]
travail: travaux de fortification (Ectaco-Poland Ltd.)
prace fortyfikacyjne [n, rodz. m]
travail: travaux de réparation (Ectaco-Poland Ltd.)
prace remontowe [n, rodz. m]
triute de mer (Ectaco-Poland Ltd.)
troć [n, rodz. f]
trois: période de trois jours (Ectaco-Poland Ltd.)
trzydniówka [n, rodz. f]
tube de tir (Ectaco-Poland Ltd.)
nabojnica [n, rodz. m]
tuyau de pipe (Ectaco-Poland Ltd.)
cybuch [n, rodz. m]
tuyau de poêle (Ectaco-Poland Ltd.)
cylinder [n, rodz. m]
tuyau de tige (Ectaco-Poland Ltd.)
źdźbło [n, rodz. m]
usine de laminage (Ectaco-Poland Ltd.)
walcownia [n, rodz. f]
usine de papeterie (Ectaco-Poland Ltd.)
papiernia [n, rodz. f]
valet de chambre (Ectaco-Poland Ltd.)
pokojowiec [n, rodz. m]
valet de pied (Ectaco-Poland Ltd.)
lokaj [n, rodz. m]
vendeur de journaux (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. gazeciarz [n]
 2. kolporter [n]
vendeur de livres (Ectaco-Poland Ltd.)
księgarz [n, rodz. m]
ver de terre (Ectaco-Poland Ltd.)
dżdżownica [n, rodz. m]
vert-de-gris (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. śniedź [n]
 2. tlenek miedziowy [n]
vêtement de deuil (Ectaco-Poland Ltd.)
żałoba [n, rodz. m]
vêtement: vêtements de dandy (Ectaco-Poland Ltd.)
superwykwintne ubranie [n, rodz. m]
viande de cheval (Ectaco-Poland Ltd.)
konina [n, rodz. f]
viande de cochon (Ectaco-Poland Ltd.)
wieprzowina [n, rodz. f]
viande de poisson (Ectaco-Poland Ltd.)
ryba [n, rodz. f]
viande de porc (Ectaco-Poland Ltd.)
wieprzowina [n, rodz. f]
viande de veau (Ectaco-Poland Ltd.)
cielęcina [n, rodz. f]
vigie de frein (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wachta [n]
 2. wachtowy [n]
violette de marie (Ectaco-Poland Ltd.)
dzwonek [n, rodz. f]
violette de serpent (Ectaco-Poland Ltd.)
barwinek [n, rodz. f]
violon: joueur de violon (Ectaco-Poland Ltd.)
skrzypek [n, rodz. m]
visite de contrôle (Ectaco-Poland Ltd.)
kontrola [n, rodz. f]
voisin de table (Ectaco-Poland Ltd.)
współbiesiadnik [n, rodz. m]
voiture de place (Ectaco-Poland Ltd.)
taksówka [n, rodz. f]
voix de tête (Ectaco-Poland Ltd.)
falset [n, rodz. f]
vol de croisière (Ectaco-Poland Ltd.)
przelot [n, rodz. m]
vol de gibier (Ectaco-Poland Ltd.)
kłusownictwo [n, rodz. f]
voleur de cheveux (Ectaco-Poland Ltd.)
koniokrad [n, rodz. m]
vue de l'esprit (Ectaco-Poland Ltd.)
mrzonka [n, rodz. f]
vue: point de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. punkt widzenia [n]
 2. widok [n]
wagon de charbon (Ectaco-Poland Ltd.)
węglarka [n, rodz. m]
affaire: c'est une affaire de goût (Ectaco-Poland Ltd.)
gust: to kwestia gustu [phr]
agir: il s'agit de (Ectaco-Poland Ltd.)
chodzić: chodzi o [phr]
avenir: avoir de bel avenir (Ectaco-Poland Ltd.)
przyszłość: mieć piękną przyszłość [phr]
ça: pour ce qui est de ça (Ectaco-Poland Ltd.)
tyczyć: co się tyczy tego [phr]
combien de fois? (Ectaco-Poland Ltd.)
ile razy? [phr]
coût de la vie (Ectaco-Poland Ltd.)
koszty utrzymania [phr]
être: il n'est ... que de (Ectaco-Poland Ltd.)
mieć: nie ma bardziej ... niż [phr]
être: il n'est que de (Ectaco-Poland Ltd.)
pozostawać: pozostaje tylko [phr]
inutile: c'est inutile de (Ectaco-Poland Ltd.)
warto: nie warto [phr]
merci de (Ectaco-Poland Ltd.)
dziękować: dziękuję za [phr]
moi: de vous à moi (Ectaco-Poland Ltd.)
między nami [phr]
parler: on a parlé de (Ectaco-Poland Ltd.)
zgodzić się: zgodziło się o [phr]
permettre: il est permis de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. można [phr]
 2. wolno [phr]
préférable: il serait préférable de (Ectaco-Poland Ltd.)
być: byłoby lepiej [phr]
quoi: il a de quoi vivre (Ectaco-Poland Ltd.)
co: on ma za co żyć [phr]
rare: il est rare de (Ectaco-Poland Ltd.)
zdarzać się: rzadko się zdarza, że [phr]
remercier: je vous remercie de (Ectaco-Poland Ltd.)
dziękować: dziękuję panu za [phr]
souvenir: il me souvient de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
pamiętać: pamiętam coś [phr]
suivre: il suit de que (Ectaco-Poland Ltd.)
wynikać: wynika z tego, że [phr]
sûr: le plus sûr est de (Ectaco-Poland Ltd.)
najlepiej jest [phr]
auprès de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obok [prep]
 2. przy [prep]
 3. wobec [prep]
 4. porównanie: w porównaniu z [prep]
autour de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dokoła czegoś [prep]
 2. wokół czegoś [prep]
aval: en aval de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dół: w dół od [prep]
 2. poniżej [prep]
avant: à l'avant de (Ectaco-Poland Ltd.)
