Wyszukiwarka serwisowa

   Szukaj  w

Menu nawigacyjne

Wyszukaj hasło

 • ą
 • ć
 • ę
 • ł
 • ń
 • ó
 • ś
 • ż
 • ź

Wyniki tłumaczenia: czas przeszły czasownika \'get\'
polsko-angielski

nadawany na określony czas (o stanowisku) (Ectaco-Poland Ltd.)
tenable [a]
przeszły (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. past [a]
 2. bygone [a]
 3. last [a]
czas (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. now [adv]
 2. time [n]
 3. moment [n]
 4. spell [n]
 5. space [n]
 6. bout [n]
 7. season [n]
 8. weather [n]
 9. when [n]
czas: co jakiś czas (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ever and again [adv]
 2. ever and anon [adv]
 3. every now and then [adv]
czas: do tego czasu (Ectaco-Poland Ltd.)
now: by now [adv]
czas: na czas (Ectaco-Poland Ltd.)
early enough [adv]
czas: od czasu do czasu (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. between-whiles [adv]
 2. every now and then [adv]
 3. every once in a while [adv]
czas: od czasu kiedy (Ectaco-Poland Ltd.)
since [adv]
czas: od tego czasu (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. henceforth [adv]
 2. henceforward [adv]
 3. thereafter [adv]
 4. ever after [adv]
 5. thenceforth [adv]
czas: przed czasem (Ectaco-Poland Ltd.)
time: before one's time [adv]
czas: w dawnych czasach (Ectaco-Poland Ltd.)
old: of old [adv]
czas: w dzisiejszych czasach (Ectaco-Poland Ltd.)
nowadays [adv]
czas: w krótkim czasie (Ectaco-Poland Ltd.)
time: in no time [adv]
czas: we właściwym czasie (Ectaco-Poland Ltd.)
course: in due course [adv]
czas przeszły czasownika 'can' (Ectaco-Poland Ltd.)
could [aux]
czas przeszły czasownika 'may' (Ectaco-Poland Ltd.)
might [aux]
wyraża czas przyszły (Ectaco-Poland Ltd.)
shall [aux]
czas [gram.] (Ectaco-Poland Ltd.)
tense [n, rodz. m]
czas [przen.] (Ectaco-Poland Ltd.)
sands [n, rodz. m]
czas postoju (Ectaco-Poland Ltd.)
standing [n, rodz. m]
czas przerwy (Ectaco-Poland Ltd.)
time-out [n, rodz. m]
czas przeszły czasownika 'dwell' (Ectaco-Poland Ltd.)
dwelt [n, rodz. m]
czas przeszły czasownika 'grow' (Ectaco-Poland Ltd.)
grew [n, rodz. m]
czas przeszły niedokonany (Ectaco-Poland Ltd.)
imperfect [n, rodz. m]
czas przyszły (Ectaco-Poland Ltd.)
future [n, rodz. n]
czas środkowoeuropejski (Ectaco-Poland Ltd.)
greenwich mean time [n, rodz. m]
czas teraźniejszy (Ectaco-Poland Ltd.)
present [n, rodz. m]
czas trwania (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. standing [n]
 2. duration [n]
czas wolny (Ectaco-Poland Ltd.)
spare time [n, rodz. m]
czas: długi czas (Ectaco-Poland Ltd.)
long [n, rodz. m]
jakiś czas (Ectaco-Poland Ltd.)
while [n, rodz. m]
krótki czas (Ectaco-Poland Ltd.)
little [n, rodz. m]
najwyższy czas (Ectaco-Poland Ltd.)
time: it is high time [n, rodz. m]
najwyższy czas żeby (Ectaco-Poland Ltd.)
high time to [n, rodz. m]
wolny czas (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. ease [n]
 2. leisure [n]
czas leci (Ectaco-Poland Ltd.)
time flies [phr]
czas minął (Ectaco-Poland Ltd.)
time is up [phr]
czas: jak na obecne czasy (Ectaco-Poland Ltd.)
time: as times go [phr]