przód: z przodu czegoś [prep]
bord: au bord de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. brzeg: nad brzegiem [prep]
 2. skraj: na skraju [prep]
cas: en cas de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wypadek: w wypadku [prep]
 2. przypadek: w przypadku [prep]
 3. raz: w razie [prep]
cause: à cause de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powód: z powodu [prep]
 2. przyczyna: z przyczyny [prep]
cause: pour cause de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powód: z powodu [prep]
 2. wzgląd: ze względu na [prep]
 3. uwaga: z uwagi na [prep]
chapitre: au chapitre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sprawa: w sprawie czegoś [prep]
 2. tyczyć: co się tyczy [prep]
chapitre: sur le chapitre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sprawa: w sprawie czegoś [prep]
 2. tyczyć: co się tyczy [prep]
chez: de chez (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. od [prep]
 2. z [prep]
comparaison: en comparaison de (Ectaco-Poland Ltd.)
porównanie: w porównaniu z [prep]
considération: en considération de (Ectaco-Poland Ltd.)
wzgląd: ze względu na [prep]
contraire: au contraire de (Ectaco-Poland Ltd.)
przeciwnie niż [prep]
côté: à côté de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obok czegoś [prep]
 2. przy czymś [prep]
 3. koło [prep]
côté: du côté de (Ectaco-Poland Ltd.)
strona: od strony [prep]
couleur: sous couleur de (Ectaco-Poland Ltd.)
pozór: pod pozorem czegoś [prep]
coup: sous le coup de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wpływ: pod wpływem czegoś [prep]
 2. groźba: pod groźbą czegoś [prep]
cours: au cours de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. podczas [prep]
 2. trakt: w trakcie [prep]
couvert: à couvert de (Ectaco-Poland Ltd.)
ochroniony przed [prep]
crainte: dans la crainte de (Ectaco-Poland Ltd.)
obawa: z obawy [prep]
crainte: de crainte de (Ectaco-Poland Ltd.)
obawa: z obawy [prep]
de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. z [prep]
 2. do [prep]
 3. od [prep]
 4. czas: od czasu [prep]
 5. w [prep]
 6. za [prep]
 7. podczas [prep]
 8. przez [prep]
de ... en (Ectaco-Poland Ltd.)
z ... na [prep]
dedans: en dedans de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. w [prep]
 2. wewnątrz [prep]
 3. środek: w środku [prep]
dehors: en dehors de (Ectaco-Poland Ltd.)
zewnątrz: na zewnątrz czegoś [prep]
delà: au delà de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powyżej [prep]
 2. ponad [prep]
dépit: en dépit de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wbrew czemuś [prep]
dépit: en dépit de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
złość: na złość komuś [prep]
derrière: de derrière (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. spoza [prep]
 2. zza [prep]
dessus: au-dessus de (Ectaco-Poland Ltd.)
nade [prep]
dessus: au-dessus de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powyżej czegoś [prep]
 2. ponad czymś [prep]
dessus: de dessus (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sponad [prep]
 2. wierzch: z wierzchu [prep]
 3. znad [prep]
 4. z [prep]
devant: de devant (Ectaco-Poland Ltd.)
sprzed [prep]
différence: à la différence de (Ectaco-Poland Ltd.)
odróżnienie: w odróżnieniu od [prep]
écart: à l'écart de (Ectaco-Poland Ltd.)
oddalenie: w oddaleniu od [prep]
effet: à l'effet de (Ectaco-Poland Ltd.)
cel: w celu [prep]
égal: à l'égal de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. tak samo jak [prep]
 2. tyleż [prep]
égard: à l'égard de (Ectaco-Poland Ltd.)
odnośnie do [prep]
encontre: à l'encontre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. naprzeciw [prep]
 2. naprzeciwko [prep]
endroit: à l'endroit de (Ectaco-Poland Ltd.)
tyczyć: co się tyczy [prep]
ensuite de (Ectaco-Poland Ltd.)
wskutek [prep]
entour: à l'entour de (Ectaco-Poland Ltd.)
dookoła [prep]
exception: à l'exception de (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjątek: z wyjątkiem [prep]
exclusion: à l'exclusion de (Ectaco-Poland Ltd.)
wyłączenie: z wyłączeniem [prep]
exemple: à l'exemple de (Ectaco-Poland Ltd.)
wzór: na wzór [prep]
face: à la face de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obecność: w obecności [prep]
 2. przed [prep]
face: en face de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. naprzeciw [prep]
 2. naprzeciwko [prep]
 3. przed [prep]
 4. wobec [prep]
fait: en fait de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. co do [prep]
 2. tyczyć: co się tyczy [prep]
faveur: en faveur de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. uwaga: z uwagi na [prep]
 2. wzgląd: ze względu na [prep]
 3. korzyść: na czyjąś korzyść [prep]
fleur: à fleur de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powierzchnia: na powierzchni [prep]
 2. poziom: na tym samym poziomie [prep]
 3. równo z [prep]
gauche: à gauche de (Ectaco-Poland Ltd.)
lewo: na lewo od [prep]
hasard: au hasard de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zależnie od [prep]
 2. ryzykując coś [prep]
haut: du haut de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokość: z wysokości [prep]
haut: en haut de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szczyt: na szczycie czegoś [prep]
 2. góra: w górze czegoś [prep]
hauteur: à la hauteur de (Ectaco-Poland Ltd.)
wysokość: na wysokości czegoś [prep]
instance: en instance de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. moment: w momencie [prep]
 2. chwila: w chwili [prep]
instar de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wzór: na wzór [prep]
 2. sposób: na sposób [prep]
insu de (Ectaco-Poland Ltd.)
nieświadomie [prep]
insu: à l'insu de (Ectaco-Poland Ltd.)