czas: do czasu czegoś (Ectaco-Poland Ltd.)
pending [prep]
czas: od oznaczonego czasu (Ectaco-Poland Ltd.)
since [prep]
czas przeszły czasownika 'arise' (Ectaco-Poland Ltd.)
arose [v]
czas przeszły czasownika 'awake' (Ectaco-Poland Ltd.)
awoke [v]
czas przeszły czasownika 'become' (Ectaco-Poland Ltd.)
became [v]
czas przeszły czasownika 'begin' (Ectaco-Poland Ltd.)
began [v]
czas przeszły czasownika 'bleed' (Ectaco-Poland Ltd.)
bled [v]
czas przeszły czasownika 'blow' (Ectaco-Poland Ltd.)
blew [v]
czas przeszły czasownika 'bring' (Ectaco-Poland Ltd.)
brought [v]
czas przeszły czasownika 'buy' (Ectaco-Poland Ltd.)
bought [v]
czas przeszły czasownika 'catch' (Ectaco-Poland Ltd.)
caught [v]
czas przeszły czasownika 'choose' (Ectaco-Poland Ltd.)
chose [v]
czas przeszły czasownika 'cleave' (Ectaco-Poland Ltd.)
clove [v]
czas przeszły czasownika 'cling' (Ectaco-Poland Ltd.)
clung [v]
czas przeszły czasownika 'come' (Ectaco-Poland Ltd.)
came [v]
czas przeszły czasownika 'creep' (Ectaco-Poland Ltd.)
crept [v]
czas przeszły czasownika 'deal' (Ectaco-Poland Ltd.)
dealt [v]
czas przeszły czasownika 'dig' (Ectaco-Poland Ltd.)
dug [v]
czas przeszły czasownika 'do' (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. done [v]
 2. did [v]
czas przeszły czasownika 'draw' (Ectaco-Poland Ltd.)
drew [v]
czas przeszły czasownika 'dream' (Ectaco-Poland Ltd.)
dreamt [v]
czas przeszły czasownika 'drink' (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. drunk [v]
 2. drank [v]
czas przeszły czasownika 'drive' (Ectaco-Poland Ltd.)
drove [v]
czas przeszły czasownika 'dry' (Ectaco-Poland Ltd.)
dried [v]
czas przeszły czasownika 'eat' (Ectaco-Poland Ltd.)
ate [v]
czas przeszły czasownika 'fail' (Ectaco-Poland Ltd.)
failed [v]
czas przeszły czasownika 'fall' (Ectaco-Poland Ltd.)
fell [v]
czas przeszły czasownika 'fancy' (Ectaco-Poland Ltd.)
fancied [v]
czas przeszły czasownika 'feed' (Ectaco-Poland Ltd.)
fed [v]
czas przeszły czasownika 'feel' (Ectaco-Poland Ltd.)
felt [v]
czas przeszły czasownika 'fight' (Ectaco-Poland Ltd.)
fought [v]
czas przeszły czasownika 'find' (Ectaco-Poland Ltd.)
found [v]
czas przeszły czasownika 'flee' (Ectaco-Poland Ltd.)
fled [v]
czas przeszły czasownika 'fly' (Ectaco-Poland Ltd.)
flew [v]
czas przeszły czasownika 'forbide' (Ectaco-Poland Ltd.)
forbade [v]
czas przeszły czasownika 'forget' (Ectaco-Poland Ltd.)
forgot [v]
czas przeszły czasownika 'forgive' (Ectaco-Poland Ltd.)
forgave [v]
czas przeszły czasownika 'fox' (Ectaco-Poland Ltd.)
foxed [v]
czas przeszły czasownika 'freeze' (Ectaco-Poland Ltd.)
froze [v]
czas przeszły czasownika 'get' (Ectaco-Poland Ltd.)
got [v]
czas przeszły czasownika 'hang' (Ectaco-Poland Ltd.)
hung [v]
czas przeszły czasownika 'hear' (Ectaco-Poland Ltd.)
heard [v]
czas przeszły czasownika 'hew' (Ectaco-Poland Ltd.)
hewn [v]
czas przeszły czasownika 'hide' (Ectaco-Poland Ltd.)
hid [v]
czas przeszły czasownika 'hold' (Ectaco-Poland Ltd.)
held [v]
czas przeszły czasownika 'inlay' (Ectaco-Poland Ltd.)
inlaid [v]
czas przeszły czasownika 'lay' (Ectaco-Poland Ltd.)
laid [v]