wiedza: bez wiedzy [prep]
intérieur: à l'intérieur de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wewnątrz [prep]
 2. środek: w środku [prep]
long: au long de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wzdłuż [prep]
 2. wysokość: na wysokość [prep]
 3. ciąg: w ciągu [prep]
long: le long de (Ectaco-Poland Ltd.)
wzdłuż [prep]
moi: de moi (Ectaco-Poland Ltd.)
ja: ode mnie [prep]
niveau: au niveau de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
poziom: na poziomie czegoś [prep]
nom: au nom de (Ectaco-Poland Ltd.)
imię: w imieniu [prep]
nombre de (Ectaco-Poland Ltd.)
wiele [prep]
nombre: au nombre de (Ectaco-Poland Ltd.)
liczba: w liczbie [prep]
occasion: à l'occasion de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. powód: z powodu czegoś [prep]
 2. racja: z racji czegoś [prep]
 3. okazja: z okazji czegoś [prep]
opposé: à l'opposé de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przeciwieństwo: w przeciwieństwie do czegoś [prep]
 2. przeciwny: z przeciwnej strony czegoś [prep]
opposite: à l'opposite de (Ectaco-Poland Ltd.)
naprzeciw czegoś [prep]
partir: à partir de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. począwszy od [prep]
 2. stąd [prep]
 3. podstawa: na podstawie [prep]
partout: de partout (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zewsząd [prep]
 2. strona: ze wszysykich stron [prep]
peur: de peur de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obawa: z obawy, że [prep]
 2. strach: ze strachu, że [prep]
place: à la place de (Ectaco-Poland Ltd.)
zamiast [prep]
plus: à plus de (Ectaco-Poland Ltd.)
ponad [prep]
près de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. blisko [prep]
 2. około [prep]
 3. porównanie: w porównaniu z [prep]
près de la moitié (Ectaco-Poland Ltd.)
połowa: prawie połowa [prep]
présence: en présence de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obecność: w obecności [prep]
 2. wobec [prep]
 3. przed [prep]
 4. oblicze: w obliczu [prep]
proche de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przy [prep]
 2. blisko [prep]
propos: à propos de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. co do [prep]
 2. związek: w związku z [prep]
provenance: en provenance de (Ectaco-Poland Ltd.)
z [prep]
proximité: à proximité de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. sąsiedztwo: w sąsiedztwie [prep]
 2. pobliże: w pobliżu [prep]
 3. koło [prep]
 4. obok [prep]
qualité: en qualité de (Ectaco-Poland Ltd.)
charakter: w charakterze [prep]
ras: à ras de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. tuż nad [prep]
 2. wysokość: na wysokości [prep]
rebours: à rebours de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odwrotnie do [prep]
 2. przeciwnie do [prep]
 3. wbrew czemuś [prep]
 4. przeciwko [prep]
rebours: au rebours de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odwrotnie do [prep]
 2. przeciwnie do [prep]
 3. wbrew czemuś [prep]
 4. przeciwko [prep]
recherche: à la recherche de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. szukać: szukając [prep]
 2. poszukiwanie: w poszukiwaniu [prep]
regard: au regard de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. stosunek: w stosunku do [prep]
 2. wobec [prep]
 3. porównanie: w porównaniu [prep]
renfort: à grand renfort de (Ectaco-Poland Ltd.)
liczba: przy pomocy większej liczby [prep]
réserve: à la réserve de (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjątek: z wyjątkiem [prep]
réserve: sous réserve de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zastrzeżenie: z zastrzeżeniem, że [prep]
 2. wyjątek: z wyjątkiem [prep]
respect: au respect de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. stosunek: w stosunku do [prep]
 2. względem [prep]
suite: par suite de (Ectaco-Poland Ltd.)
skutek: na skutek [prep]
sujet: au sujet de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. co do [prep]
 2. tyczyć: co się tyczy [prep]
 3. względem [prep]
titre: à titre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. tytułem [prep]
 2. jako [prep]
 3. dla [prep]
train: en train de (Ectaco-Poland Ltd.)
droga: na drodze do [prep]
travers: au travers de (Ectaco-Poland Ltd.)
przez [prep]
trousse: aux trousses de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
pościg: w pościgu za kimś [prep]
vertu: en vertu de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. podstawa: na podstawie [prep]
 2. zasada: na zasadzie [prep]
 3. moc: z mocy [prep]
vue: en vue de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. cel: w celu [prep]
 2. uwaga: mając na uwadze [prep]
chacun de nous (Ectaco-Poland Ltd.)
każdy z nas [pron]
lui: de lui (Ectaco-Poland Ltd.)
on: z niego [pron]
même: à toi de même (Ectaco-Poland Ltd.)
ty sam [pron]
neuf: quelque chose de neuf (Ectaco-Poland Ltd.)
nowy: coś nowego [pron]
nous: aucun de nous (Ectaco-Poland Ltd.)
żaden z nas [pron]
qui: de n'importe qui (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. czyjkolwiek [pron]
 2. czyjś [pron]
qui: de qui (Ectaco-Poland Ltd.)
kto: kogo [pron]
abriter: s'abriter sous l'autorité de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
oparcie: szukać oparcia u kogoś [v]
abstenir: s'abstenir de (Ectaco-Poland Ltd.)
powstrzymać się [v]
abuser de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
oczerniać kogoś [v]
accabler: s'accabler de travail (Ectaco-Poland Ltd.)
przeciążać się pracą [v]
air: avoir l'air de (Ectaco-Poland Ltd.)
sprawiać wrażenie [v]
amasser de l'argent (Ectaco-Poland Ltd.)
zbijać pieniądze [v]
âme: avoir de l'âme (Ectaco-Poland Ltd.)
wrażliwy: być wrażliwym [v]
amuser: s'amuser de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. kpić z [v]
 2. drwić z [v]
arrêter de travailler (Ectaco-Poland Ltd.)
przestać pracować [v]
attacher de valeur (Ectaco-Poland Ltd.)
przywiązywać znaczenie [v]
autel: s'approcher de l'autel (Ectaco-Poland Ltd.)
przyjmować komunię [v]
autoriser: s'autoriser de (Ectaco-Poland Ltd.)
powoływać się na coś [v]
avaler de travers (Ectaco-Poland Ltd.)
zakrztusić się [v]
aviser: s'aviser de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zauważyć coś [v]
 2. zdać sobie sprawę z czegoś [v]
avocat: se faire l'avocat de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
stać się czymś obrońcą [v]
battre: se battre l'œil de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
kpić sobie z kogoś [v]
bercer de promesses (Ectaco-Poland Ltd.)
łudzić obietnicami [v]
besoin: avoir besoin de (Ectaco-Poland Ltd.)
musieć coś [v]
boire de l'eau (Ectaco-Poland Ltd.)
pić wodę [v]
bombarder de lettres (Ectaco-Poland Ltd.)
zasypać listami [v]
bombarder de pierres (Ectaco-Poland Ltd.)
obrzucać kamieniami [v]
bombarder de questions (Ectaco-Poland Ltd.)
dręczyć pytaniami [v]
bourrer de nourriture (Ectaco-Poland Ltd.)
napchać kogoś jedzeniem [v]
bourrer: se bourrer de (Ectaco-Poland Ltd.)
napchać się czymś [v]
brûler de faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
rwać się [v]
brûler de l'électricité (Ectaco-Poland Ltd.)
palić elektryczność [v]
chance: avoir de la chance (Ectaco-Poland Ltd.)
powieść się [v]
changer de batterie (Ectaco-Poland Ltd.)
zmienić taktykę [v]
changer de logis (Ectaco-Poland Ltd.)
wyprowadzić się [v]
changer de note (Ectaco-Poland Ltd.)
zacząć na inną nutę [v]
changer de place (Ectaco-Poland Ltd.)
przenieść się w inne miejsce [v]
changer de situation (Ectaco-Poland Ltd.)
zmienić czyjeś położenie [v]
changer de vitesse (Ectaco-Poland Ltd.)
zmienić bieg [aut.] [v]
charger: se charger de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odpowiadać [v]
 2. przejąć [v]
 3. wziąć na siebie [v]
 4. brać na siebie [v]
 5. odpowiedzialny: być odpowiedzialnym [v]
 6. zająć się [v]
 7. zajmować się [v]
 8. zobowiązać się do [v]
chemin: se mettre sur le chemin de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wejść komuś w drogę [v]
chemin: se tromper de chemin (Ectaco-Poland Ltd.)
zmylić drogę [v]
coiffer de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
włożyć coś na głowę [v]
coiffer: se coiffer de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zadurzyć się w kimś [v]
composer: se composer de (Ectaco-Poland Ltd.)
składać się z czegoś [v]
compte: rendre compte de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zdać sprawę w czymś [v]
compte: se rendre compte de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zdawać sobie sprawę z czegoś [v]
connaissance: faire la connaissance de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zapoznać się [v]
consacrer beaucoup de temps (Ectaco-Poland Ltd.)
ślęczeć [v]
content: être content de (Ectaco-Poland Ltd.)
zadowolony: być zadowolonym z czegoś [v]
contenter: se contenter de (Ectaco-Poland Ltd.)
zadowolić się czymś [v]
côté: mettre de côté (Ectaco-Poland Ltd.)
zachować [v]
côte: mettre de côte (Ectaco-Poland Ltd.)
usunąć [v]
côte: se mettre de côte (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. usunąć się [v]
 2. usuwać się [v]
côté: se mettre du côté de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
stanąć z strony kogoś [v]
côté: se tenir de côté (Ectaco-Poland Ltd.)
trzymać się na boku [v]
coup de fouet: donner un coup de fouet (Ectaco-Poland Ltd.)
dociąć [v]
coup de pied: donner un coup de pied (Ectaco-Poland Ltd.)
kopać [v]
coup: donner des coups de cornes (Ectaco-Poland Ltd.)
trykać [v]
couvrir de boue (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oczernić kogoś [v]
 2. zabłocić kogoś [v]
couvrir: se couvrir de (Ectaco-Poland Ltd.)
okryć się czymś [v]
craindre: se faire craindre de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
napędzić komuś stracha [v]
dater de loin (Ectaco-Poland Ltd.)
istnieć od dawna [v]
débarrasser: se débarrasser de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oswobodzić się [v]
 2. uwolnić się [v]
déborder de vie (Ectaco-Poland Ltd.)
kipieć życiem [v]
décharger: se décharger de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zrzucić na [v]
 2. zwalić na [v]
défier: se défier de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dowierzać: nie dowierzać komuś [v]
 2. zaufanie: nie mieć zaufania do komuś [v]
défier: se défier de soi-même (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wierzyć: nie wierzyć we własne siły [v]
 2. wierzyć: nie wierzyć we własne możliwości [v]
dépêtrer: se dépêtrer de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pozbyć się kogoś [v]
 2. uwolnić się od kogoś [v]
désaffectionner: se désaffectionner de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zniechęcić się do kogoś [v]
désempêtrer: se désempêtrer de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pozbyć się kogoś [v]
 2. uwolnić się od kogoś [v]
dessiner de mémoire (Ectaco-Poland Ltd.)
rysować z pamięci [v]
détacher: se détacher de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odsunąć się [v]
 2. odsuwać się [v]
 3. oddalić się [v]
 4. odejść [v]
 5. odchodzić [v]
donner de l'argent (Ectaco-Poland Ltd.)
pieniądz: dać pieniądze [v]
droit: avoir droit de (Ectaco-Poland Ltd.)
prawo: mieć prawo do czegoś [v]
écheniller de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
oczyścić z czegoś [v]
efforcer: s'efforcer de (Ectaco-Poland Ltd.)