czas przeszły czasownika 'lead' (Ectaco-Poland Ltd.)
led [v]
czas przeszły czasownika 'leap' (Ectaco-Poland Ltd.)
leapt [v]
czas przeszły czasownika 'learn' (Ectaco-Poland Ltd.)
learnt [v]
czas przeszły czasownika 'lie' (Ectaco-Poland Ltd.)
lay [v]
czas przeszły czasownika 'light' (Ectaco-Poland Ltd.)
lit [v]
czas przeszły czasownika 'mean' (Ectaco-Poland Ltd.)
meant [v]
czas przeszły czasownika 'meet' (Ectaco-Poland Ltd.)
met [v]
czas przeszły czasownika 'ride' (Ectaco-Poland Ltd.)
rode [v]
czas przeszły czasownika 'send' (Ectaco-Poland Ltd.)
sent [v]
czas przeszły czasownika 'shake' (Ectaco-Poland Ltd.)
shook [v]
czas przeszły czasownika 'shine' (Ectaco-Poland Ltd.)
shone [v]
czas przeszły czasownika 'shrink' (Ectaco-Poland Ltd.)
shrank [v]
czas przeszły czasownika 'speak' (Ectaco-Poland Ltd.)
spoke [v]
czas przeszły czasownika 'spell' (Ectaco-Poland Ltd.)
spelt [v]
czas przeszły czasownika 'spend' (Ectaco-Poland Ltd.)
spent [v]
czas przeszły czasownika 'spring' (Ectaco-Poland Ltd.)
sprung [v]
czas przeszły czasownika 'stand' (Ectaco-Poland Ltd.)
stood [v]
czas przeszły czasownika 'steal' (Ectaco-Poland Ltd.)
stole [v]
czas przeszły czasownika 'stink' (Ectaco-Poland Ltd.)
stank [v]
czas przeszły czasownika 'tear' (Ectaco-Poland Ltd.)
torn [v]
czas przeszły czasownika 'will' (Ectaco-Poland Ltd.)
would [v]
czas teraźniejszy czasownika be (Ectaco-Poland Ltd.)
are [v]
czas: tracić czas (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dally [v]
 2. kick one's heels [v]
czas: tracić czas na drobiazgi (Ectaco-Poland Ltd.)
niggle [v]
czas: znajdować czas na coś (Ectaco-Poland Ltd.)
give oneself time [v]
czas: zyskać na czasie (Ectaco-Poland Ltd.)
gain time [v]
marnować (czas) (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. dally away [v]
 2. twiddle one's thumbs [v]
 3. fritter [v]
 4. linger away [v]
mierzyć czas (Ectaco-Poland Ltd.)
time [v]
mitrężyć czas (Ectaco-Poland Ltd.)
dawdle [v]
nadganiać (stracony czas) (Ectaco-Poland Ltd.)
make up [v]
obliczać czas trwania (Ectaco-Poland Ltd.)
minute [v]
pochłaniać (czas, uwagę itd.) (Ectaco-Poland Ltd.)
take up [v]
postać przez jakiś czas (o budynku) (Ectaco-Poland Ltd.)
stand [v]
poświęcać (czas czemuś) (Ectaco-Poland Ltd.)
put in [v]
poświęcać (czas) (Ectaco-Poland Ltd.)
expend [v]
potrwać pewien czas (Ectaco-Poland Ltd.)
hold [v]
skracać sobie czas (Ectaco-Poland Ltd.)
while the time away [v]
spędzać czas (Ectaco-Poland Ltd.)
 1. spend [v]
 2. pass [v]
spędzać wolny czas (gdzieś z kimś) (Ectaco-Poland Ltd.)
hang out [v]
wolny: mieć wolny czas (Ectaco-Poland Ltd.)
leisure: be at leisure [v]
wybierać czas (Ectaco-Poland Ltd.)
time [v]
wydalać na pewien czas studenta (Ectaco-Poland Ltd.)
rusticate [v]
zanotować czas trwania (Ectaco-Poland Ltd.)
clock [v]
źle obliczyć czas (Ectaco-Poland Ltd.)
mistime [v]

Leksykony

Leksykony
Literatura powszechna
Geografia
Edukacja obywatelska
Miłość i seks
Literatura polska
Język polski
Biologia
Fizyka
Historia
Informatyka
Unia Europejska
Wielka księga imion
Ortografia w wyrażeniach
Synonimy i antonimy
Gwara uczniowska