postarać się [v]
efforcer: s'efforcer de dépasser (Ectaco-Poland Ltd.)
starać się wyprzedzić [v]
égueuler: s'égueuler de crier (Ectaco-Poland Ltd.)
zedrzeć sobie gardło krzykiem [pot.] [v]
éloigner: s'éloigner de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zerwać z kimś [v]
emparer: s'emparer de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zdobyć [v]
 2. zawładnąć czymś [v]
 3. zagarnąć [v]
empêcher de (Ectaco-Poland Ltd.)
uniemożliwić [v]
empresser: s'empresser auprès de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
nadskakiwać komuś [v]
encre: se mettre de l'encre sur les doigts (Ectaco-Poland Ltd.)
podbrudzić sobie palce atramentem [v]
enduire de goudron (Ectaco-Poland Ltd.)
napuścić smołą [v]
enfariner: s'enfariner de (Ectaco-Poland Ltd.)
liznąć czegoś [przen.] [v]
enquérir: s'enquérir de (Ectaco-Poland Ltd.)
dopytywać się o kogoś [v]
entêter: s'entêter de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zawrócić sobie kimś głowę [v]
enthousiasmer: s'enthousiasmer de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
unosić się nad czymś [v]
enticher: s'enticher de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zawrócić sobie kimś głowę [v]
entourer: s'entourer de (Ectaco-Poland Ltd.)
otoczyć się czymś [v]
entremêler: s'entremêler de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wmieszać się do czegoś [v]
entremettre: s'entremettre de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wmieszać się do czegoś [v]
entretenir: s'entretenir de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dobrze się trzymać [v]
 2. rozmawiać o czymś [v]
envelopper de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
otoczyć czymś [v]
envelopper: s'envelopper de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
otoczyć się czymś [v]
envie: avoir envie de faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
ochota: mieć ochotę na coś [v]
envie: avoir envie de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. chcieć czegoś [v]
 2. reflektować [v]
 3. chęć: mieć chęć zrobić coś [v]
éprendre: s'éprendre de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zakochać się w kimś [v]
éprendre: s'éprendre de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zapalić się do czegoś [v]
escrimer: s'escrimer de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
posłużyć się czymś [v]
esprit: avoir de l'esprit (Ectaco-Poland Ltd.)
dowcip: mieć dowcip [v]
esprit: faire de l'esprit (Ectaco-Poland Ltd.)
dowcipkować [v]
essayer de faire (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. starać się [v]
 2. usiłować dokonać czegoś [v]
essence: prendre de l'essence (Ectaco-Poland Ltd.)
nabrać benzyny [v]
état: faire état de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. cenić [v]
 2. liczyć na [v]
 3. postępować jak [v]
être de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
należeć do czegoś [v]
être de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
być czyimś [v]
évader de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
uwolnić się [v]
évader: s'évader de prison (Ectaco-Poland Ltd.)
uciec z więzienia [v]
exciper de (Ectaco-Poland Ltd.)
powołać się na [v]
exhorter de (Ectaco-Poland Ltd.)
namawiać by [v]
finir: n'en pas finir de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. skończyć: nie móc skończyć [v]
 2. przestawać: nie przestawać [v]
flatter: se flatter de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. chlubić się czymś [v]
 2. chełpić się czymś [v]
 3. cieszyć się czymś [v]
gant: se donner les gants de (Ectaco-Poland Ltd.)
przypisywać sobie [v]
garant: se rendre garant de (Ectaco-Poland Ltd.)
ręczyć za [v]
garde: être de garde (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dyżurować [v]
 2. stać na warcie [v]
 3. służba: mieć służbę [v]
garde: se charger de la garde de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. podjąć się pilnowania [v]
 2. podjąć się ochrony [v]
garder: se garder de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. starać się usilnie [v]
 2. usiłować [v]
 3. zakonserwować się [v]
gauche: se tenir à la gauche de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
trzymać się po lewej stronie kogoś [v]
gaver: se gaver de romans d'aventures (Ectaco-Poland Ltd.)
rozczytywać się w książkach przygodowych [v]
génie: être le bon génie de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
duch: być czyimś dobrym duchem [v]
gloire: se couvrir de gloire (Ectaco-Poland Ltd.)
okryć się chwałą [v]
gloire: se faire gloire de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. chlubić się czymś [v]
 2. dumny: być dumnym z czegoś [v]
grâce: être en état de grâce (Ectaco-Poland Ltd.)
łaska: być w stanie łaski [v]
guet: se donner le mot de guet (Ectaco-Poland Ltd.)
wymienić hasło [v]
guigne: se soucier de qch comme d'une guigne (Ectaco-Poland Ltd.)
dbać o coś jak o zeszłoroczny śnieg [v]
guigne: se soucier de qn comme d'une guigne (Ectaco-Poland Ltd.)
dbać o kogoś jak o zeszłoroczny śnieg [v]
gymnastique: faire de la gymnastique (Ectaco-Poland Ltd.)
gimnastykować się [v]
habiller: s'habiller de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
ubrać się w coś [v]
heureux: être heureux de (Ectaco-Poland Ltd.)
cieszyć się z [v]
honte: avoir honte de (Ectaco-Poland Ltd.)
wstydzić się czegoś [v]
humeur: avoir de l'humeur contre qn (Ectaco-Poland Ltd.)
uraza: mieć urazę do kogoś [v]
idée: avoir de l'idée (Ectaco-Poland Ltd.)
pomysłowy: być pomysłowym [v]
imbiber: s'imbiber de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nasiąknąć czymś [v]
 2. nasiąkać czymś [v]
 3. przesiąknąć czymś [v]
 4. przesiąkać czymś [v]
inonder de lumière (Ectaco-Poland Ltd.)
zalewać światłem [v]
inquiéter: s'inquiéter de ce que (Ectaco-Poland Ltd.)
niepokoić się, ponieważ [v]
insinuer: s'insinuer dans la confiance de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
pozyskać czyjeś zaufanie [v]
insinuer: s'insinuer dans les bonnes grâces de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
pozyskać czyjeś przychylność [v]
intérêt: porter de l'intérêt à qn (Ectaco-Poland Ltd.)
interesować się kimś [v]
irriter: s'irriter de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zirytować się czymś [v]
irriter: s'irriter de voir qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zirytować się czymś [v]
jeter: se jeter dans les bras de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
rzucić się w czyjeś ramiona [v]
joie: se faire une joie de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odczuwać przyjemność z czegoś [v]
 2. cieszyć się czymś [v]
jour: être de jour (Ectaco-Poland Ltd.)
dyżur: mieć dyżur [v]
laisser: ne pas laisser de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nieustannie coś robić [v]
 2. ustać: nie ustać w czymś [v]
lieu: avoir lieu de (Ectaco-Poland Ltd.)
powód: mieć powód [v]
lourd: soulever de lourd (Ectaco-Poland Ltd.)
udźwignąć [v]
lumière: émettre de la lumière (Ectaco-Poland Ltd.)
fosforyzować [v]
manquer de (Ectaco-Poland Ltd.)
mało: mieć czegoś za mało [v]
manquer de prévoyance (Ectaco-Poland Ltd.)
krótkowzroczny: być krótkowzrocznym [v]
manquer de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
odczuwać brak czegoś [v]
marcher de côté (Ectaco-Poland Ltd.)
chodzić bokiem [v]
marcher de près (Ectaco-Poland Ltd.)
chodzić blisko [v]
marcher de traviole (Ectaco-Poland Ltd.)
chodzić ukośnie [v]
médire de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
źle o kimś mówić [v]
méjuger de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
docenić: nie docenić kogoś [v]
mêler: se mêler de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. mieszać się do czegoś [v]
 2. zabrać się do czegoś [v]
mémoire: avoir de la mémoire (Ectaco-Poland Ltd.)
pamięć: mieć dobrą pamięć [v]
merci: se rendre à la merci de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zdać się na łaskę i niełaskę [v]
mérite: se faire un mérite de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
pysznić się czymś [v]
mérite: se faire un mérite de qch auprès de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wypominać komuś swoje usługi [v]
mesure: être en mesure de (Ectaco-Poland Ltd.)
możność: mieć możność coś zrobić [v]
mesure: être hors de mesure (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wypaść z pozycji [v]
 2. bezradny: być bezradnym [v]
mesure: prendre les mesures de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wymierzać coś [v]
mieux: n'avoir rien de mieux à faire (Ectaco-Poland Ltd.)
robota: nie mieć nic lepszego do roboty [v]
monnaie: faire de la monnaie (Ectaco-Poland Ltd.)
rozmienić pieniądze na drobne [v]
monstre: se faire un monstre de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wyolbrzymiać coś [v]
 2. przejaskrawiać coś [v]
montagne: se faire une montagne de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
wyolbrzymiać coś [v]
montrer: se montrer à la hauteur de (Ectaco-Poland Ltd.)
stanąć na wysokości czegoś [v]
montrer: se montrer à la hauteur de la situation (Ectaco-Poland Ltd.)
stanąć na wysokości zadania [v]
montrer: se montrer digne de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
okazać się godnym czegoś [v]
moquer: se moquer de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. śmiać się [v]
 2. wyśmiewać się [v]
 3. kpić sobie [v]
 4. szydzić [v]
 5. robić: nie robić [v]
moquer: se moquer de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. drwić z czegoś [v]
 2. przejmować się: nie przejmować się czymś [v]
 3. nić sobie nie robić z czegoś [v]
 4. kpić sobie z czegoś [v]
moquer: se moquer de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. drwić z kogoś [v]
 2. przejmować się: nie przejmować się kimś [v]
 3. nić sobie nie robić z kogoś [v]
 4. kpić sobie z kogoś [v]
moquer: se moquer pas mal de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. robić: mało sobie z czegoś robić [v]
 2. gwizdać na coś [v]
mordre: se mordre les doigts de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
gorzko czegoś żałować [v]
mordre: se mordre les pouces de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
gorzko czegoś żałować [v]
mot: se payer de mots (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zbyć: dać się zbyć słowami [v]
 2. zadowolić się słowami [v]
 3. poprzestać na słowach [v]
mourir d'envie de (Ectaco-Poland Ltd.)
ginąć za czymś [v]
mourir de (Ectaco-Poland Ltd.)
umierać z [v]
mourir de faim (Ectaco-Poland Ltd.)
umierać z głodu [v]
mourir de rire (Ectaco-Poland Ltd.)
umierać ze śmiechu [v]
mourir de soif (Ectaco-Poland Ltd.)
umierać z pragnienia [v]
mousse: se faire de la mousse (Ectaco-Poland Ltd.)
zamartwiać się [v]
munir: se munir de (Ectaco-Poland Ltd.)
zaopatrzyć się w coś [v]
mystère: s'envelopper de mystère (Ectaco-Poland Ltd.)
otaczać się tajemniczością [v]
nature: être de nature à faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zdolny: być zdolnym do czegoś [v]
naviguer autour de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. opływać [v]
 2. opłynąć [v]
niveau: se mettre au niveau de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
dostosowywać się do czyjegoś poziomu [v]
nombre: être au nombre de (Ectaco-Poland Ltd.)
należeć do [v]
objet: se proposer l'objet de (Ectaco-Poland Ltd.)
postawić sobie za cel [v]
obliger de (Ectaco-Poland Ltd.)
zmuszać do [v]
obtenir à force de prier (Ectaco-Poland Ltd.)
ubłagać [v]
occuper: s'occuper de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przejąć [v]
 2. bawić [v]
occuper: s'occuper de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zająć się czymś [v]
 2. zatroszczyć się o coś [v]
occuper: s'occuper de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zająć się kimś [v]
 2. zatroszczyć się o kogoś [v]
œil: avoir de bons yeux (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wzrok: mieć dobry wzrok [v]
 2. spostrzegawczy: być spostrzegawczym [v]
offenser: s'offenser de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
obrazić się o coś [v]
offrir: s'offrir de faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zaproponować coś [v]
offusquer: s'offusquer de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zirytować się czymś [v]
 2. żachnąć się [v]
ordre: mettre de l'ordre (Ectaco-Poland Ltd.)
uporządkować [v]
ordre: se rendre aux ordres de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. poddać się czyimś rozkazom [v]
 2. stanąć na czyjeś rozkazy [v]
part: faire la part de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. uwaga: wziąć coś pod uwagę [v]
 2. zdawać sobie z czegoś sprawę [v]
passe: être en passe de (Ectaco-Poland Ltd.)
trakt: być w trakcie [v]
passer de nouveau (Ectaco-Poland Ltd.)
przejść znów [v]
passer: se passer de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obyć się [v]
 2. obywać się [v]
 3. obejść się [v]
 4. obchodzić się [v]
pâtir de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
cierpieć z powodu czegoś [v]
payer de (Ectaco-Poland Ltd.)
płacić czymś [v]
payer de retour (Ectaco-Poland Ltd.)
odpowiadać wzajemnością [v]
peau: se mettre dans la peau de son personnage (Ectaco-Poland Ltd.)
wczuć się w postać swego bohatera [v]
pêcher de baleines (Ectaco-Poland Ltd.)
łowić wieloryby [v]
peine: avoir de la peine (Ectaco-Poland Ltd.)
zmartwienie: mieć zmartwienie [v]
penser: s'efforcer de ne plus penser à (Ectaco-Poland Ltd.)
starać się nie pamiętać o [v]
périr de faim (Ectaco-Poland Ltd.)
umrzeć z głodu [v]
piquer: se piquer de littérature (Ectaco-Poland Ltd.)
uważać się za znawcę w dziedzinie literatury [v]
placer: se placer à un certain point de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
przyjąć pewien punkt widzenia [v]
plaindre: se plaindre de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
skarżyć się na kogoś [v]
plaindre: se plaindre de son sort (Ectaco-Poland Ltd.)
wyrzekać na swój los [v]
plaquer de l'argent (Ectaco-Poland Ltd.)
posrebrzać [v]
plein: être plein de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zajęty: być kimś wyłącznie zajętym [v]
pleurer de dépit (Ectaco-Poland Ltd.)
płakać z żalu [v]
pleurer de joie (Ectaco-Poland Ltd.)
płakać z radości [v]
pleurer de rage (Ectaco-Poland Ltd.)
płakać ze złości [v]
pleurer de rire (Ectaco-Poland Ltd.)
płakać ze śmiechu [v]
poing: se battre à coup de poing (Ectaco-Poland Ltd.)
bić się na pięści [v]
porter: se porter à la rencontre de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść na czyjeś spotkanie [v]
porter: se porter garant de (Ectaco-Poland Ltd.)
ręczyć za [v]
posture: se mettre en posture de (Ectaco-Poland Ltd.)
przyjąć pozycję [v]
pouffer de rire (Ectaco-Poland Ltd.)
parskać śmiechem [v]
poursuite: se mettre à la poursuite de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
rzucić się w pościg za kimś [v]
précaution: s'entourer de précautions (Ectaco-Poland Ltd.)
przedsięwziąć środki ostrożności [v]
précipiter: se précipiter aux pieds de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
rzucić się do czyichś stóp [v]
prendre: se prendre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. odczuć [v]
 2. odczuwać [v]
près: se raser de près (Ectaco-Poland Ltd.)
golić się przy samej skórze [v]
prêter de l'argent (Ectaco-Poland Ltd.)
pożyczyć pieniądze [v]
priver: se priver de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. pozbawić się [v]
 2. pozbawiać się [v]
 3. odmówić sobie [v]
 4. odmawiać sobie [v]
 5. oswoić się [v]
 6. oswajać się [v]
 7. obłaskawić się [v]
 8. obłaskawiać się [v]
profit: avoir le profit de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
korzyść: mieć korzyść z czegoś [v]
profit: faire son profit de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
korzystać z czegoś [v]
rapporter: s'en rapporter au jugement de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
polegać na czyimś sądzie [v]
rapprocher: se rapprocher de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. przybliżyć się do [v]
 2. pogodzić się z [v]
 3. godzić się z [v]
recherche: se mettre à la recherche de (Ectaco-Poland Ltd.)
zacząć szukać [v]
recommander: se recommander de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
powołać się na czyjeś świadectwo [v]
récompenser: se récompenser de ses pertes (Ectaco-Poland Ltd.)
powetować sobie straty [v]
redonder de (Ectaco-Poland Ltd.)
roić się od [v]
redoubler de soins (Ectaco-Poland Ltd.)
powiększyć starania [v]
refuser de (Ectaco-Poland Ltd.)
zgoda: nie wyrazić zgody [v]
regarder autour de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. rozejrzeć się [v]
 2. rozglądać się [v]
regarder de coté (Ectaco-Poland Ltd.)
patrzeć kosym okiem [v]
regarder de loin (Ectaco-Poland Ltd.)
patrzeć z daleka [v]
réjouir: se réjouir de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
cieszyć się czymś [v]
relever de (Ectaco-Poland Ltd.)
podnieść się z [v]
relever de maladie (Ectaco-Poland Ltd.)
podnieść się z choroby [v]
remettre de l'ordre (Ectaco-Poland Ltd.)
przywrócić porządek [v]
remettre: s'en remettre à qn de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zdać się na kogoś [v]
remettre: se remettre de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. podnieść się z [v]
 2. podnosić się z [v]
 3. dojść do siebie po [v]
 4. dochodzić do siebie po [v]
remettre: se remettre sur qn de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zdać się z czymś na kogoś [v]
remorque: se mettre à la remorque de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
wodzić: dać się komuś wodzić za nos [v]
répondre de (Ectaco-Poland Ltd.)
odpowiadać za [v]
répondre de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
odpowiadać za coś [v]
répondre de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
odpowiadać za siebie [v]
réserver: se réserver de (Ectaco-Poland Ltd.)
zabezpieczyć sobie [v]
retirer: se retirer de l'activité professionnelle (Ectaco-Poland Ltd.)
wycofać się z działalności zawodowej [v]
retirer: se retirer de la vie publique (Ectaco-Poland Ltd.)
wycofać się z życia publicznego [v]
réunir: se réunir de nouveau (Ectaco-Poland Ltd.)
znów się połączyć [v]
rêver de (Ectaco-Poland Ltd.)
pragnąć gorąco czegoś [v]
rire de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
śmiać się z czegoś [v]
rire de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
żartować z kogoś [v]
rouer de coups (Ectaco-Poland Ltd.)
zbić [v]
rouler: se rouler de douleur (Ectaco-Poland Ltd.)
skręcać się z bólu [v]
saisir: se saisir de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zawładnąć czymś [v]
 2. zagarnąć coś [v]
sentir: se sentir capable de le faire (Ectaco-Poland Ltd.)
czuć się zdolnym do zrobienia [v]
séparer: se séparer de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
pożegnać [v]
service: être de service (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. służba: być na służbie [v]
 2. dyżur: mieć dyżur [v]
servir: se servir de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. posłużyć się [v]
 2. posługiwać się [v]
signe: faire un signe de (Ectaco-Poland Ltd.)
kiwać [v]
soi: être hors de soi (Ectaco-Poland Ltd.)
panować: nie panować nad sobą [v]
soin: prendre soin de (Ectaco-Poland Ltd.)
troszczyć się o [v]
sortir de (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z [v]
sortir de prison (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść z więzienia [v]
sortir de table (Ectaco-Poland Ltd.)
wyjść od stołu [v]
soucier: se soucier de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. martwić się o [v]
 2. troszczyć się o [v]
soûler: se soûler de plaisirs (Ectaco-Poland Ltd.)
przesycić się rozkoszami [v]
soumettre: se soumettre à la volonté de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
zdać się na czyjąś wolę [v]
sourire de qn (Ectaco-Poland Ltd.)
podśmiewać się z kogoś [v]
targuer: se targuer de ses relations (Ectaco-Poland Ltd.)
chełpić się swoimi znajomościami [v]
témoigner de (Ectaco-Poland Ltd.)
świadczyć o [v]
tenir de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
zakrawać na coś [v]
tenter de faire (Ectaco-Poland Ltd.)
usiłować zrobić [v]
tenter de s'enfuir (Ectaco-Poland Ltd.)
próbować uciec [v]
tenter de satisfaire (Ectaco-Poland Ltd.)
próbować zadowolić [v]
tir: se mettre en position de tir (Ectaco-Poland Ltd.)
strzał: złożyć się do strzału [v]
tirer profit de (Ectaco-Poland Ltd.)
ciągnąć zysk z [v]
tirer: se tirer de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. wydobyć się [v]
 2. wydostać się [v]
tomber amoureux de (Ectaco-Poland Ltd.)
zakochać się [v]
tomber de cheval (Ectaco-Poland Ltd.)
spaść z konia [v]
tordre: se tordre de rire (Ectaco-Poland Ltd.)
pękać ze śmiechu [v]
tour: faire un tour de (Ectaco-Poland Ltd.)
obwieźć [v]
tourner autour de (Ectaco-Poland Ltd.)
krążyć dookoła [v]
trafiquer de qch (Ectaco-Poland Ltd.)
spekulować [v]
train: être en train de faire qch (Ectaco-Poland Ltd.)
właśnie coś robić [v]
traiter qn de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. nazywać kogoś [v]
 2. uważać kogoś za [v]
travail: vivre de son travail (Ectaco-Poland Ltd.)
żyć z pracy rąk [v]
travers: se mettre en travers de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. oponować przeciw czemuś [v]
 2. stawiać czemuś opór [v]
trembler de peur (Ectaco-Poland Ltd.)
truchleć [v]
trompe: sonner de la trompe (Ectaco-Poland Ltd.)
trąbić [v]
venger: se venger de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. zemścić się za siebie [v]
 2. pomścić się za siebie [v]
vert-de-gris: se couvrir de vert-de-gris (Ectaco-Poland Ltd.)
śniedzieć [v]
vexer: se vexer de (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. obrazić się [v]
 2. pogniewać się [v]
virer de travail (Ectaco-Poland Ltd.)
zmienić pracę [v]
vivre: avoir de quoi vivre (Ectaco-Poland Ltd.)
co: mieć z czego żyć [v]
voir de temps en temps (Ectaco-Poland Ltd.)
widywać [v]
voir: se voir de temps en temps (Ectaco-Poland Ltd.)
widywać się [v]
voix: donner de la voix (Ectaco-Poland Ltd.)
głos: dać głos [v]
voix: se confier à la voix de (Ectaco-Poland Ltd.)
usłuchać zdania [v]
vote: s'abstenir de vote (Ectaco-Poland Ltd.)
wstrzymać się od głosowania [v]
vue: perdre de vue (Ectaco-Poland Ltd.)
stracić z oczu [v]

Leksykony

Leksykony
Literatura powszechna
Geografia
Edukacja obywatelska
Miłość i seks
Literatura polska
Język polski
Biologia
Fizyka
Historia
Informatyka
Unia Europejska
Wielka księga imion
Ortografia w wyrażeniach
Synonimy i antonimy
Gwara uczniowska